Kreator baz danych — informacje

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą Kreatora baz danych programu Microsoft Office Visio można tworzyć jedno- i dwukierunkowe łącza między kształtami na rysunku a rekordami w tabeli bazy danych. Łącząc kształty z rekordami, można wyświetlać dane zarówno w postaci wizualnej (rysunek), jak i tabelarycznej (tabela bazy danych).

Gdy zostaną utworzone łącza, rysunek i tabela mogą zostać zsynchronizowane, dzięki czemu zmiany wprowadzone po jednej stronie łącza zostaną uwzględnione po drugiej stronie.

Za pomocą Kreatora bazy danych można utworzyć połączony rysunek na cztery różne sposoby.

Łączenie kształtów z istniejącego rysunku z tabelą bazy danych

Istniejący rysunek, taki jak plan biura, można połączyć z informacjami bazy danych, takimi jak listy wyposażenia. Można utworzyć połączenie z istniejącą tabelą bazy danych albo utworzyć nową tabelę za pomocą kreatora i wypełnić ją później.

Uwaga: Tworząc łącze do arkusza kalkulacyjnego programu Excel pakietu Microsoft Office, należy przed uruchomieniem kreatora skonfigurować skoroszyt do akceptowania danych. W arkuszu należy nazwać zakres komórek zawierających dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat nadawania nazw zakresom komórek, zapoznaj się z dokumentacją programu Excel.

Aby rozpocząć, na drugiej stronie kreatora wybierz opcję Połącz kształty z rekordami bazy danych; na trzeciej stronie wybierz opcję Kształty na rysunku. Wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby połączyć istniejące kształty z rekordami z tabeli bazy danych. Aby uzyskać pomoc podczas wykonywania kroków kreatora, naciśnij klawisz F1 na otwartej stronie kreatora.

Tworzenie jednego kształtu wzorca, który można połączyć z dowolnym rekordem w tabeli bazy danych

Wzorzec, taki jak kształt komputera czy osoby, można połączyć z informacjami bazy danych, takimi jak listy wyposażenia czy rekordy danych osobowych. Następnie można przeciągnąć wzorzec na stronę rysunku, wybierając rekord bazy danych, który ma odpowiadać każdej instancji kształtu. Można utworzyć połączenie z istniejącą tabelą bazy danych albo utworzyć nową tabelę za pomocą kreatora i wypełnić ją później.

Uwaga: Tworząc łącze do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, należy skonfigurować skoroszyt do akceptowania danych. W arkuszu należy nazwać zakres komórek zawierających dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat nadawania nazw zakresom komórek, zapoznaj się z dokumentacją programu Excel.

Aby rozpocząć, na drugiej stronie kreatora wybierz opcję Połącz kształty z rekordami bazy danych; na trzeciej stronie wybierz opcję Wzorce we wzorniku dokumentu lub Wzorce we wzorniku programu Visio. Wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby połączyć kształt wzorca z tabelą bazy danych. Aby uzyskać pomoc podczas wykonywania kroków kreatora, należy nacisnąć klawisz F1 na otwartej stronie kreatora.

Po wykonaniu kroków kreatora nie zapomnij zapisać zmian w skorygowanym wzorniku programu Visio lub nowym wzorniku zawierającym połączony wzorzec, a następnie zanotować miejsce jego zapisania.

Tworzenie oddzielnego kształtu wzorca dla każdego rekordu w istniejącej tabeli bazy danych

Aby przedstawić wiele wystąpień tego samego rekordu na rysunku, warto utworzyć wzornik zawierający oddzielne kształty wzorca dla wszystkich rekordów istniejącej tabeli bazy danych. Jeśli na przykład w tabeli bazy danych krzeseł biurowych każdy rekord (wiersz) odpowiada innemu modelowi krzesła, w planie biura warto uwzględnić wiele wystąpień każdego modelu.

Uwaga: Tworząc łącze do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, należy skonfigurować skoroszyt do akceptowania danych. W arkuszu należy nazwać zakres komórek zawierających dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat nadawania nazw zakresom komórek, zapoznaj się z dokumentacją programu Excel.

Aby rozpocząć, na drugiej stronie kreatora wybierz opcję Generuj nowe wzorce na podstawie bazy danych. Wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby utworzyć wzornik ze wzorcami pochodzącymi z tabeli bazy danych. Aby uzyskać pomoc podczas wykonywania kroków kreatora, należy nacisnąć klawisz F1 na otwartej stronie kreatora.

Po wykonaniu kroków kreatora sprawdź, czy nowy wzornik zawierający połączone wzorce został zapisany pod rozpoznawalną nazwą i w lokalizacji, którą będzie można później łatwo odnaleźć. Wygląd wszystkich wzorców jest identyczny, ale ich etykiety różnią się w zależności od rekordu, z którym zostały połączone wzorce.

Tworzenie rysunku odpowiadającego istniejącej tabeli bazy danych

Można utworzyć rysunek, na którym każdemu rekordowi w istniejącej tabeli bazy danych będzie odpowiadał jeden kształt.

Zanim przystąpi się do tworzenia rysunku, kształt wzorca powinien być już połączony z tabelą bazy danych. Jeśli jeszcze nie jest, należy wybrać opcję Utwórz jeden kształt wzorca, który można łączyć z dowolnym rekordem w tabeli bazy danych, a następnie spróbować wybrać tę opcję ponownie.

Uwaga: Tworząc łącze do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, należy skonfigurować skoroszyt do akceptowania danych. W arkuszu należy nazwać zakres komórek zawierających dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat nadawania nazw zakresom komórek, zapoznaj się z dokumentacją programu Excel.

Aby rozpocząć, na drugiej stronie kreatora wybierz opcję Utwórz rysunek połączony lub zmodyfikuj istniejący rysunek. Wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby utworzyć rysunek na podstawie tabeli bazy danych. Wygląd wszystkich kształtów jest identyczny, ale ich pola danych kształtu zostaną wypełnione na podstawie rekordów, z którymi zostały połączone.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×