Korzystanie z usługi Project Online z użytkownikami zewnętrznymi

W usłudze Project Online witryna aplikacji Project Web App stanowi zbiór witryn w ramach usługi SharePoint Online. Udostępnienie witryny aplikacji Project Web App użytkownikom zewnętrznym przebiega tak samo, jak udostępnianie jakiejkolwiek innej witryny usługi SharePoint Online. W tym artykule opisaliśmy opcje udostępniania zewnętrznego, które dotyczą aplikacji Project Web App w usłudze Project Online, a także omówiliśmy wpływ przyznawania użytkownikom zewnętrznym dostępu do funkcji aplikacji Project Web App w usłudze Project Online na ustawienia licencjonowania. Zachęcamy też do przeczytania artykułu na temat zarządzania udostępnianiem zewnętrznym w środowisku SharePoint Online.

Gdy witryna aplikacji Project Web App zostanie udostępniona użytkownikowi zewnętrznemu, ten użytkownik może współpracować w dokumentach i listach zawartych w tej witrynie (obejmuje to też czynniki ryzyka i problemy). Korzystanie z witryny projektu w dowolny sposób wymaga licencji usługi Project Online.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o zagadnieniach związanych z licencją usługi Project Online dla użytkowników zewnętrznych, zobacz Opis usługi Project Online.

Zarządzanie licencjami i uprawieniami użytkowników zewnętrznych działa tak samo, jak w przypadku użytkowników wewnętrznych. Użytkownicy zewnętrzni mają w nazwie wartość #EXT# na liście.

Planowanie udostępnienia aplikacji Project Web App użytkownikom zewnętrznym

Dostępne są dwie opcje udostępniania witryny aplikacji Project Web App w usłudze Project Online. Możesz wstępnie wypełnić katalog usługi Office 365 nazwami użytkowników, którym chcesz udostępnić swoją witrynę, lub wysłać do tych użytkowników zaproszenia bezpośrednio z witryny aplikacji Project Web App.

Wstępne wypełnianie katalogu   

Możesz wstępnie wypełnić katalog usługi Office 365 nazwami użytkowników zewnętrznych, na przykład za pomocą współpracy między firmami przy użyciu usługi Azure Active Directory lub przez ręczne dodanie nazw użytkowników i zmianę ich typu na konto gościa. Ma to kilka zalet:

 • Gdy skonfigurujesz udostępnianie witryny aplikacji Project Web App, możesz wybrać opcję Zezwalaj na udostępnianie tylko tym użytkownikom zewnętrznym, którzy już figurują w katalogu firmy. Zapewnia to większy poziom kontroli nad udostępnianiem witryny, ograniczając zakres osób, których można zaprosić do witryny.

 • Jeśli zaimportujesz do katalogu listę wszystkich użytkowników naraz, możesz automatycznie dodać ich do grup zabezpieczeń, a następnie skorzystać z tych grup do określania uprawnień w witrynie dla różnych ról aplikacji Project Web App, takich jak menedżer projektu i członek zespołu.

 • Możesz przypisać licencje zaimportowanym użytkownikom, zanim wyślesz im link do witryny aplikacji Project Web App, aby zapewnić im odpowiednie uprawnienia na potrzeby logowania w aplikacji Project Web App.

Ręczne dodawanie użytkowników   

Jeśli nie chcesz wstępnie wypełniać katalogu, to podczas konfigurowania udostępniania witryny możesz wybrać opcję Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym akceptującym zaproszenia do udostępniania i logującym się jako uwierzytelnieni użytkownicy.

Zaletą tej metody jest to, że witrynę można z łatwością udostępnić każdej osobie, która ma konto usługi Office 365 lub konto Microsoft. W dowolnym momencie możesz zapraszać użytkowników przez kliknięcie opcji Udostępnij w witrynie aplikacji Project Web App. Użytkownicy, którzy zaakceptują zaproszenie, zostaną dodani do katalogu usługi Office 365, gdzie możesz następnie nimi zarządzać.

Warto przy tym zauważyć, że w przypadku korzystania z tej metody zaproszeni użytkownicy nie są dodawani do katalogu usługi Office 365, dopóki nie zaakceptują zaproszenia, a muszą znajdować się w katalogu, aby można im było przypisać licencję na usługę Project Online. Z tego względu użytkownicy nie mają pełnego dostępu do witryny aplikacji Project Web App, gdy otrzymają zaproszenie. Mogą pracować z dokumentami, problemami i czynnikami ryzyka, ale nie mogą zarządzać projektami ani korzystać z grafików, dopóki nie otrzymają licencji na usługę Project Online.

Wybieranie metody udostępniania   

Możesz użyć dowolnej z metod omówionych powyżej lub ich kombinacji. Początkowo możesz wstępnie wypełnić katalog listą użytkowników, a następnie zapraszać kolejnych w miarę potrzeb. Przede wszystkim musisz wybrać metodę, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Opcja Zezwalaj na udostępnianie tylko tym użytkownikom zewnętrznym, którzy już figurują w katalogu firmy jest bardziej rygorystyczna i zapewnia większą kontrolę nad tym, kto może zostać zaproszony do witryny. Aby użyć tej opcji, musisz wstępnie wypełnić katalog nazwami użytkowników, których chcesz zaprosić do witryny.

Opcja Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym akceptującym zaproszenia do udostępniania i logującym się jako uwierzytelnieni użytkownicy jest bardziej uniwersalna i umożliwia wysyłanie zaproszeń do każdej osoby, która ma konto usługi Office 365 lub konto Microsoft. Jeśli wybierzesz tę opcję, nadal możesz wstępnie wypełnić katalog nazwami użytkowników, ale nie jest to wymagane.

Konfigurowanie udostępniania aplikacji Project Web App

Wykonaj czynności opisane poniżej, aby skonfigurować udostępnianie witryny aplikacji Project Web App w usłudze Project Online. Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że udostępnianie jest włączone na poziomie dzierżawy.

Aby skonfigurować udostępnianie aplikacji Project Web App

 1. W centrum administracyjnym usługi SharePoint Online przejdź do obszaru zbiory witryn i zaznacz pole wyboru witryny aplikacji Project Web App, którą chcesz udostępnić.

 2. Na wstążce kliknij pozycję Udostępnianie.

 3. Wybierz opcję udostępniania, której chcesz użyć:

  • Zezwalaj na udostępnianie tylko tym użytkownikom zewnętrznym, którzy już figurują w katalogu firmy, jeśli chcesz udostępniać witrynę tylko tym użytkowników, których nazwy zaimportujesz z innego katalogu lub innej dzierżawy.

  • Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym akceptującym zaproszenia do udostępniania i logującym się jako uwierzytelnieni użytkownicy, jeśli chcesz wysyłać zaproszenia do użytkowników mających konto Microsoft lub konto usługi Office 365.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Gdy skonfigurujesz opcje udostępniania witryny aplikacji Project Web App i w razie potrzeby dodasz nazwy użytkowników do katalogu usługi Office 365, możesz zaprosić użytkowników zewnętrznych do witryny za pomocą przycisku Udostępnij w witrynie w ten sam sposób, w jaki zaprasza się użytkowników wewnętrznych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×