Kreator Selektor danych (strony Łączenie ze skoroszytem programu Microsoft Office Excel)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Znajdź i zaznacz skoroszyt programu Excel zawierający dane, które chcesz zaimportować za pomocą strony Dołącz do skoroszytu programu Microsoft Excel, a następnie zaznacz arkusz lub zakresu, który chcesz użyć.

Który skoroszyt chcesz zaimportować?

To pole zawiera listę ostatnio używanych plików programu Excel. Jeśli pole jest puste możesz wpisz nazwę skoroszytu programu Excel w polu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby je odszukać.

 1. Wpisz, wybierz z listy lub przejdź do skoroszytu programu Excel zawierający dane, które chcesz zaimportować.

 2. Pozostałe strony kreatora mogą być opcjonalne. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zakończ zaimportować wszystkie dane z pierwszego arkusza skoroszytu i pozwolić kreatora wybrać unikatowy identyfikator (kolumnę klucza).

  • Kliknij przycisk Dalej kontynuować pracę z kreatorem wykonaj dowolną z następujących czynności:

   • Importowanie danych, który nie znajduje się na pierwszym arkuszu skoroszytu. Domyślnie tylko dane z pierwszego arkusza są importowane.

   • Importowanie tylko część dużego zestawu danych.

   • Wybierz unikatowy identyfikator (kolumnę klucza) zamiast dopuszczania kreatora, aby ją wybrać.

    Kliknij przycisk Dalej można wskazać arkusz lub zakres, którego chcesz użyć na następnej stronie kreatora.

Którego arkusza lub zakresu chcesz użyć?

To pole zawiera wszystkie dostępne arkusze i nazwane zakresy w wybranym skoroszycie. (Zakres jest dwóch lub więcej komórek w arkuszu, który zaznaczony w programie Excel, a następnie imię za pomocą której można zidentyfikować zakres).

Uwaga: Odwołania 3-w (nazwane zakresy komórek z wielu arkuszy) nie są dostępne.

Wybierz zakres niestandardowy     Kliknij ten przycisk, aby zaznaczyć określony zestaw komórek. Skoroszyt, który wybrano na poprzedniej stronie kreatora zostanie otwarty w programie Excel. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie do programu Visio. Możesz albo wpisać zakres w polu Wybierz zakres w oknie dialogowym Importowanie do programu Visio lub wybrać komórki bezpośrednio w skoroszycie. Zaznaczenie komórek w skoroszycie okno dialogowe pozostanie na bieżąco otwartego arkusza podczas wybierz odpowiednią opcję, a zakres będzie wyświetlany w polu Wybierz zakres.

Jeśli wybierzesz wybierz niestandardowy zakres, pamiętaj uwzględnić wszystkie nagłówki kolumn w zaznaczeniu. Na poniższym rysunku przedstawiono sposób zaznaczania komórek w takim arkuszu.

Niestandardowy zakres zaznaczony w programie Excel

Pierwszy wiersz danych zawiera nagłówki kolumn     To pole wyboru jest zaznaczone domyślnie. Jest dobrym pomysłem, aby upewnić się, że górnej komórki w każdej z kolumn w arkuszu programu Excel (albo zakresu niestandardowego) zawiera nagłówki kolumn, a nie wiersz danych. Nagłówki nie są wymagane, ale ułatwiają pracy z importowanymi danymi.

Pozostałe strony kreatora mogą być opcjonalne. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli chcesz, aby kreatora, aby wybrać unikatowy identyfikator (kolumnę klucza), kliknij przycisk Zakończ.

 • Kliknij przycisk Dalej do samodzielnie wybrać unikatowy identyfikator (kolumnę klucza).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×