Przejdź do głównej zawartości

Korzystanie z własnej domeny w usłudze Outlook.com Premium

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dowiedz się, jak przenieść własnej domeny do Outlook.com Premium i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące konfigurowania Outlook.com Premium z własnej domeny.

Uwaga: Oferta autonomicznego Outlook.com Premium został zamknięty do nowych subskrybentów w 2017 października. Wiele zalet subskrypcji autonomicznego jest teraz dostępny w pakiecie subskrypcji usługi Office 365 Home i Office 365 Personal. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Outlook.com Premium zamknięte dla nowych subskrybentów.

Na pulpicie nawigacyjnym Premium Outlook.com zaznacz pole wyboru Użyj własnej domeny.

Zrzut ekranu przedstawiający użycie przycisku własnej domeny.

Wprowadź nazwę istniejącej domeny, a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

Zrzut ekranu przedstawiający używanie strony własnej domeny.

Uwaga: Wybierz pozycję nie chcesz, aby używać własnej domeny w dowolnym momencie, aby anulować ten proces.

Jeśli domena została zarejestrowana u partnera firmy Microsoft (na przykład GoDaddy):

 1. Pojawi się zalogować do swojego konta. Wybierz pozycję Zaloguj się do... w celu kontynuowania. Przeglądarki będą automatycznie przekierowywani do bezpieczna witryna sieci Web partnera.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk, aby zalogować się do swojego konta rejestratora domeny.

 2. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika (lub odbiorcy) i hasło dla konta rejestratora domeny.

 3. Wybierz pozycję Zezwalaj lub Zaakceptuj, aby nadać uprawnienie Microsoft do automatyczne aktualizowanie rekordów systemu DNS nazw domeny poczty (MX) dla swojej domeny.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Akceptuj na stronie potwierdzenia GoDaddy w programie Access.

  Ostrzeżenie: Po zaktualizowaniu rekordów MX dla domeny, wszelkie istniejące adresy e-mail w domenie nie jest już odbierać wiadomości e-mail, dopóki nie skonfigurowano je w Outlook.com Premium.

 4. Na następnej stronie Utwórz swój adres e-mail spersonalizowanych przy użyciu domeny poczty e-mail i wykonaj Outlook.com proces realizacji transakcji Premium.

Jeśli domena została zarejestrowana u innego dostawcy, która nie jest partnera firmy Microsoft:

 1. Należy ręcznie sprawdzić, że jesteś właścicielem nazwy domeny i zaktualizuj rekordy systemu DNS nazwy domeny poczty (MX). Otwieranie nowego okna przeglądarki lub kartę i przejdź do witryny sieci Web rejestratora domen, aby zalogować się przy użyciu poświadczeń dla Twojego konta rejestratora domeny.

 2. Po zostały pomyślnie zalogowany do konta rejestratora domeny powrót do Outlook.com Premium ustawienia strony, a następnie zaznacz pole wyboru obok pomyślnym zalogowaniu się do rejestratora domen.

  Zrzut ekranu przedstawiający Sprawdź pola dla pomyślnym zalogowaniu się do rejestratora domen.

 3. W witrynie sieci Web rejestratora domen Znajdź ustawień DNS dla swojej domeny. Mogą być nazywane ustawień DNS, Edytuj DNS, ustawienia domeny, ustawienia zaawansowane lub podobnej.

 4. Po znalezieniu ustawień DNS dla swojej domeny w witrynie sieci Web rejestratora domen, wróć do strony Ustawienia Premium Outlook.com i zaznacz pole wyboru obok można znaleźć ustawienia DNS Przeszukaj...

  Zrzut ekranu przedstawiający Sprawdź pola dla można znaleźć ustawienia DNS dla domeny.

 5. W witrynie sieci Web rejestratora domen w obszarze Ustawienia DNS dla swojej domeny Utwórz nowy rekord MX przy użyciu informacji podanych na stronie Konfiguracja Outlook.com Premium w obszarze "krok 3. Utwórz nowy rekord MX".

  Należy określić "MX" jako typ rekordu DNS. Usuń wszystkie inne rekordy MX, znajdują się w domenie. Gdy skończysz, pamiętaj zapisać nowe ustawienia rekordu MX w witrynie sieci Web rejestratora domen.

 6. Po utworzeniu nowego rekordu MX dla domeny w witrynie sieci Web rejestratora domen, wróć do strony Ustawienia Premium Outlook.com i zaznacz pole wyboru obok po utworzeniu nowego rekordu MX, a następnie wybierz przycisk Dalej. Microsoft spróbuje automatycznie sprawdzać nowy rekord MX.

  Zrzut ekranu przedstawiający Sprawdź pola, aby po utworzeniu nowego rekordu MX.

  Ostrzeżenie: Po zaktualizowaniu rekordów MX dla domeny, wszelkie istniejące adresy e-mail w domenie nie jest już odbierać wiadomości e-mail, dopóki nie są ustawione w górę w Outlook.com Premium. Gdy zapraszania innych osób do dołączenia subskrypcji, upewnij się, że nie w domenie, który użytkownik zaktualizował Wyślij zaproszenie do ich adresy, jak te adresy e-mail nie będziesz otrzymywać wiadomości e-mail do momentu ich został skonfigurowany w Outlook.com Premium.

 7. Na następnej stronie Utwórz swój adres e-mail spersonalizowanych przy użyciu domeny poczty e-mail i wykonaj Outlook.com proces realizacji transakcji Premium.

Tak, można używać domeny usługi Windows Live z Outlook.com Premium.

 1. Na pulpicie nawigacyjnym Premium Outlook.com zaznacz pole wyboru Użyj własnej domeny.

  Zrzut ekranu przedstawiający użycie przycisku własnej domeny.

 2. Wprowadź domeny usługi Windows Live, a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

 3. Pojawi się zalogować do swojego konta. Wybierz pozycję Zaloguj się do... w celu kontynuowania. Przeglądarki będą automatycznie przekierowywani do bezpieczna witryna sieci Web partnera.

 4. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła dla konta Windows Live domeny.

 5. Wybierz pozycję Zezwalaj lub Zaakceptuj, aby nadać uprawnienie Microsoft do automatyczne aktualizowanie rekordów systemu DNS nazw domeny poczty e-mail (MX) dla swojej domeny.

  Ostrzeżenie: Po zaktualizowaniu rekordów MX dla domeny, wszelkie istniejące adresy e-mail w domenie nie jest już odbierać wiadomości e-mail, dopóki nie są ustawione w górę w Outlook.com Premium. Gdy zapraszania innych osób do dołączenia subskrypcji, upewnij się, że nie w domenie, który użytkownik zaktualizował Wyślij zaproszenie do ich adresy, jak te adresy e-mail nie będziesz otrzymywać wiadomości e-mail do momentu ich został skonfigurowany w Outlook.com Premium.

 6. Na następnej stronie Utwórz swój adres e-mail spersonalizowanych przy użyciu domeny poczty e-mail i wykonaj Outlook.com proces realizacji transakcji Premium.

Tak, z Outlook.com subskrypcji Premium jest cenę, czy korzystanie z własnej domeny lub utworzyć domenę spersonalizowanych wiadomości e-mail, podczas tworzenia konta. Jeśli korzystasz z własnej domeny, firma Microsoft nie będzie obciążona opłatą za roczny koszt domeny niestandardowej. Jednak nadal będzie odpowiedzialny za wszelkie opłaty od rejestratora domeny.

Możesz użyć domeny u dowolnego rejestratora, który umożliwia edytowanie i zmienianie rekordów poczty (MX) systemu DNS nazw domen.

Nadal będziesz Twoja domena poczty e-mail po można przenosić celu Outlook.com Premium. Będzie utrzymać własności, jak zachowasz rejestracji nazwy domeny active u rejestratora domen.

Po przywróceniu z własnej domeny do Outlook.com Premium, również musisz Dodaj dowolne skojarzone z tej domeny do Outlook.com Premium adresów e-mail. Wszystkie adresy e-mail, które nie zaproszona osoba, aby dołączyć do domeny na Outlook.com Premium nie będzie można wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail po zaktualizowaniu rekordów systemu DNS nazw domeny poczty (MX). Aby uzyskać więcej informacji zobacz zaprosić inne osoby, aby dołączyć do subskrypcji usługi Outlook.com Premium.

Uwaga: Outlook.com Premium obecnie nie jest możliwe do wprowadzenia na więcej niż pięć (5) pocztą e-mail spersonalizowanych adresy, w tym własne.

Jeśli nie zostaną zachowane rejestracji nazwy domeny active z Rejestratora domen, tracisz własności nazwy domeny. W takim przypadku Rejestrator może sprzedać inny użytkownik nazwy domeny. W przypadku utraty własności, nie będzie mógł korzystać z dowolnego z adresów e-mail spersonalizowanych skojarzone z nazwą domeny, nawet jeśli Twojej subskrypcji Premium Outlook.com pozostaje aktywna.

Ostrzeżenie: Nie będzie można wysyłać ani odbierać dowolną wiadomość e-mail przy użyciu adresów e-mail skojarzonego z nazwą domeny, jeśli aktywna rejestracji nazwy domeny. Sprzedaniu rejestratora domen nazwy domeny na inny użytkownik, nowy właściciel prawnie dostęp do wiadomości e-mail wysyłanych wiadomości e-mail, adresów skojarzonych z domeny byłego nazwy i przekierowywanie do własnych serwerów poczty e-mail.

Nie, nadal można korzystać z istniejącej wiadomości e-mail po zalogowaniu się do swojego Outlook.com Premium konta za pomocą usługi konto Microsoft (adres e-mail kończącymi się @hotmail.com, @live.com, @msn.com, lub @outlook.com, numer telefonu lub nazwę Skype ).

Jeśli nie zostaną zachowane rejestracji nazwy domeny active z Rejestratora domen, tracisz własności domeny poczty e-mail. Utrata własności nazwy domeny dezaktywuje adresy e-mail skojarzonego z nazwą domeny. Osoby udostępniające nazwy domeny już nie będą mogli wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pomocą adresów e-mail skojarzonego z domeną poczty e-mail. Jednak nadal będą mieli dostęp do ich skrzynek pocztowych Premium Outlook.com i wszystkie istniejące wiadomości e-mail, logując się za pomocą ich konto Microsoft (adres e-mail kończącymi się @hotmail.com, @live.com, @msn.com, lub @outlook.com, numer telefonu lub Skype nazwa).

Tak, musisz zalogować się do konta Office 365 jako administrator i usunąć domeny. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje przejdź do usunięcia domeny z usługi Office 365. Jeśli domeny w Office 365 ma zależności (na przykład użytkowników, grupy i aliasy), będzie znajdować się lista obiektów, które trzeba usunąć także.

 1. Zaloguj się przy użyciu adresu e-mail i hasła użytych dla subskrypcji Office 365https://powerbi.microsoft.com/ .

  Jeśli nie masz konta w Power BI, wybierz pozycję Zaloguj się bezpłatne.

 2. Wybierz ikonę uruchamianie aplikacji w górnej części strony.

  Zrzut ekranu: uruchamianie aplikacji w usłudze Power BI.

 3. Wybieranie kafelka Administrator.

 4. Wybierz pozycję Tak, chcę być administratorem.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać rekord TXT, a następnie wybierz pozycję rekord został dodany rekord.

 6. Przejdź do https://portal.office.com/ i wybieranie kafelka Administrator.

 7. W lewej części strony wybierz pozycję Użytkownicy > aktywni użytkownicy.

 8. Obok każdego użytkownika, który zawiera nazwę domeny, którą chcesz usunąć z Office 365 zaznacz pole wyboru, a następnie wybierz pozycję Edytuj domen.

  Uwaga: Możesz również usunąć użytkowników.

 9. Dodawanie "onmicrosoft.com" do domeny. Na przykład @contoso.com staje się @contoso.onmicrosoft.com.

 10. W lewej części strony, wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 11. Wybierz domenę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Jeśli używasz adresu własnego adresu e-mail, takich jak jerri@contoso.com Ustawienia informacje zabezpieczeń konta Microsoft i spróbujesz wyświetlić tej domeny do Outlook.com Premium, otrzymujesz komunikat o błędzie.

Aby rozwiązać ten problem, konieczne będzie usunięcie tego adresu z ustawień informacji o zabezpieczeniach konto Microsoft:

 1. Przejdź do https://account.live.com/proofs/manage.

 2. Obok swojego adresu e-mail niestandardowy kliknij przycisk Usuń.

 3. Wybierz pozycję Dodaj informacje zabezpieczające.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dodaj informacje zabezpieczeń.

 4. Wybierz strzałkę obok numeru telefonu i wybierz alternatywny adres e-mail.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Informacje o zabezpieczeniach Dodaj.

 5. Wprowadź alternatywny adres e-mail, a następnie wybierz przycisk Dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć dodawanie na alternatywny adres e-mail w ustawieniach zabezpieczeń informacje.

Po utworzeniu zostały wprowadzone zmiany, wróć do https://premium.outlook.com, wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, aby zmiany zostały wprowadzone. Następnie możesz kontynuować tworzenie konta w usłudze swój adres e-mail spersonalizowanych na Outlook.com Premium.

Jeśli do istniejącego konto Microsoft jest połączony ze skrzynki pocztowej, która nie korzysta z programu Microsoft Exchange (takich jak Gmail, Yahoo! Mail lub adres własnego adresu e-mail, który nie jest obsługiwany przez firmę Microsoft) i spróbuj utworzyć swój adres e-mail spersonalizowanych przy użyciu programu konto Microsoft, zostaną komunikat o błędzie.

Aby utworzyć na adres e-mail spersonalizowanych w Outlook.com Premium, należy następująco skonfigurować adres e-mail kończącymi się na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com lub @live.com połączonych z kontem. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć nowe konto Outlook.com, tak aby można ukończyć proces tworzenia konta w Outlook.com Premium:

 1. Przejdź do tematu Zarządzanie sposobem logowania się w usłudze Microsoft.

 2. Wybierz pozycję Dodaj wiadomości e-mail.

 3. Wybierz pozycję Utwórz nowy adres e-mail i dodaj go jako alias.

 4. Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Dodaj alias.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronie Dodaj alias.

 5. Obok pozycji nowy alias Outlook.com wybierz pozycję Ustaw jako podstawowy.

 6. Obok aliasu podstawowego oryginalnego kliknij przycisk Usuń.

 7. Zaloguj się do https://premium.outlook.com za pomocą usługi nowy alias i wypełnij Outlook.com Premium procesu rejestracji.

Musisz poczta e-mail w domenie się z serwerami Premium Outlook.com. Aby ręcznie skonfigurować rekordy DNS do użytku z domeną poczty e-mail z Outlook.com Premium, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny sieci Web rejestratora domen, aby zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika (lub odbiorcy) i hasło dla konta rejestratora domeny.

 2. W witrynie sieci Web rejestratora domen Znajdź ustawień DNS dla swojej domeny. Można zobaczyć Edytuj DNS, ustawienia domeny, ustawienia zaawansowane lub podobnej.

 3. Utwórz następujący rekord MX:

  • Priority (priorytet) = 0

  • Nazwa hosta = znak @.

  • Wskazuje adres lub wartość = xxxxxxxxx.pamx1.hotmail.com

  • TTL = 3600.

 4. Zapisywanie rekordu MX i Usuń wszystkie inne rekordy MX, znajdują się w domenie.

 5. Utwórz następujący rekord CNAME:

  • Priority (priorytet) = - (lub pozostaw pole puste, w zależności od rejestratora)

  • Nazwa hosta = autodiscover.yourdomain.com

  • Wskazuje adres lub wartość = autodiscover.outlook.com

  • TTL = 3600.

 6. Zapisz rekord CNAME.

 7. Utwórz następujący rekord TXT:

  • Priority (priorytet) = - (lub pozostaw pole puste, w zależności od rejestratora)

  • Nazwa hosta = znak @.

  • Wskazuje adres lub wartość = v = spf1 include:outlook.com-wszystkie

  • TTL = 3600.

 8. Zapisz rekord TXT.

 9. Po zakończeniu, pamiętaj zapisać nowe ustawienia rekordów DNS w witrynie sieci Web rejestratora domen.

  Ostrzeżenie: Po zaktualizowaniu rekordów DNS dla swojej domeny, wszelkie istniejące adresy e-mail w domenie nie jest już odbierać wiadomości e-mail, dopóki nie są ustawione w górę w Outlook.com Premium. Gdy zapraszania innych osób do dołączenia subskrypcji, upewnij się, że nie w domenie, który użytkownik zaktualizował Wyślij zaproszenie do ich adresy, jak te adresy e-mail nie będziesz otrzymywać wiadomości e-mail do momentu ich został skonfigurowany w Outlook.com Premium.

Tematy pokrewne

Wybierz nową domenę poczty e-mail w usłudze Outlook.com Premium
Korzystanie z własnej domeny w usłudze Outlook.com Premium

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×