Korzystanie z symboli wieloznacznych w porównaniach ciągów znaków

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wbudowane wzorcem zapewnia uniwersalny narzędzie umożliwiające porównywanie ciągów znaków. W poniższej tabeli przedstawiono wieloznaczne, których można używać z operatora Like i liczba cyfr lub ciągów, które są zgodne.

Znaki w wzorca

Dopasowania w wyrażenia

? lub _ (podkreślenie)

Dowolny pojedynczy znak

* lub %

Zero lub więcej znaków

#

Dowolna pojedyncza cyfra (0\endash 9)

[lista znaków]

Dowolny pojedynczy znak z listy znaków

[!lista znaków]

Dowolny pojedynczy znak spoza listy znaków


Grupy jeden lub więcej znaków (Lista znaków) ujęta w nawias kwadratowy ([]) umożliwia zawierać dowolny pojedynczy znak w wyrażeniu i listy znaków może zawierać prawie wszystkie znaki w zestaw znaków ANSI, łącznie z cyfr. Można użyć znaków specjalnych, otwierając nawias kwadratowy ([]), znak zapytania (?), znak numeru (#) i gwiazdki (*) odpowiadającą się bezpośrednio tylko wtedy, gdy ujęte w nawiasy kwadratowe. Nie można używać zamykającym nawiasie kwadratowym (]) w grupie bezpośrednio, ale nawiasie kwadratowym służy jako znak poszczególnych.

Oprócz prosta lista znaków ujętych w nawias Lista znaków można określić zakres znaków przy użyciu łącznika (-), oddzielając dolną i górną granicę zakresu. Na przykład z wyników deseniu w dopasowanie [A-Z], jeśli odpowiedniej pozycji znaku w wyrażeniu zawiera dowolny z Wielka litera z zakresu od A do Z. Możesz umieścić wielu zakresów w nawiasach kwadratowych bez wyznaczające z zakresów. Na przykład [a-zA-Z0-9] zastępuje dowolny znak alfanumeryczny.

Należy pamiętać, że symbole wieloznaczne języka SQL ANSI (%) i (_) są dostępne tylko dla aparatu bazy danych programu Microsoft Access i dostawcy OLE DB programu Access. Będą one traktowane jako literałów używane za pośrednictwem programu Access lub DAO.

Inne istotne reguły wzorcem są następujące:

  • Wykrzyknik (!) na początku listy znaków oznacza, że zgodność ma miejsce, jeśli dowolny znak z wyjątkiem w wyrażeniu znajdują się w wyrażeniu. Używany poza nawiasem kwadratowym, wykrzyknik zastępuje się.

  • Umożliwia łącznik (-) na początku (po znaku wykrzyknika, jeśli jest on używany) lub na końcu listy znaków bezpośrednio. W dowolnym miejscu łącznik określa zakres znaków ANSI.

  • Po określeniu zakres znaków, znaki muszą występować w kolejności rosnącej (A-Z lub 0-100). [A-Z] jest prawidłowy deseń, ale nie jest [Z-A].

  • Sekwencja znaków [] jest ignorowana. Operacja jest traktowana jako ciąg znaków o zerowej długości ("").Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×