Koszt rzeczywisty, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Koszt rzeczywisty zawierają koszty poniesione w związku z praca wykonaną przez zasoby dotąd nad zadaniem, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem. Wersje okresowe tych pól przedstawiają wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Koszty rzeczywiste.

Typ danych    Waluta

Koszt rzeczywisty (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Do momentu praca rzeczywista jest zgłoszone na zadania, pole Koszt rzeczywisty zawiera wartość 0,00. Można obliczyć kosztów rzeczywistych, jak wartości pracy rzeczywistej przez poszczególne zasoby przydzielone do zadania. Jest to koszt pracy rzeczywistej oraz wszelkie kosztów stałych zadanie do daty. Jak i kiedy obliczania kosztów rzeczywistych zależą stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i Naliczanie kosztów w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Koszt rzeczywisty = (Praca rzeczywista * Stawka standardowa) + (Rzeczywista praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszt użycia zasobu + Koszt stały zadania

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt rzeczywisty w widok zadania umożliwia przeglądanie wynikowych kosztów zadania. Przeglądając to pole podczas wykonywania zadania, można sprawdzić, czy zadanie jest realizowane zgodnie z budżet. Informacje te ułatwiają planowanie kosztów przyszłych projektów po ukończeniu pracy nad projektem bieżącym.

Przykład    Należy prześledzić koszty zadania, którego czas trwania wynosi 10 godzin. Koszt zasobu przydzielonego do zadania to 20 zł za godzinę. Zasób raportuje ukończenie zadania w 50%. Program Microsoft Project obliczy, że koszt rzeczywisty wyniósł do tej pory 100 zł. Po ukończeniu zadania w 100% koszt rzeczywisty zostanie wyliczony na 200 zł.

Uwagi    Można określić, czy mają być wprowadzania kosztów rzeczywistych lub obliczane automatycznie. Można to zrobić w oknie dialogowym Opcje programu Project. Domyślnie opcja Automatyczne obliczanie kosztów jest zaznaczone. Jeśli wybierzesz tę opcję, koszty rzeczywiste, które zostały już wprowadzone zostaną wyczyszczone. Jeśli wybierzesz wprowadzanie kosztów rzeczywistych, projekt nie będzie obliczać wartości kosztu rzeczywistego. Jednak nadal obliczać koszty pozostałe na podstawie wartości praca pozostała. Jeśli wybierzesz opcję Obliczanie kosztów rzeczywistych w programie Project, można wprowadzić koszty rzeczywiste, dopóki zadanie zostanie ukończone w 100 procentach.

Istnieje możliwość wprowadzania kosztów rzeczywistych lub obliczania ich przez program w programie Project. Możesz również wprowadzić koszty rzeczywiste dla przydziałów i zadań na podstawie okresowe. Ponadto można ustawić czy koszty stałe będą naliczane na początku lub końcu zadania, czy też proporcjonalnie.

Koszt rzeczywisty (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jeśli zasób nie ma jeszcze wartości pracy nad przydzielonymi zadaniami, pole Koszt rzeczywisty zawiera wartość 0,00. praca rzeczywista rzeczywistej przez zasób, program Project oblicza koszt rzeczywisty. Jest to koszt pracy rzeczywistej oraz koszty użycia dla zasobu. Jak i kiedy obliczania kosztów rzeczywistych zależą od pracy rzeczywistej i pracy rzeczywistej praca w nadgodzinach i ocenić Standard, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i Naliczanie kosztu w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Koszt rzeczywisty = (Praca rzeczywista * Stawka standardowa) + (Rzeczywista praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszty użycia

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt rzeczywisty w widok zasobów umożliwia przeglądanie wynikowych kosztów pracy zasobu nad przydzielonymi zadaniami na podstawie pracy rzeczywistej, stawki godzinowej i innych poniesionych kosztów. Można także użyć tych informacji po zakończeniu projektu, aby ułatwić planowanie kosztów zatrudnienia w przyszłych projektach.

Przykład    Należy prześledzić koszty zasobu, któremu przydzielono 15 różnych zadań w czas trwania projektu. W dowolnym momencie można użyć pola Koszt rzeczywisty, aby określić koszty zasobu do danej chwili. Po zakończeniu projektu na podstawie wartości pola Koszt rzeczywisty można stwierdzić, jaka część budżet została wydana na ten zasób, co może wspomóc analizę kosztów i planowanie w przyszłości.

Koszt rzeczywisty (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Do momentu praca rzeczywista jest raportowanie przydział, pole Koszt rzeczywisty zawiera wartość 0,00. Możesz mieć obliczanie kosztów rzeczywistych rzeczywistej pracy rzeczywistej przez zasób przydzielony do zadania w programie Project. Jest to koszt pracy rzeczywistej oraz dowolne koszty użycia dla przydziału. Jak i kiedy obliczania kosztów rzeczywistych zależą od pracy rzeczywistej i pracy rzeczywistej praca w nadgodzinach i ocenić przypisane standardowe, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i Naliczanie kosztu w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Koszt rzeczywisty = (Praca rzeczywista * Stawka standardowa) + (Rzeczywista praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszty użycia

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt rzeczywisty w części arkusz widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie lub edytowanie kosztu wynikowego przydziału na podstawie pracy rzeczywistej i stawek godzinowych przydzielonych zasobów wraz z innymi kosztami. W czasie realizacji zadania na podstawie wartości tego pola można stwierdzić, czy nie przekroczono budżet. Tych informacji można także użyć po zakończeniu zadania jako pomocy przy planowaniu kosztów innych zadań dla przyszłych projektów.

Przykład    Należy prześledzić koszty przydziału zasobu do zadania, którego czas trwania wynosi 10 godzin. Koszt przydzielonego zasobu to 20 zł za godzinę, a zasób wykazał, że przydział jest wykonany w 50 procentach. Program Project obliczy, że do tej pory koszt rzeczywisty tego przydziału to 100 zł. Gdy przydział zostanie wykonany w 100 procentach, jego obliczony koszt wyniesie 200 zł.

Uwagi    Aby określić, czy wprowadzanie kosztów rzeczywistych, czy program Project automatycznie obliczyć ich przejdź do okna dialogowego Opcje programu Project. Domyślnie opcja Automatyczne obliczanie kosztów jest zaznaczone. Jeśli wybierzesz wprowadzanie kosztów rzeczywistych, projekt nie będzie obliczać wartości kosztu rzeczywistego. Jednak nadal obliczać koszty pozostałe na podstawie wartości praca pozostała. Jeśli wybierzesz opcję Obliczanie kosztów rzeczywistych w programie Project, można wprowadzić koszty rzeczywiste, dopóki zadanie zostanie ukończone w 100 procentach.

W przypadku wybrania opcji wprowadzania kosztów rzeczywistych odpowiednie koszty dla przydziałów i zadań można także wprowadzać okresowe.

Koszt rzeczywisty (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Do momentu praca rzeczywista jest zgłoszone na zadania, pole Koszt rzeczywisty zawiera wartość 0,00. Istnieje możliwość obliczenie wszystkich kosztów rzeczywistych rzeczywistej pracy rzeczywistej przez poszczególne zasoby przydzielone do zadania w programie Project. Jest to koszt pracy rzeczywistej oraz wszelkie kosztów stałych zadanie do daty. Jak i kiedy obliczania kosztów rzeczywistych zależą od stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i Naliczanie kosztów w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Koszt rzeczywisty = (Praca rzeczywista * Stawka standardowa) + (Rzeczywista praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszt użycia zasobu + Koszt stały zadania

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt rzeczywisty w okresowej części widok Obciążenie zadaniami pozwala wyświetlać wynikowe koszty zadania. Przeglądając to pole podczas wykonywania zadania, można sprawdzić, czy zadanie jest realizowane zgodnie z budżet. Informacje te można przeglądać także po zakończeniu zadania, co może być pomocne podczas sporządzania planu kosztów innych zadań.

Przykład    Janusz i Krzysztof zostali przydzieleni do wykonania zadania „Pisanie oferty”. Wykonanie zadania według harmonogramu miało trwać od poniedziałku do czwartku. Stawka za tę pracę wynosiła po 20 zł za godzinę, a pracownicy poświęcili na wykonanie zadania 20 godzin pracy rzeczywistej. Po dodaniu w okresowej części widoku Obciążenie zadaniami pola Koszt rzeczywisty widać, że po 5 godzin pracy zostało rozłożonych na 4 dni. Okresowe koszty rzeczywiste zadania wynoszą po 100 zł dziennie od poniedziałku do czwartku.

Uwagi    Można określić, czy mają być wprowadzania kosztów rzeczywistych lub obliczane automatycznie w programie Project. Można to zrobić w oknie dialogowym Opcje programu Project. Domyślnie opcja Automatyczne obliczanie kosztów jest zaznaczone. Jeśli wybierzesz wprowadzanie kosztów rzeczywistych, projekt nie będzie obliczać wartości kosztu rzeczywistego. Jednak nadal obliczać koszty pozostałe na podstawie wartości praca pozostała. Jeśli wybierzesz opcję Obliczanie kosztów rzeczywistych w programie Project, można wprowadzić koszty rzeczywiste, dopóki zadanie zostanie ukończone w 100 procentach.

Koszt rzeczywisty (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jeśli zasób nie ma jeszcze wartości pracy nad przydzielonymi zadaniami, pole Koszt rzeczywisty zawiera wartość 0,00. praca rzeczywista rzeczywistej przez zasób, program Project oblicza rzeczywisty koszt. Jest to koszt pracy rzeczywistej oraz koszty użycia dla zasobu. Jak i kiedy obliczania kosztów rzeczywistych zależą od pracy rzeczywistej i pracy rzeczywistej praca w nadgodzinach i ocenić Standard, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i Naliczanie kosztu w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Koszt rzeczywisty = (Praca rzeczywista * Stawka standardowa) + (Rzeczywista praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszty użycia

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt rzeczywisty w okresowej części widok Użycie zasobu umożliwia przeglądanie wynikowych kosztów pracy zasobu nad przydzielonymi zadaniami na podstawie pracy rzeczywistej, stawki godzinowej i innych poniesionych kosztów. Można także użyć tych informacji po zakończeniu projektu, aby ułatwić planowanie kosztów zatrudnienia w przyszłych projektach.

Przykład    Ewie, której stawka wynosi 10 zł za godzinę, przydzielono 15 różnych zadań w czas trwania projektu. Po dodaniu pola Koszt rzeczywisty w okresowe części widoku Użycie zasobu można wyświetlić koszty rzeczywiste poniesione do tej pory w związku z pracą Ewy. Można stwierdzić, że okresowe wartości kosztów rzeczywistych wynoszą 80 zł (8 godzin po 10 zł za godzinę) na każdy dzień pracy. Jeśli Ewie przydzielono mniej jednostki przydziału, można stwierdzić mniejsze wartości kosztów rzeczywistych. Jeśli Ewa pracowała w nadgodzinach, można stwierdzić większe wartości kosztów rzeczywistych.

Koszt rzeczywisty (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu     Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania     Do momentu praca rzeczywista jest raportowanie przydział, pole Koszt rzeczywisty zawiera wartość 0,00. Możesz mieć obliczanie kosztów rzeczywistych rzeczywistej pracy rzeczywistej przez zasób przydzielony do zadania w programie Project. Jest to koszt pracy rzeczywistej oraz dowolne koszty użycia dla przydziału do daty. Sposób obliczania kosztów rzeczywistych i zależą od pracy rzeczywistej i wykonanej pracy rzeczywistej praca w nadgodzinach przydzielonych ustawienia naliczania stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i koszt w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Koszt rzeczywisty = (Praca rzeczywista * Stawka standardowa) + (Rzeczywista praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach) + Koszty użycia

Zalecane zastosowania     Dodanie pola Koszt rzeczywisty w części okresowej widok Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie lub edytowanie kosztu wynikowego przydziału na podstawie pracy rzeczywistej i stawek godzinowych przydzielonych zasobów wraz z innymi kosztami w perspektywie czasowej. Przeglądając to pole podczas wykonywania zadania, można sprawdzić, czy zadanie jest realizowane zgodnie z budżet. Informacje te można przeglądać także po zakończeniu zadania, co może być pomocne podczas sporządzania planu kosztów innych zadań.

Przykład    Janusz został przydzielony do zadania „Pisanie oferty”, które zgodnie z harmonogramem ma trwać od poniedziałku do czwartku. Stawka standardowa Janusza wynosi 20 zł za godzinę. Janusz pracował nad zadaniem 20 godzin. Przeglądając widok Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu dla tego przydziału, można stwierdzić, że przez 4 dni pracował po 5 godzin dziennie. Okresowe koszty rzeczywiste wyniosły zatem po 100 zł dziennie od poniedziałku do czwartku.

Uwagi    Aby określić, czy koszty rzeczywiste będą wprowadzane ręcznie, czy obliczane automatycznie w programie Project, należy przejść do okna dialogowego Opcje programu Project. Po zaznaczeniu opcji automatycznego obliczania kosztów wszystkie wprowadzone do tej pory koszty rzeczywiste zostaną wyczyszczone. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona. W przypadku wybrania opcji wprowadzania kosztów rzeczywistych w programie Project nie będzie obliczana wartość kosztów rzeczywistych. Jednak nadal będą obliczane koszty pozostałe na podstawie wartości pracy pozostałej. W przypadku wybrania opcji obliczania kosztów rzeczywistych w programie Project koszty rzeczywiste można wprowadzać dopiero po wykonaniu zadania w 100 procentach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×