Kreator eksportu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tworzenie mapa eksportu/importu za pomocą Kreatora eksportu lub Kreatora importu i albo zapisać w formacie uznane za pomocą innego programu lub ważne informacje utworzony w innym programie do Project 2007 informacji Microsoft Office Project 2007. Za pomocą mapy eksportu/importu wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy, tych kreatorów umożliwiają łatwe wykonaj instrukcje dla umieszczania wyeksportowane lub zaimportowane dane w polach odpowiednie miejsce docelowe.

Uwaga: Nazwa wyświetlana w górnej części kreatora będą Kreatora eksportu lub Kreator importu, w zależności od tego, czy są eksportowanie lub importowanie informacji o projekcie.

Korzystając z Kreatora eksportu i Kreatora importu, można eksportowanie lub importowanie informacji o projekcie do następujących formatów:

  • Skoroszyt programu Microsoft Office Excel (xls)

  • Tabela przestawna programu Excel (xls)

  • Tekst rozdzielany tabulatorami (txt)

  • Format CSV (rozdzielany przecinkami) (.csv)

  • Extensible Markup Language (xml)

Lokalizacja okna dialogowego

Kreator eksportu    Otwórz i uaktywnić projektu informacji, których chcesz wyeksportować. W menu plik kliknij polecenie Zapisz jako. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję format pliku, które mają. Kliknij przycisk Zapisz i wprowadzający zostanie wyświetlona strona kreatora eksportu.

Kreator importu    Otwórz plik, który używa jednego z obsługiwanych formatów plików. Kreator importu zostanie otwarty automatycznie.

Uwaga: Wyświetlane strony kreator zależą od wybranego formatu pliku i wyborów dokonywanych podczas pracy w kreatorze.

Szczegóły

Strona danych

Uwaga: Strona danych jest wyświetlana tylko w Kreatorze eksportu.

Szablon programu Excel projektu lub wybranych danych    Jeśli dane są eksportowane do skoroszytu programu Excel, kliknij pozycję Szablon programu Excel projektu lub Wybrane dane, co jest ustawieniem domyślnym. Jeśli wybierzesz Szablon programu Excel projektu, jest konieczne dodatkowe mapowania. Informacje jest automatycznie mapowany przy użyciu jednego z wbudowanych szablonów przeznaczonych eksportowanie informacji z Project 2007 do programu Excel.

Strony mapy

Nowe mapowanie    Wybierz opcję Nowe mapowanie, jeśli chcesz utworzyć całkowicie nową mapę eksportu dla danego formatu pliku. Jest to ustawienie domyślne.

Użyj istniejącej mapy    Wybierz opcję Użyj istniejącej mapy, jeśli chcesz użyć mapy zostały utworzone i zapisane wcześniej lub jeśli chcesz użyć mapy gotowych dostarczony przez Project 2007.

Strona Tryb importu

Uwaga: Ta strona jest wyświetlana tylko w Kreatorze importu.

Jako nowego projektu     Określa, że chcesz zaimportować dane do nowego pliku MPP projektu.

Dołączanie danych do aktywnego projektu     Określa, że chcesz dodać dane do końca aktywnego projektu.

Scalanie danych do aktywnego projektu     Określa, czy chcesz scalić dane w polach aktywnego projektu przy użyciu klucza podstawowego. Określ klucz podstawowy przeznaczonego do scalenia za pomocą przycisku Ustaw scalanie klucza na stronach albo Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów.

Strona wyboru mapy

Ta strona jest wyświetlana po wybraniu opcji Użyj istniejącej mapy na poprzedniej stronie Mapa.

  1. Wybierz mapę, która ma być używany. Ta lista zawiera mapy eksportu/importu dostarczony przez Project 2007, a także wszelkie mapy wcześniej utworzono i zapisano.

  2. Kliknij przycisk Dalej do modyfikowania mapy. Kliknij przycisk Zakończ, aby od razu wyeksportowania danych projektu zgodnie z planem obowiązujące.

Strona Opcje mapy

Wybierz typy danych, które chcesz eksportu/importu sekcji

Zadania    Określa, że wyeksportowane lub zaimportowane do wybranego format pliku wszystkie informacje zadanie w projekcie. (To nie zawiera informacji zadania).

Zasoby    Określa, że wszystkie informacje o zasobie w projekcie powinny być wyeksportowane lub zaimportowane do wybranego formatu pliku. (To nie zawiera informacji zasobów z danymi okresowymi).

Przydziałów    Określa, że wszystkie informacje przydział w projekcie powinny być wyeksportowane lub zaimportowane do wybranego formatu pliku. (To nie zawiera informacji przydział z danymi okresowymi).

Sekcja Opcje programu Microsoft Office Excel

W tej sekcji pojawia się w przypadku eksportowania do lub importowanie ze skoroszytu programu Excel.

Eksportowanie dotyczy też nagłówków    Określa, że nowy plik programu Excel zawierający informacje o projekcie będzie zawierać wiersz nagłówka nagłówków kolumn arkusza, na przykład nazwa zadania, czas trwania, daty rozpoczęcia i tak dalej. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Dołącz wiersze przydziału na wyjściu    Określa, że wiersze przydział powinny być dołączone do zadania lub zasoby, nawet jeśli nie jest zaznaczone pole wyboru przydziałów.

Sekcja Opcje pliku tekstowego

Ta sekcja jest wyświetlana, jeśli informacje są eksportowane do pliku tekstowego (rozdzielanego znakami tabulacji lub przecinkami).

Eksportowanie dotyczy też nagłówków    Określa, że nowy plik tekstowy zawierający informacje o projekcie będzie zawierać wiersz nagłówka nagłówków kolumn arkusza, na przykład nazwa zadania, czas trwania, daty rozpoczęcia i tak dalej. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Dołącz wiersze przydziału na wyjściu    Określa, że wiersze przydział powinny być dołączone do zadania lub zasoby, nawet jeśli nie jest zaznaczone pole wyboru przydziałów.

Ogranicznik tekstu    Określa, czy informacje w różnych kolumnach będą rozdzielane znakami tabulacji, spacją lub przecinkiem.

Pochodzenie pliku    Określa pochodzenie pliku tekstowego, na przykład Windows (ANSI), co oznacza plik tekstowy w systemie Windows w standardzie ANSI.

Mapowanie zadań i zasobów i przydziałów

Sekcja Danych zadań i zasobów i przydziałów mapy

Nazwa miejsca docelowego    Nazwa pliku wyniku Po zakończeniu eksportowania. To pole jest wyświetlana tylko w Kreatorze eksportu.

Eksportowanie filtru    Określa dowolny filtr zostanie zastosowany do informacji eksportowane. Domyślnie Wszystkie zadania lub Wszystkich zasobów jest zaznaczone. Kliknij pozycję inne filtr, który chcesz zastosować zapewnienie bardziej fokus jest informacji, wyeksportowane lub zaimportowane. Jeśli eksportujesz lub zaimportować tylko przydziałów, żadne filtry są dostępne. Ta lista jest wyświetlana tylko w Kreatorze eksportu.

Nazwa tabeli źródłowej     Nazwa tabeli, do którego zostaną zaimportowane dane. To pole jest wyświetlana tylko w Kreatorze importu.

Sprawdź lub edytowanie sposobu mapowania danych sekcji (tabela danych mapy)

Z:    Zawiera nazwy pól, które są eksportowane lub importowane. Kliknij pustą komórkę i wpisz pola Nazwa lub wybierz ją z listy. W przypadku wybrania zadania można wyeksportowane lub zaimportowane znajdują się pola zadań. W przypadku wybrania, która zasoby być wyeksportowane lub zaimportowane zasobów, które są wyświetlane pola. W przypadku wybrania przydziałów być wyeksportowane lub zaimportowane, są wyświetlane pola przydziału.

Do:    Nazwa nazwę pola, które będą nagłówek kolumny, aby te informacje. Domyślne nazwy są wypełnione, po zainicjowaniu zostanie pole, ale jeśli chcesz zmienić nazwę. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru Eksportuj wiersz nagłówka lub Eksportuj zawiera nagłówki na stronie Opcje mapy.

Typ danych    Określa, jak dane będą interpretowane w formacie wyeksportowane lub zaimportowane, na przykład jako tekst, daty, liczba, Waluta i tak dalej.

Przyciski poleceń

Przenieś w górę    Przenosi położenie zaznaczone pole w górę, tak aby była wyświetlana wcześniej w powodujące wyeksportowane lub zaimportowane tabeli.

Przenieś w dół    Przenosi położenie zaznaczonego pola w dół, tak aby była wyświetlana w dalszej części powodujące wyeksportowane lub zaimportowane tabeli.

Dodawanie wszystkich    Wstawia wszystkie pola dostępne projekt wybranego typu (zadania, zasobu, przydziału) do mapy eksportu/importu.

Wyczyść wszystko    Usuwa wszystkie pola wprowadzone w tabeli mapy eksportu/importu, dlatego możesz zacząć od podstaw.

Wstaw wiersz    Powoduje dodanie nowego wiersza powyżej zaznaczonego wiersza. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy dodajesz zaznaczonych pól, a nie wszystkie pola.

Usuń wiersz    Usuwa wybranego wiersza z tabeli mapy eksportu/importu.

Base w tabeli    Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie tabeli Base mapowania pól. Jeśli chcesz wyeksportować pola znajdujący się w tabeli określonej Project 2007 za pomocą tego okna dialogowego.

Ustaw klucz scalania    Po zaznacz pole w do: kolumny, kliknij przycisk Ustaw klucz korespondencji seryjnej, aby wskazać, które pól, które chcesz scalić dane. Ten przycisk jest wyświetlany tylko w przypadku Kreator importu, po wybraniu opcji Scalanie danych do aktywnego projektu na stronie Trybu importu.

Sekcja Podgląd

MS Project    Zawiera nazwy pól Project 2007 są eksportowane lub importowane.

Miejsce docelowe    Pokazuje odpowiadających im nazw pól w wyniku pliku wyeksportowane lub zaimportowane. Pojawia się tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru wiersz nagłówka eksportu/importu lub eksportu/importu zawiera nagłówki na stronie Opcje mapy.

Podgląd    Pokazuje przykład rzeczywistych danych, jak będzie wyglądał w pliku wyeksportowane lub zaimportowane.

Koniec strony definicji mapy

Zapisz mapę    Powoduje otwarcie okna dialogowego Zapisz mapę, w którym można zapisać na mapie do użycia w przyszłości, w tym lub w innych projektach. Organizator służy do kopiowania tej mapy, aby szablon globalny projektu lub innego pliku programu project.

Zakończenie    Zakończenie procesu importowania lub eksportowania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×