Korzystanie z zadań w usłudze Outlook.com

Zadanie to utworzony element, który chcesz śledzić do momentu jego wykonania. Użyj zadań w witrynie Outlook.com, aby utworzyć, edytować zadania i zarządzać nimi.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowego widoku Zadania w usłudze Outlook.com, czy z klasycznego widoku Zadania. Wybierz używaną wersję, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

JEŚLI IKONA ZADANIA WYGLĄDA JAK...

Wybieranie klasycznego widoku Zadania

Zobacz Instrukcje dotyczące nowego widoku Zadania w usłudze Outlook.com.

Instrukcje dotyczące nowego widoku Zadania w usłudze Outlook.com

Outlook.com zawiera nowe narzędzie dla zadań. Pozwala ono szybko zorganizować listę zadań, dodając je do widoku Mój dzień, oznaczając je jako ważne oraz dodając je do nowo utworzonych list. Są nawet listy dla zadań, którym przypisano przyszłą datę. Aby rozpocząć pracę, Zaloguj się do usługi Outlook.com.

Nowe narzędzie Zadania nieco różni się od klasycznej wersji zadań w usłudze Outlook.com. Niektóre funkcje są inne, a inne zostaną dodane, gdy nowa funkcja zadań zostanie wdrożona.

Uwaga: Jeśli korzystasz z nowej wersji usługi Outlook.com, możesz również wyświetlać i zarządzać zadaniami w podróży, instalując aplikację To-Do.

Aby wyświetlać zadania i zarządzać nimi, wybierz pozycję Ikona zadań Zadania w dolnej części okienka nawigacji.

Strona Zadania zawiera cztery domyślne listy zadań oraz wszelkie listy utworzone przez Ciebie.

 • Mój dzień. To jest wirtualna lista, która domyślnie jest pusta na początku każdego dnia. Możesz do niej dodać już istniejące zadania. Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Dodaj do widoku Mój dzień lub przeciągnij zadanie z innej listy i dodaj do widoku Mój dzień.

  Uwaga: Widok Mój dzień to wirtualna lista, która jest czyszczona codziennie o północy. Zadania, które są wyświetlane w widoku Mój dzień są przechowywane na innych listach zadań, a zatem nie są usuwane po wyczyszczeniu widoku Mój dzień.

  • Sugestie to zadania, które nie są ukończone i możesz zechcieć dodać je do widoku Mój dzień. Aby wyświetlić sugerowane zadania, przejdź do pozycji Mój dzień, a następnie wybierz pozycję Ikona przedstawiająca żarówkę Sugestie u góry strony. Wybierz znak plus (+) obok zadania, aby dodać je do widoku Mój dzień. Wybierz pozycję Gotowe, aby zamknąć listę sugestii i powrócić do widoku Mój dzień. Sugestie obejmują zadania, których termin upływa dzisiaj lub w przyszłości, zadania zaległe lub takie, które zostały wcześniej przeniesione do widoku Mój dzień, ale są nieukończone, albo takie, które są istotne dla rozpoczęcia pracy.

 • Ważne to wirtualna lista zadań, które zostały oznaczone jako ważne. Możesz oznaczyć zadanie jako ważne, klikając je prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Oznacz jako ważne lub zaznaczając znajdującą się obok niego ikonę gwiazdy.

 • Planowane to wirtualna lista zawierająca zadania mające przypomnienie lub datę ukończenia. Zadania utworzone z przypomnieniem lub datą będą automatycznie wyświetlane na tej liście. Jedynym sposobem na dodanie zadania do tej listy jest przypisanie do istniejącego zadania daty ukończenia lub przypomnienia.

 • Zadania to lista, na której są domyślnie zapisywane nowe zadania.

Możesz dodać listę zadań, wybierając opcję Nowa lista w okienku nawigacji.

Możesz dodać nowe zadania, wybierając dowolną listę zadań, a następnie wybierając znak plusa obok poleceniaDodaj zadanie i wprowadzając opis zadania. Jeśli dodasz zadanie na wirtualnej liście Mój dzień lub Ważne, zadanie zostanie zapisane na liście Zadania i połączone z wirtualną listą, za pośrednictwem której zostało utworzone.

Uwaga: Nie możesz tworzyć nowych zadań na liście Planowane. Aby dodać zadanie do listy Planowane, dodaj przypomnienie lub datę ukończenia do istniejącego lub nowego zadania.

Wybierz zadanie na dowolnej liście, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje dla tego zadania. Możesz wykonać takie operacje, jak: dodanie dodatkowych kroków, dodanie do widoku Mój dzień, ustawienie cykliczności, dodanie daty ukończenia lub przypomnienia oraz dodanie notatki.

Możesz skorzystać z okienka Zadania do utworzenia zadania na podstawie wiadomości.

 1. Przejdź do obszaru Poczta w usłudze Outlook.com.

 2. Otwórz okienko zadań, wybierając Ikona zadań Zadania na pasku narzędzi.

 3. Na liście wiadomości odszukaj wiadomość, na podstawie której chcesz utworzyć zadanie.

 4. Zaznacz i przeciągnij wiadomość do okienka zadań.

Ustawienia dla nowych zadań są na osobnej stronie. Na stronie zadań wybierz Przycisk koła zębatego systemu Windows 10 Ustawienia u góry strony, aby wyświetlić wszystkie opcje dla nowych zadań.

Możesz przełączyć się do klasycznego widoku zadań, zmieniając pozycję przełącznika Nowe zadania u góry strony zadań.

Po przełączeniu do klasycznego widoku zadań możesz przełączyć się z powrotem, zmieniając pozycję przełącznika Wypróbuj wersję beta u góry strony zadania.

Instrukcje dotyczące klasycznego widoku Zadania w usłudze Outlook.com

Klasyczny widok zadań zawiera zadania, które już zostały utworzone i zapisane w dowolnym folderze zadań, oraz dodatkowo oflagowane wiadomości.

Przejrzyj poniższą ilustrację oraz ponumerowane elementy odpowiadające poszczególnym obszarom, aby zapoznać się z wyglądem okienka Zadania.

Zarządzanie zadaniami.

 1. Twórz, usuwaj, przenoś lub kategoryzuj zadania. Oznaczaj zadania jako wykonane po ich ukończeniu.

 2. Moje zadania — wyświetla foldery, których można użyć do przeglądania zadań i zarządzania nimi. Określ, czy chcesz wyświetlać elementy oflagowane jako ważne. Możesz tworzyć nowe foldery zadań, przenosić istniejące foldery i zmieniać ich nazwy. Aby dodać folder, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Moje zadania i wybierz polecenie Utwórz nowy folder. Aby zmienić nazwę folderu lub go usunąć, kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę lub Usuń.

 3. Lista zadań — filtruj i wyświetlaj zadania według stanu, który im przypisano. Użyj menu Filtruj, aby posortować zadania na podstawie różnych kryteriów.

  Wybierz sposób filtrowania, sortowania i określania kolejności zadań na liście Zadania w usłudze Outlook.com

  Użyj znajdującego się powyżej listy zadań paska poleceń, aby usunąć wybrane zadanie, przyporządkować je do kategorii lub oznaczyć jako ukończone. Do obsługi wiadomości e-mail dostępne jest polecenie Odpowiedz.

  Pasek poleceń dla zadań

 4. Szczegóły zadania — wyświetl szczegóły zadania wybranego na liście zadań. Aby edytować szczegóły zadania, takie jak stan, priorytet i procent wykonania, wybierz pozycję Edytowanie .

 1. Zaloguj się do usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 3. Wybierz pozycję Nowe.

  Nowe zadanie

 4. Wpisz temat, datę ukończenia i ewentualnie uwagę dotyczącą zadania.

 5. Wybierz pozycję Pokaż więcej szczegółów, aby wprowadzić informacje, takie jak Data rozpoczęcia, Data ukończenia i Stan, oraz śledzić postęp zadania, na przykład Ukończono % lub liczbę przepracowanych godzin.

 6. Aby dołączyć plik do zadania, kliknij pozycję Dołącz.

 7. Wybierz polecenie Znaczek, aby przydzielić znaczek do zadania. Znaczki to ikony, które można zastosować do zadań jako podpowiedzi wizualne ułatwiające szybkie identyfikowanie konkretnych typów zadań.

 8. Wybierz pozycję Zapisz.

  Formularz szczegółów zadania dla usługi Outlook.com

 1. Zaloguj się do usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 3. Wybierz zadanie, które chcesz edytować, a następnie w okienku zadań wybierz pozycję Edytuj Edytowanie .

 4. Zmodyfikuj zadanie, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 1. Zaloguj się do usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 3. Z listy zadań wybierz zadanie, do którego chcesz przyporządkować kategorię na liście zadań i wybierz pozycję Kategorie, aby wybrać daną kategorię. Wybierz na przykład Kategoria żółta.

  Kategorie zadań

 1. Zaloguj się do usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 3. Wybierz menu Filtruj i określ, jak zadania mają być sortowane na liście zadań. Na przykład na poniższym obrazie zadania są sortowane według stanu (Aktywne), daty ukończenia, z najstarszymi zadaniami na górze. Można sortować według stanu Aktywne, Zaległe lub Wykonane.

  Wybierz sposób filtrowania, sortowania i określania kolejności zadań na liście Zadania w usłudze Outlook.com

Uwaga:  Aplikacja Outlook.com nie obsługuje sortowania zadań według kategorii.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×