Korzystanie z reguł skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook.com

Reguły skrzynki odbiorczej umożliwiają automatyczne wykonywanie określonych akcji na wiadomościach e-mail przychodzących do skrzynki odbiorczej.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z archiwum, menu Wyczyść lub innych narzędzi, zobacz Porządkowanie skrzynki odbiorczej za pomocą archiwum, menu Wyczyść i innych narzędzi w usłudze Outlook.com.

Z jakiej wersji usługi Outlook.com korzystasz?

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej usługi Outlook.com, czy z wersji klasycznej. Wybierz używaną wersję, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej usługi Outlook.com.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg klasycznej skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com.

Instrukcje dotyczące nowej usługi Outlook.com

Reguły są stosowane do wiadomości przychodzących i można je utworzyć z poziomu dowolnego folderu.

 1. Aby szybko utworzyć regułę powodującą przenoszenie wszystkich wiadomości e-mail od określonego nadawcy lub zbioru nadawców do folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość na liście wiadomości, dla których chcesz utworzyć regułę, a następnie wybierz pozycję Utwórz regułę.

 2. Wybierz folder, do którego chcesz przenieść wszystkie wiadomości od tego nadawcy lub zbioru nadawców, a następnie wybierz przycisk OK.

 3. Wybierz przycisk OK.

Jeśli chcesz zrobić coś więcej niż tylko przenieść wiadomość od określonego nadawcy lub zbioru nadawców do folderu, wybierz pozycję Więcej opcji.

 1. Aby utworzyć całkowicie nową regułę, w górnej części strony wybierz Ustawienia Settings > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook > Poczta > Reguły.

 2. Kliknij pozycję Dodaj nową regułę.

Każda reguła wymaga co najmniej trzech elementów: nazwy, warunku i akcji. Reguły mogą także zawierać wyjątki od warunków. Na każdym etapie możesz dodać wiele warunków, akcji i wyjątków, wybierając pozycję Dodaj warunek, Dodaj akcję i Dodaj wyjątek.

Jeśli nie chcesz, aby po tej regule były uruchamiane jakiekolwiek inne reguły, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj przetwarzanie dalszych reguł. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zatrzymywanie przetwarzania dalszych reguł w usłudze Outlook.com.

Naciśnij pozycję Zapisz, aby utworzyć regułę, lub Odrzuć, aby anulować tworzenie reguły.

 1. U góry strony wybierz Ustawienia Settings > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Reguły.

 3. W regule, którą chcesz edytować, wybierz pozycję edytuj .

 4. Naciśnij pozycję Zapisz, aby zapisać edytowaną regułę.

Uwaga: Niektóre reguły utworzone w innych wersjach programu Outlook nie mogą być przetwarzane przez usługę Outlook.com. Nie będzie można uruchomić ani edytować reguły w usłudze Outlook.com.

 1. U góry strony wybierz Ustawienia Settings > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Reguły.

 3. W regule, którą chcesz usunąć, wybierz pozycję Usuń .

  Porada: Jeśli chcesz tylko wyłączyć regułę na jakiś czas, wybierz przełącznik obok reguły.

Reguły skrzynki odbiorczej są stosowane do wiadomości przychodzących zgodnie z kolejnością, w jakiej znajdują się na liście Reguły skrzynki odbiorczej. Możesz ustawić kolejność, w jakiej utworzone reguły są stosowane do wiadomości przychodzących do skrzynki odbiorczej.

 1. U góry strony wybierz Ustawienia Settings > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Reguły.

 3. Wybierz regułę, a następnie wybierz strzałkę w górę lub strzałkę w dół, aby zmienić kolejność stosowania reguły do wiadomości przychodzących.

Obecnie nie można uruchamiać reguł skrzynki odbiorczej dla istniejących wiadomości w wersji beta usługi Outlook.com. Nowa reguła zostanie zastosowana tylko do wiadomości, które otrzymasz po jej utworzeniu.

Możesz jednak użyć archiwum, polecenia Przenieś do i menu Wyczyść, aby automatycznie przenieść lub usunąć wiadomości znajdujące się w skrzynce odbiorczej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Porządkowanie skrzynki odbiorczej za pomocą archiwum, menu Wyczyść i innych narzędzi w usłudze Outlook.com.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com

Reguły będą uruchamiane wyłącznie w skrzynce odbiorczej. Reguły nie są uruchamiane w innych folderach.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość na liście wiadomości, dla której chcesz utworzyć regułę, a następnie wybierz polecenie Utwórz regułę.

 2. Wpisz nazwę reguły, a następnie wybierz warunek i akcję z odpowiednich list rozwijanych.

  Możesz dodać dodatkowe warunki lub akcje, wybierając przyciski Dodaj warunek lub Dodaj akcję.

 3. Aby dodać wyjątki od reguły skrzynki odbiorczej, wybierz pozycję Dodaj wyjątek.

  Uwaga: Domyślnie opcja Zatrzymaj przetwarzanie dalszych reguł jest włączona. Gdy jest włączona, po nadejściu do skrzynki odbiorczej wiadomości spełniającej kryteria więcej niż jednej reguły zostanie zastosowana tylko pierwsza reguła. Gdy ta opcja jest wyłączona, zostaną zastosowane wszystkie reguły skrzynki odbiorczej, których kryteria spełnia dana wiadomość.

 1. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia > Opcje.

 2. W obszarze Poczta > Automatyczne przetwarzanie wybierz pozycję Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania.

 3. Wybierz regułę, którą chcesz edytować, a następnie wybierz ikonę edytuj .

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian wybierz przycisk OK.

 1. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia > Opcje.

 2. W obszarze Poczta > Automatyczne przetwarzanie wybierz pozycję Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania.

 3. Wybierz regułę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz ikonę Usuń .

 4. Wybierz przycisk Zapisz.

  Porada: Jeśli chcesz tylko wyłączyć regułę na jakiś czas, wyczyść pole wyboru obok reguły.

Reguły skrzynki odbiorczej są stosowane do wiadomości przychodzących zgodnie z kolejnością, w jakiej znajdują się one na liście Reguły skrzynki odbiorczej. Aby ustawić kolejność, w jakiej utworzone reguły są stosowane do wiadomości przychodzących do skrzynki odbiorczej, wykonaj następujące czynności:

 1. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia > Opcje.

 2. W obszarze Poczta > Automatyczne przetwarzanie wybierz pozycję Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania.

 3. Wybierz regułę, którą chcesz przenieść, a następnie wybierz strzałkę w górę Przenoszenie w górę lub strzałkę w dół Przenoszenie w dół , aby zmienić kolejność jej stosowania do wiadomości przychodzących.

Obecnie nie można uruchamiać reguł skrzynki odbiorczej dla istniejących wiadomości. Nowa reguła zostanie zastosowana tylko do wiadomości, które otrzymasz po jej utworzeniu.

Możesz jednak użyć archiwum, polecenia Przenieś do i menu Wyczyść, aby automatycznie przenieść lub usunąć wiadomości znajdujące się w skrzynce odbiorczej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Porządkowanie skrzynki odbiorczej za pomocą archiwum, menu Wyczyść i innych narzędzi w usłudze Outlook.com.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Mogłeś utworzyć regułę przesyłania dalej lub przekierowywania wiadomości otrzymywanych na inny adres e-mail. Jeśli tak, należy być świadomym różnicy między przesyłaniem dalej a przekierowywaniem.

 • Wiadomość przesłana dalej jest wyświetlana jako wiadomość odebrana, a następnie przesłana dalej do innego adresata. Gdy adresat odpowie, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail, z którego wiadomość została przesłana dalej.

 • Przekierowana wiadomość zachowuje pierwotnego nadawcę w wierszu Od. Gdy adresat, do którego wiadomość została przekierowana odpowie, odpowiedź zostanie wysłana do pierwotnego nadawcy.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Zobacz też

Porządkowanie skrzynki odbiorczej za pomocą Archiwum, Wyczyść i innych narzędzi w usłudze Outlook.com

Ochrona skrzynki odbiorczej usługi Outlook.com przed spamem

Sortowanie wiadomości e-mail w usłudze Outlook.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×