Korzystanie z usługi OneDrive dla Firm w systemie iOS

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystając z aplikacji OneDrive na urządzeniu iPad, telefonu iPhone i urządzenia iPod Touch do pracy z konta usługi OneDrive dla firm , a także konta osobistego OneDrive.

Przekazywanie, przetwarzania i przenoszenie plików tak samo w OneDrive dla Firm w aplikacji systemu iOS, jak przy użyciu swojego osobistego OneDrive. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Znajdowanie i Praca z plikami OneDrive w systemie iOS.

Dodawanie konta usługi OneDrive dla Firm

Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi OneDrive w usłudze Office 365, możesz dodać konto usługi OneDrive dla Firm do aplikacji OneDrive dla systemu iOS.

  1. Otwórz aplikację OneDrive i wybierz przycisk ikona Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w lewym górnym rogu ekranu.

  2. Naciśnij pozycję Dodaj konto.

  3. Na ekranie logowania wprowadź adres e-mail i hasło, których używasz w swojej firmie, instytucji edukacyjnej lub innej organizacji.

    Jeśli Twoja organizacja korzysta z programu SharePoint 2013,SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2019, proces logowania jest inny niż w usłudze Office 365. Na ekranie logowania naciśnij pozycję Masz adres URL serwera usługi SharePoint? Następnie wprowadź adres internetowy serwera programu SharePoint, aby kontynuować proces logowania. Adres internetowy, nazywany także adresem URL, może wyglądać tak: http://portal.

Uwagi: 

  • Aby użytkownicy mogli logować się do usługi OneDrive dla Firm, organizacja musi mieć uprawniający plan subskrypcji usługi SharePoint Online lub Office 365 dla firm. Ewentualnie organizacja musi mieć własne wdrożenie programu SharePoint Server.

  • W ramach jednej organizacji nie można logować się przy użyciu wielu kont typu konto służbowe.

Jeśli masz problem z logowaniem się za pomocą konta typu konto służbowe, spróbuj zalogować się w witrynie https://portal.office.com/onedrive lub skontaktuj się z działem IT Twojej organizacji.

Przełączanie się między kontami

Aby przełączyć się między konto osobiste OneDrive i konto OneDrive dla Firm lub między wieloma kontami OneDrive dla Firm, Otwórz aplikację, wybierz ja ikona Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w lewym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij odpowiednią nazwę konta, którego chcesz użyć.

Zrzut ekranu przedstawiający przełączanie między kontami w aplikacji OneDrive w systemie iOS

Możesz dodać tylko jedną osobistego konta do aplikacji OneDrive. Aby otworzyć inne konto osobiste, wybierz ja ikona Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w lewym górnym rogu ekranu, naciśnij konto, którego chcesz się wylogować, a następnie naciśnij pozycję Wyloguj z tego konta. Następnie zaloguj się przy użyciu konta, dla którego chcesz użyć.

Korzystanie z kodu dostępu

Można ustawić 4 cyfrowy kod dostępu, aby uniemożliwić innym użytkownikom urządzeniu z systemem iOS dostępu do konta OneDrive dla Firm. Aby to zrobić, Otwórz aplikację, naciśnij ja ikona Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w lewym górnym rogu ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive , a następnie naciśnij przełącznik kod dostępu, aby włączyć tę funkcję i wpisać kod dostępu do usługi.

Informacje pomocy technicznej

Aplikacja OneDrive wymaga systemu iOS 8.0 lub nowszy. Jest zgodny z telefonu iPhone, iPad i iPod touch. Aplikacja łączyć się SharePoint Online w Office 365 (Enterprise, Education, Government i Dedicated), SharePoint 2013 i SharePoint Server 2016. Uwierzytelnianie systemu Windows (NTLM) i uwierzytelniania opartego na formularzach są obsługiwane dla SharePoint 2013 lub SharePoint Server 2016, nazywane też lokalnego. Dla lokalnego, nie jest obsługiwana: Active Directory Federation Services (ADFS), Kerberos, uwierzytelnianie podstawowe, uwierzytelnianie szyfrowane, podpisem szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL) lub wielu typów uwierzytelniania w strefie. Dla SharePoint Online firma Microsoft nie obsługuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Wszystkich języków obsługiwanych przez SharePoint są obsługiwane przez aplikację. Aby uzyskać listę języków zobacz pakiety językowe w programie SharePoint Server 2013.

Dodatkowa pomoc dotycząca usługi OneDrive dla Firm

Zobacz powiązaną pomoc dotyczącą usługi OneDrive dla Firm.

Zadaj pytanie na forum społeczności usługi OneDrive dla Firm.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z działem informatycznym lub z administratorem. Jeśli jesteś administratorem usługi SharePoint Online, możesz również utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×