Korzystanie ze składnika Web Part Akcje filtru

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składnik Web Part akcji filtru jest przydatny, gdy na jednej stronie znajduje się więcej niż jeden składnik Web Part filtru i jest wymagana synchronizacja wyświetlania wyników tych filtrów. Przykładem jego zastosowania jest finansowy pulpit nawigacyjny zawierający kilka składników Web Part, które użytkownicy będą mogli zmieniać kliknięciem przycisku na podstawie danych konkretnego działu, kwartału i regionu z możliwością zapisania przefiltrowanego widoku jako osobistego widoku domyślnego.

W tym artykule

Więcej informacji o używaniu składnik Web Part akcji filtru

Dodawanie składnika Web Part akcje filtru do strony

Najważniejsze wskazówki dotyczące projektowania i konserwacji stron sieci Web

Dodawanie składnika Web Part akcje filtru do strony

Więcej informacji o korzystaniu ze składnika Web Part akcji filtru

W tej sekcji omówiono dodawanie składnika Web Part akcji filtru do strony oraz najważniejsze wskazówki dotyczące projektowania i konserwacji stron.

Informacje o dodawaniu składnika Web Part akcji filtru do strony

Dodanie do strony składnika Web Part akcji filtru powoduje zmianę działania innych składników Web Part filtrów na tej stronie. W odróżnieniu od innych składników Web Part filtrów składnik Web Part akcji filtru nie jest łączony z żadnym innym składnikiem Web Part. Po dodaniu tego składnika do strony użytkownik musi najpierw wprowadzić szukane wartości dla każdego z pozostałych składników Web Part filtrów, a następnie kliknąć przycisk Akcje filtru w celu wyświetlenia wyników. W praktyce przycisk Akcje filtru działa tak, jak naciśnięcie klawisza ENTER lub kliknięcie przycisku OK dla każdego z pozostałych składników Web Part filtru.

Składnik Web Part akcji filtru

1. Dwa składniki Web Part programu Excel Web Access udostępniają firmowe informacje o sprzedaży.

2. Wyświetlane wyniki mogą być zmieniane za pomocą dwóch składników Web Part filtrów na podstawie różnych wartości, takich jak „Pierwszy” i „Akcesoria”.

3. Jedno kliknięcie przycisku składnika Web Part Akcje filtru powoduje wyświetlenie wyników.

Najważniejsze wskazówki dotyczące projektowania i konserwacji stron sieci Web

Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych wskazówek dotyczących projektowania i konserwacji stron sieci Web:

 • Usuwanie połączeń z wyłączonymi właściwościami składników Web Part    W trybie edycji strony informacje o tym, które składniki Web Part filtrów są obecnie połączone i w jaki sposób, zawiera komunikat wyświetlany pod składnikiem Web Part filtru.

  W niektórych przypadkach może być konieczne usunięcie połączenia w celu wprowadzenia zmiany w wyłączonej właściwości składnika Web Part filtru. Wówczas w okienku narzędzi jest wyświetlany następujący komunikat przypominający:

  „Aby wprowadzić zmiany w wyłączonych właściwościach, należy usunąć połączenie między składnikami Web Part”.

 • Usuwanie nieużywanych składników Web Part ze strony sieci Web    Jeśli przypadkowo Zamknij składnik Web Part, zamiast ją usunąć, pozostaje składnika Web Part na stronie ukrytego składnika Web Part. Aby znaleźć ukryte składniki Web Part, Znajdź stronę sieci Web w bibliotece dokumentów, w której jest przechowywany, wskaż nazwę pliku składnika Web Part, kliknij wyświetloną strzałkę, kliknij polecenie Edytuj właściwości, a następnie kliknij łącze Otwórz stronę w widoku konserwacji.

Początek strony

Dodawanie składnika Web Part akcji filtru do strony

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że strona sieci Web jest tworzona w witrynie zespołu. W innych witrynach polecenia i instrukcje mogą się różnić.

 1. Jeśli strona ich jeszcze nie zawiera, dodaj przynajmniej dwa składniki Web Part filtrów i przynajmniej jeden inny składnik Web Part, z którym można utworzyć połączenie.

  Porada: Przed przejściem do następnego kroku warto sprawdzić, czy te składniki Web Part działają zgodnie z oczekiwaniami.

 2. Dodaj składnik Web Part akcji filtru.
  Składnik Web Part akcji filtru ma następujące działanie domyślne: powoduje wyświetlenie przycisku, który użytkownik może kliknąć; na przycisku jest widoczny tekst Zastosuj filtry; przycisk znajduje się po lewej stronie strefy składników Web Part; pole wyboru Zapisz jako moje wartości domyślne jest włączone. Opcjonalnie można zmienić to domyślne działanie, dostosowując składnik Web Part akcji filtru.

  Dostosowywanie składnika Web Part akcje filtru:   

 3. Wskaż składnik Web Part akcji filtru, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

  Składnik Web Part akcji filtru zostanie przełączony w tryb edycji i zostanie wyświetlone okienko narzędzi składnika Web Part.

 4. Możesz dostosować ustawienia domyślne składnika Web Part w obszarze akcje filtru w okienku narzędzi.

  • Aby nie wyświetlać przycisku, wyczyść pole wyboru Pokaż przycisk Zastosuj filtry. Spowoduje to wyłączenie pola wyboru Tekst przycisku i pola listy Wyrównanie przycisku.

  • Aby wyświetlać inny tekst na przycisku Akcje filtru, wprowadź nowy tekst w polu tekstowym Tekst przycisku.

  • Aby zmienić położenie składnika Web Part akcji filtru w strefie składników Web Part, z menu rozwijanego listy Wyrównanie przycisku wybierz pozycję Do lewej, Do środka lub Do prawej.

  • Aby uniemożliwić użytkownikom ustawianie nowych wartości domyślnych innych składników Web Part filtrów na stronie, wyczyść pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zapisywanie opcji filtru. To pole wyboru jest domyślnie włączone.

 5. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK u dołu okienka narzędzi.

  Sprawdź wyniki:   

 6. Aby zakończyć tryb edycji i wyświetlić stronę, kliknij kartę Strona, a następnie kliknij przycisk Zakończ edycję.

 7. Aby dynamicznie zmienić wyniki wyświetlone na stronie, wprowadź wartości w innych składnikach Web Part filtrów, a następnie kliknij przycisk Akcje filtru.

  Jeśli właściwość Zezwalaj użytkownikom na zapisywanie opcji filtru jest włączona, można zapisać nowe wartości domyślne, wprowadzając wartości dla innych składników Web Part na stronie, zaznaczając pole wyboru Zapisz jako moje wartości domyślne i klikając przycisk Akcje filtru.

  Uwaga: Jeśli przycisk Akcje filtru nie jest widoczny, należy upewnić się, że co najmniej jeden ze składników Web Part filtrów jest połączony z innym składnikiem Web Part, z którym można utworzyć połączenie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×