Korzystanie z witryn usługi SharePoint Online za pomocą urządzenia przenośnego

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, która zawiera SharePoint Online, możesz użyć swojego urządzenia, aby wyświetlić informacje w witrynach, Współpracuj z innymi pracownikami, uzyskiwanie dostępu do dokumentów udostępnionych i pozostawanie w kontakcie z pracy przy użyciu urządzenia przenośnego. Z programem SharePoint urządzeń przenośnych SharePoint Online jest jeszcze bardziej przyjazny niż przed dotyku.

Możesz pobrać i nawiązywanie połączenia z witryny SharePoint Online zamiast przeglądarki za pomocą SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych dla systemu iOS. Aby uzyskać więcej informacji zobacz SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych dla systemu iOS.

Uwaga: Obecnie usługa skrzynek pocztowych witryny nie jest obsługiwana w usłudze SharePoint Online. Oznacza to, że nie można wyświetlić skrzynki pocztowej witryny na telefonie lub tablecie.

Co możesz zrobić

Inteligentne telefonu lub tabletu umożliwia wykonaj następujące rodzaje rzeczy:

 • Otwieranie dokumentów. Możesz wyświetlać swoje dokumenty, dokumenty ostatnio używane w programach Word, PowerPoint i Excel, dokumenty udostępnione Ci przez inne osoby i dokumenty, które obserwujesz w usłudze SharePoint Online.

 • Znajdowanie witryn. Możesz wyświetlać listę witryn, które obserwujesz w usłudze SharePoint Online, oraz witryn promowanych przez administratorów.

 • Nawigowanie po usłudze SharePoint Online. Linki nawigacji umożliwiają przechodzenie z witryn do usługi OneDrive dla Firm i na odwrót.

 • Zmienianie widoku niektórych witryn. Możesz przełączać się między widokiem pełnoekranowym (widokiem dla komputera) i widokiem dla urządzeń przenośnych w przypadku niektórych witryn i bibliotek używanych w usłudze SharePoint Online.

  Widok mojej biblioteki dokumentów dla urządzeń przenośnych

Otwieranie i przeglądanie witryny programu SharePoint

Otwieranie witryny programu SharePoint

 1. Otwórz przeglądarkę internetową na urządzeniu przenośnym.

 2. Na pasku adresu wpisz adres witryny sieci Web (URL) w usłudze SharePoint Online.
  W tym przykładzie jest używany adres http://contoso.sharepoint.com.
  Twój adres URL będzie zawierać Twoją nazwę domeny zamiast nazwy Contoso.

 3. Zaloguj się, wykorzystując konto służbowe.

 4. W lewym dolnym rogu ekranu wybierz pozycję Przejdź do Ikona Nawigacja globalna . Może być konieczne naciśnięcie trzykropka (...) u dołu w celu wyświetlenia ikony Przejdź do.

 5. Wybierz pozycję Witryny z listy kafelków nawigacji.

  Wybierz kafelek Witryny, aby wyświetlić listę witryn programu SharePoint


  Zostanie wyświetlona lista witryn programu SharePoint uporządkowanych w obszarach Obserwowane witryny i Promowane witryny.

  Wyświetlanie obserwowanych witryn

  Listę Obserwowane witryny można porównać do zakładki do wszystkich witryn programu SharePoint, które Cię interesują. Aby uzyskać informacje na temat dodawania witryn do listy Obserwowane witryny, obejrzyj klip wideo Obserwowanie witryny programu SharePoint.

Przeglądanie witryny programu SharePoint

 1. Wybierz witrynę, którą chcesz wyświetlić, w obszarze Obserwowane witryny lub Promowane witryny na stronie Witryny. Biblioteki dokumentów i listy są uporządkowane w obszarze Aplikacje, a wszystkie podwitryny są uporządkowane w obszarze Podwitryny.

  Nazwa witryny jest widoczna u góry strony, dzięki czemu możesz sprawdzić, którą witrynę przeglądasz.

 2. Aby wyświetlić notes programu OneNote danej witryny, wybierz kafelek Elementy zawartości witryny.

 3. Aby wyświetlić pliki w witrynie, wybierz bibliotekę dokumentów zawierającą plik, który Cię interesuje.

Otwieranie swojej biblioteki usługi OneDrive dla Firm

 1. Po zalogowaniu się do witryny programu SharePoint przy użyciu przeglądarki na urządzeniu w lewym dolnym rogu ekranu wybierz pozycję Przejdź do Ikona Nawigacja globalna , a następnie naciśnij pozycję OneDrive. Powinna zostać otwarta usługa OneDrive dla Firm.

 2. Jeśli jeszcze nie zalogowano się do witryny programu SharePoint, otwórz przeglądarkę internetową na urządzeniu i wykonaj te czynności:

  • Na pasku adresu wpisz adres witryny sieci Web (URL) w usłudze SharePoint Online.
   W tym przykładzie jest używany adres http://contoso.sharepoint.com.
   Twój adres URL będzie zawierać Twoją nazwę domeny zamiast nazwy Contoso.

  • Zaloguj się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego, na przykład tomasz@contoso.onmicrosoft.com.

  • W lewym dolnym rogu ekranu wybierz pozycję Przejdź do Ikona Nawigacja globalna . Może być konieczne naciśnięcie trzykropka (...) u dołu w celu wyświetlenia ikony Przejdź do.

  • Wybierz pozycję OneDrive z listy kafelków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się w usłudze OneDrive dla Firm w różnych systemach operacyjnych dla urządzeń przenośnych, zobacz:

Przełączanie między widokiem dla urządzeń przenośnych i widokiem pełnoekranowym

Witryny programu SharePoint i bibliotekę usługi OneDrive dla Firm można wyświetlić w widoku dla urządzeń przenośnych lub w pełnym widoku witryny nazywanym widokiem komputera.

Uwaga: Widok dla urządzeń przenośnych może nie być dostępny dla wszystkich witryn programu SharePoint. Jeśli administrator nie uaktywnił widoku dla urządzeń przenośnych w witrynie, jest ona wyświetlana w widoku komputera.

Przełączanie z widoku dla urządzeń przenośnych do widoku komputera

 1. W witrynie lub bibliotece naciśnij menu Więcej Ikona menu Więcej w prawym dolnym rogu ekranu.

 2. Wybierz pozycję Przełącz do widoku komputera.

  Menu do przełączania z widoku dla urządzeń przenośnych do widoku komputera na telefonie Windows Phone

Przełączanie z widoku komputera do widoku dla urządzeń przenośnych

 1. W witrynie programu SharePoint w prawym górnym rogu ekranu naciśnij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

  Jeśli nie widzisz pozycji Ustawienia, być może używasz widoku pełnoekranowego. Naciśnij ikonę Wyświetl tylko zawartość Przycisk Pełny ekran w programie SharePoint w prawym górnym rogu ekranu, obok przycisku Edytuj.

 2. W menu Ustawienia wybierz pozycję Widok dla urządzeń przenośnych.

  Menu Ustawienia w witrynie programu SharePoint w widoku dla komputera

Więcej zasobów

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu SharePoint na platformie urządzeń przenośnych zobacz wprowadzenie obsługi urządzeń przenośnych dotyku usłudze SharePoint Online.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×