Korzystanie z zadań w aplikacji Outlook w sieci Web

Zadanie to utworzony w aplikacji Outlook w sieci Web element, który można śledzić do momentu jego wykonania. Zadania można tworzyć na podstawie wiadomości e-mail oznaczonych flagą monitującą jako element pozwalający wykonać akcję. Zadaniami mogą być też dodane ręcznie pozycje listy zadań do wykonania. Użyj zadań w aplikacji Outlook w sieci Web do tworzenia, edytowania i kategoryzowania zadań oraz do zarządzania nimi.

Ważne:  Aplikacja Outlook w sieci Web nie obsługuje przypisywania ani udostępniania zadań. Aby przypisać lub udostępnić zadania, użyj programu Outlook 2013.

Elementy widoczne w obszarze Zadania

Przejrzyj poniższą ilustrację oraz ponumerowane elementy odpowiadające poszczególnym obszarom, aby zapoznać się z wyglądem okienka Zadania.

Zarządzaj zadaniami.

 1. Twórz, usuwaj, przenoś lub kategoryzuj zadania. Oznaczaj zadania jako wykonane po ich ukończeniu.

 2. Moje zadania — wyświetla foldery, których można użyć do przeglądania zadań i zarządzania nimi. Określ, czy chcesz wyświetlać elementy oflagowane jako ważne. Możesz tworzyć nowe foldery zadań, przenosić istniejące foldery i zmieniać ich nazwy. Aby dodać folder, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Moje zadania i wybierz polecenie Utwórz nowy folder. Aby zmienić nazwę folderu lub go usunąć, kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę lub Usuń.

 3. Lista zadań — filtruj i wyświetlaj zadania według stanu, który im przypisano. Użyj menu Filtruj, aby posortować zadania na podstawie różnych kryteriów.

  Wybierz sposób filtrowania, sortowania i określania kolejności zadań na liście Zadania w usłudze Outlook.com

  Użyj znajdującego się powyżej listy zadań paska poleceń, aby usunąć wybrane zadanie, przyporządkować je do kategorii, przypisać znaczek lub oznaczyć jako ukończone.

  Pasek poleceń Zadania dla usługi Outlook.com

 4. Szczegóły zadania — wyświetl szczegóły zadania wybranego na liście zadań. Aby edytować szczegóły zadania, takie jak stan, priorytet i procent wykonania, wybierz pozycję Edytuj .

Korzystanie z zadań w aplikacji Outlook w sieci Web

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Wybierz pozycję Zadania u dołu strony.

 3. Wybierz pozycję Nowe.

  Pasek poleceń Zadania dla usługi Outlook.com
 4. Wpisz temat, datę ukończenia i ewentualnie uwagę dotyczącą zadania.

 5. Wybierz pozycję Pokaż więcej szczegółów, aby wprowadzić informacje, takie jak Data rozpoczęcia, Data ukończenia i Stan, oraz śledzić postęp zadania, na przykład Ukończono % lub liczbę przepracowanych godzin.

 6. Użyj polecenia Załącz, aby dołączyć plik do zadania.

 7. Użyj polecenia Znaczek, aby przydzielić znaczek do zadania. Znaczki to ikony, które można zastosować do elementów zadań jako podpowiedzi wizualne ułatwiające szybkie identyfikowanie konkretnych typów zadań.

 8. Wybierz przycisk Zapisz.

  Formularz szczegółów zadania dla usługi Outlook.com

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Wybierz pozycję Zadania u dołu strony.

 3. Wybierz zadanie, które chcesz edytować, a następnie w okienku zadań wybierz pozycję Edytuj Edytuj .

 4. Zmodyfikuj zadanie, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Wybierz pozycję Zadania u dołu strony.

 3. Z listy zadań wybierz zadanie, do którego chcesz przyporządkować kategorię, a następnie wybierz pozycję Kategorie.

  Kategorie zadań

 4. Wybierz kategorię, którą chcesz przydzielić do zadania, na przykład Kategoria Żółty.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Wybierz pozycję Zadania u dołu strony.

 3. Wybierz menu Filtruj i określ, jak zadania mają być sortowane na liście zadań. Na przykład na poniższym zrzucie ekranu zadania są sortowane według stanu (Aktywne), daty ukończenia, z najstarszymi zadaniami na górze. Można sortować według stanu Aktywne, Zaległe lub Wykonane.

  Wybierz sposób filtrowania, sortowania i określania kolejności zadań na liście Zadania w usłudze Outlook.com

Uwaga:  Aplikacja Outlook w sieci Web nie obsługuje sortowania zadań według kategorii.

Więcej informacji

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×