Korzystanie z pamięci podręcznej obiektów w usłudze SharePoint Online

W tym artykule wyjaśniono różnice między lokalnym programem SharePoint Server 2013 a usługą SharePoint Online dotyczące korzystania z pamięci podręcznej obiektów.

Zależność od pamięci podręcznej obiektów we wdrożeniu usługi SharePoint Online ma istotne negatywne skutki. Każda zależność od pamięci podręcznej obiektów w usłudze SharePoint Online obniża niezawodność strony.

Jak działa pamięć podręczna obiektów w usłudze SharePoint Online i programie SharePoint Server 2013

W przypadku lokalnego wdrożenia programu SharePoint Server 2013 klient posiada prywatne serwery frontonu sieci Web, na których jest hostowana pamięć podręczna obiektów. Oznacza to, że ta pamięć podręczna jest przeznaczona wyłącznie dla tego klienta, a jej jedynym ograniczeniem jest ilość dostępnej pamięci przydzielonej do pamięci podręcznej obiektów. Ponieważ w scenariuszu lokalnym jest obsługiwany tylko jeden klient, serwery frontonu sieci Web na ogół otrzymują od użytkowników powtarzające się żądania dotyczące tych samych witryn. Oznacza to, że pamięć podręczna szybko się zapełnia i zawiera wyniki zapytań dotyczących list oraz obiekty programu SharePoint regularnie pojawiające się w żądaniach użytkowników.

Ruch i ładowanie na lokalnych serwerach frontonu sieci Web

W wyniku tego czas ładowania strony jest krótszy, gdy użytkownik odwiedza tę stronę po raz kolejny. Po co najmniej czterokrotnym załadowaniu tej samej strony będzie ona zapisana w pamięci podręcznej wszystkich serwerów frontonu sieci Web.

Z kolei w przypadku usługi SharePoint Online mamy do czynienia z większą liczbą serwerów, ale również większą liczbą witryn. Każdy użytkownik może łączyć się z innym serwerem frontonu sieci Web, przez co pamięć podręczna tych serwerów może nie zawierać odpowiednich danych. Może też zdarzyć się tak, że strona zostaje zapisana w pamięci podręcznej serwera frontonu sieci Web, ale kolejny użytkownik łączący się z tym serwerem żąda strony należącej do innej witryny. Co więcej, nawet jeśli kolejny użytkownik żąda tej samej strony, co podczas poprzedniej wizyty, funkcja równoważenia obciążenia może skierować go do innego serwera frontonu sieci Web, który nie zawiera tej strony w pamięci podręcznej. W tym ostatnim przypadku użycie pamięci podręcznej nie daje użytkownikom żadnej korzyści.

Na poniższej ilustracji każdy punkt oznacza stronę żądaną przez użytkownika i miejsce jej zapisania w pamięci podręcznej. Różne kolory oznaczają różnych klientów współużytkujących infrastrukturę SaaS.

Rezultaty przechowywania obiektów w pamięci podręcznej w usłudze SharePoint Online

Jak wynika z diagramu, szanse na to, że użytkownik połączy się z serwerem, który ma żądaną stronę zapisaną w pamięci podręcznej, są niewielkie. Ponadto ze względu na dużą przepustowość i współużytkowanie serwerów przez wiele witryn, dane są przechowywane w pamięci podręcznej przez krótki okres, ponieważ miejsce dostępne dla pamięci podręcznej jest ograniczone.

Wszystko to sprawia, że pobieranie przez użytkowników obiektów z pamięci podręcznej nie jest skutecznym sposobem na zapewnienie dobrego środowiska użytkownika i skrócenie czasu ładowania stron w usłudze SharePoint Online.

Jakiego rozwiązania należy użyć w celu poprawy wydajności w usłudze SharePoint Online, skoro nie warto polegać na pamięci podręcznej obiektów?

Ponieważ w usłudze SharePoint Online opieranie się na pamięci podręcznej nie jest dobrym rozwiązaniem, należy przeanalizować przydatność rozwiązań innych niż dostosowania usługi SharePoint korzystające z pamięci podręcznej obiektów. Oznacza to korzystanie z metod rozwiązywania problemów z wydajnością, których wyniki dla użytkowników nie zależą od pamięci podręcznej obiektów. To zagadnienie opisano w kilku innych artykułach z tej serii, między innymi:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×