Korzystanie ze składnika Web Part przeszukiwania zawartości zamiast składnika Web Part zapytania dotyczącego zawartości w celu poprawy wydajności w usłudze SharePoint Online

W tym artykule opisano sposób zwiększania wydajności w programie SharePoint Server 2013 i usłudze SharePoint Online przez zastąpienie składnika Web Part zapytania dotyczącego zawartości składnikiem Web Part przeszukiwania zawartości.

Składnik Web Part przeszukiwania zawartości jest jedną z najbardziej zaawansowanych nowych funkcji programu SharePoint Server 2013 i usługi SharePoint Online. Ten składnik Web Part korzysta z indeksu wyszukiwania w celu szybkiego zwracania wyników użytkownikowi. Użycie składnika Web Part przeszukiwania zawartości zamiast składnika Web Part zapytania dotyczącego zawartości na stronach poprawi wydajność w sposób zauważalny dla użytkowników.

Użycie składnika Web Part przeszukiwania zawartości zamiast składnika Web Part zapytania dotyczącego zawartości niemal zawsze prowadzi do znacznego przyspieszenia ładowania stron w usłudze SharePoint Online. Prawidłowe skonfigurowanie zapytania wymaga pewnych dodatkowych czynności, ale efektem jest większa wydajność i większe zadowolenie użytkowników.

Porównanie wydajności składników Web Part przeszukiwania zawartości i zapytania dotyczącego zawartości

Poniższe przykłady przedstawiają względny wzrost wydajności, który można uzyskać dzięki użyciu składnika Web Part przeszukiwania zawartości zamiast składnika Web Part zapytania dotyczącego zawartości. Efekty są tym bardziej zauważalne, im bardziej złożona jest struktura witryny i im szersze zapytania dotyczące zawartości są stosowane.

Przykładowa witryna ma następujące cechy:

  • 8 poziomów podwitryn.

  • Listy z niestandardowym typem zawartości „owoc”.

  • Składnik Web Part zawiera szerokie zapytanie dotyczące zawartości, zwracające wszystkie elementy mające typ zawartości „owoc”.

  • W tym przykładzie użyto tylko 50 elementów we wszystkich 8 witrynach. Efekty będą jeszcze bardziej widoczne w przypadku witryn mających więcej zawartości.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia wyniki zwracane przez składnik Web Part zapytania dotyczącego zawartości.

Grafika przedstawiająca składnik Web Part zapytania dotyczącego zawartości

W programie Internet Explorer sprawdź szczegóły nagłówka odpowiedzi na karcie Sieć w oknie narzędzi deweloperskich wyświetlanym po naciśnięciu klawisza F12. Na poniższym zrzucie ekranu wartość parametru SPRequestDuration określającego czas ładowania strony wynosi 924 ms.

Zrzut ekranu przedstawiający czas trwania żądania wynoszący 924 ms

Parametr SPRequestDuration oznacza ilość pracy wykonanej przez serwer w celu przygotowania strony. Zamiana składników Web Part zapytania dotyczącego zawartości na składniki Web Part przeszukiwania zawartości znacząco skraca czas renderowania strony. Dla porównania: w przypadku strony zawierającej równoważny składnik Web Part przeszukiwania zawartości, zwracający tę samą liczbę wyników, wartość parametru SPRequestDuration to tylko 106 ms, co widać na poniższym zrzucie ekranu:

Zrzut ekranu przedstawiający czas trwania żądania wynoszący 106 ms

Dodawanie składnika Web Part przeszukiwania zawartości w usłudze SharePoint Online

Dodawanie składnika Web Part przeszukiwania zawartości przebiega bardzo podobnie do dodawania zwykłego składnika Web Part zapytania dotyczącego zawartości. Zobacz sekcję „Dodawanie składnika Web Part przeszukiwania zawartości” w artykule Konfigurowanie składnika Web Part przeszukiwania zawartości w programie SharePoint.

Tworzenie optymalnego zapytania dla składnika Web Part przeszukiwania zawartości

Po dodaniu składnika Web Part przeszukiwania zawartości możesz uściślić wyszukiwanie, aby zwracane elementy były zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zobacz sekcję „Wyświetlanie zawartości przez skonfigurowanie zaawansowanego zapytania w składniku Web Part przeszukiwania zawartości” w artykule Konfigurowanie składnika Web Part przeszukiwania zawartości w programie SharePoint.

Narzędzie do tworzenia i testowania zapytań

Aby uzyskać narzędzie do tworzenia i testowania złożonych zapytań, zobacz narzędzie Search Query Tool w witrynie Codeplex.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×