Koszt — przedsiębiorstwo (1–10), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Koszt — przedsiębiorstwo (1–10) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o kosztach zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Pola te są następnie udostępniane wszystkim użytkownikom w organizacji.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt — przedsiębiorstwo (1–10).

Typ danych    Waluta

Organizacja — koszt 1-10 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Koszt — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Koszt — przedsiębiorstwo można dodawać w widoku zadań, a ponadto można wyświetlać listę dostępnych pól niestandardowych zadań przedsiębiorstwa w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Przykład    Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne są dwa nowe pola kosztów przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Najwyższy szacowany koszt" (Koszt1 — przedsiębiorstwo) oraz „Najniższy szacowany koszt" (Koszt2 — przedsiębiorstwo). Pola te można dodać w widoku Arkusz zadań i używać ich do śledzenia najwyższych i najniższych szacowanych kosztów zadań w projekcie.

Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowych pól kosztów umożliwiających śledzenie docelowych wydatków. Pole Koszt3 — przedsiębiorstwo zostało zdefiniowane jako nowe pole zadania „Docelowe wydatki". Definicja nowego pola została zapisana w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa, który został następnie zaewidencjonowany w celu udostępnienia wszystkim użytkownikom.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Organizacja — koszt 1-10 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Koszt — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Koszt — przedsiębiorstwo można dodawać w widoku zasobów, a ponadto można wyświetlać listę dostępnych pól niestandardowych zasobów przedsiębiorstwa w oknie dialogowym Informacje o zasobach.

Przykład    Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne są dwa nowe pola kosztów przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Najwyższy szacowany koszt" (Koszt1 — przedsiębiorstwo) oraz „Najniższy szacowany koszt" (Koszt2 — przedsiębiorstwo). Pola te można dodać w widoku Arkusz zasobów i używać ich do śledzenia najwyższych i najniższych szacowanych kosztów zasobów w projekcie.

Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowych pól kosztów umożliwiających śledzenie docelowych wydatków dotyczących zasobów. Pole Koszt3 — przedsiębiorstwo zostało zdefiniowane jako nowe pole zasobu „Docelowe wydatki". Definicja nowego pola została zapisana w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa, który został następnie zaewidencjonowany w celu udostępnienia wszystkim użytkownikom.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Organizacja — koszt 1-10 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Koszt — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Koszt — przedsiębiorstwo można dodawać w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowych pól kosztów umożliwiających śledzenie docelowych wydatków dotyczących przydziałów. Pole Koszt3 — przedsiębiorstwo zostało zdefiniowane jako nowe pole przydziału „Docelowe wydatki". Definicja nowego pola została zapisana w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa, który został następnie zaewidencjonowany w celu udostępnienia wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne są dwa nowe pola kosztów przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Najwyższy szacowany koszt" (Koszt1 — przedsiębiorstwo) oraz „Najniższy szacowany koszt" (Koszt2 — przedsiębiorstwo). Pola te można dodać w widoku Obciążenie zadaniami i używać ich do śledzenia najwyższych i najniższych szacowanych kosztów przydziałów w projekcie.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w ramach przedsiębiorstwa mogą następnie wyświetlać pola, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×