Korzystanie z plików grupy w programie Outlook w sieci web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Większość osób współpraca nad dokumentami i innych plików w swoich zespołach, a tego środowiska jest teraz jeszcze łatwiejsze dla użytkowników, którzy uzyskać dostęp do swoich plików przy użyciu programu Outlook w sieci web.

Dostęp do wszystkich dokumentów grupy — nowy widok plików umożliwia dostęp do wszystkich udostępnionej grupy, w tym pliki udostępnione jako załączniki wiadomości e-mail, plików przechowywanych w bibliotece dokumentów programu SharePoint grupy i pliki udostępnione z usługi OneDrive lub innych plików Biblioteki dokumentów programu SharePoint.

Współtworzenie i szybko komunikację aktualizacji — teraz można edytować do dokumentu i odpowiadanie pocztą e-mail obok siebie w programie Outlook w sieci web, więc nie trzeba zmienić konteksty w celu zaktualizowania dokumentu i komunikować się o zmianach ze współpracownikami.

Szybki dostęp do wiadomości e-mail związanych z pliku — teraz łatwiej uzyskać dostępu do pliku, który został udostępniony przez inne osoby za pośrednictwem poczty e-mail, zamiast przewijać skrzynki odbiorczej grupy.

Uzyskiwanie dostępu do plików

Aby uzyskać dostęp do plików w programie Outlook na komputerze klienckim sieci web, kliknij pozycję pliki w nagłówku grupy.

Kliknij pozycję pliki w grupie usługi Office 365, aby wyświetlić listę plików i folderów przechowywanych w grupie

W tym widoku zobaczysz pliki, które zostały przekazane do biblioteki dokumentów grupy, zobaczysz pliki, które zostały udostępnione jako załączniki w wiadomości wysłane do udostępnionej skrzynki odbiorczej i pliki udostępnione do grupy z usługi OneDrive lub programu SharePoint. Pliki są sortowane w kolejności chronologicznej, na podstawie dat ostatnio udostępnione za pośrednictwem poczty e-mail, ostatniej modyfikacji lub przekazane do biblioteki. Nie można zmienić tego typu, ale jeśli chcesz wyświetlić pliki w innej kolejności chronologicznej, przejdź do biblioteki dokumentów programu SharePoint, klikając pozycję Przejdź do biblioteki w pobliżu prawym górnym rogu.

Uwaga: . ADRES URL. Komunikaty i. Pliki ASPX nie będą wyświetlane w widoku biblioteki dokumentów grupy. Aby wyświetlić te pliki, przejdź do widoku biblioteki dokumentów programu SharePoint, klikając pozycję Przeglądaj biblioteki kierunku prawym górnym rogu.

Aby przekazać nowy plik w bibliotece, kliknij łącze Przekaż na pasku powyżej listy plików.

Jeśli chcesz wyszukać biblioteki pliki po prostu wpisz słowa kluczowe w polu wyszukiwania w lewym górnym rogu okna i naciśnij klawisz enter.

Użyj pola wyszukiwania w lewym górnym rogu okna do wyszukiwania plików według słów kluczowych

Usuwanie lub zmienianie nazw plików

Aby usunąć lub zmienić nazwę pliku, najpierw przejdź do biblioteki dokumentów programu SharePoint, klikając pozycję Przeglądaj bibliotekę kierunku prawym górnym rogu. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz usunąć lub zmienić nazwę i wybierz pozycję Usuń lub Zmień zależnie od potrzeb.

Wysyłanie plików

Jeśli chcesz wysłać pliku z biblioteki jako załącznik wiadomości e-mail, po prostu kliknij selektor po lewej stronie nazwy pliku dla każdej z nich plików, które chcesz wysłać, a po wykonaniu, że dodatkowe opcje zostanie podświetlony powyżej listy plików. Kliknij przycisk Poczta E-mail i nowe wiadomości e-mail zostanie uruchomiony przy użyciu plików wybrano już dołączony.

Wybierz plik, aby włączyć przyciski służące do wyświetlania, wysyłanie wiadomości e-mail lub pobierania.

Praca z załączników wiadomości e-mail

Nowe środowisko plików zawiera zaawansowane nowe sposoby pracy z plikami dołączony do wiadomości e-mail. Po wysłaniu wiadomości e-mail do grupy udostępnionej skrzynki odbiorczej, zawierającą załącznik programu Word, Excel lub PowerPoint, który chcesz edytować i przesyłać do oryginalnego autora, przejdź do sekcji plików, kliknij dwukrotnie, aby otworzyć plik i wybierz pozycję "Edytowanie i odpowiedź" na Wstążce. Plik są przechowywane w bibliotece dokumentów programu SharePoint grupy i otwarty w wersji online odpowiednich aplikacji pakietu Office. Wiadomość e-mail z odpowiedzi będzie również wysyłane do pierwotnego nadawcy z łączem do przechowywana kopia pliku. Po zakończeniu edycji, Dodaj swoje komentarze do wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Zrzut ekranu z załączników wiadomości e-mail

Przejdź do biblioteki dokumentów programu SharePoint

Oprócz ulepszenia, które zostały omówione powyżej również wprowadziliśmy je łatwiej przejść bezpośrednio do biblioteki dokumentów programu SharePoint. Jeśli w sekcji pliki grupy pojawi się Przeglądaj bibliotekę do góry po prawej stronie. Kliknij go, bibliotekę dokumentów programu SharePoint dla tej grupy zostanie otwarty w przeglądarce.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×