Korzystanie z notesu zajęć programu OneNote w usłudze Teams

Korzystanie z notesu zajęć programu OneNote w usłudze Teams

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Każdy zespół zajęć ma własny połączony notes zajęć w programie OneNote. Notes zajęć to cyfrowy notes dostępny dla wszystkich uczestników zajęć, w którym można przechowywać tekst, obrazy, odręczne notatki, załączniki, linki, nagrania dźwiękowe i wideo oraz inną zawartość.

Usługa Teams zapewnia następujące niezbędne składniki Notesu zajęć w programie OneNote:

 • Notesy uczniów — prywatna przestrzeń dostępna dla jednego ucznia oraz dla nauczyciela. Nauczyciele mają dostęp do notesów wszystkich uczniów, ale uczniowie widzą tylko własny notes.

 • Biblioteka zawartości — obszar tylko do odczytu, w którym nauczyciele mogą udostępniać materiały uczniom.

 • Obszar współpracy – obszar, w którym wszystkie osoby w klasie mogą udostępniać zawartość, organizować ją i współpracować ze sobą.

Znajdowanie notesu zajęć w usłudze Teams

Notes zajęć w kanale Ogólne to centralna lokalizacja umożliwiająca wyświetlanie i używanie biblioteki zawartości, obszaru współpracy oraz prywatnych obszarów poszczególnych uczniów.

Jeśli notes zajęć nie został jeszcze skonfigurowany, po pierwszym otwarciu karty notesu zajęć zostanie wyświetlony przewodnik po odpowiednich czynnościach.

 1. Przejdź do kanału Ogólne w wybranej klasie, a następnie wybierz kartę Notes zajęć. W kanale Ogólne wybierz pozycję Notes zajęć

 2. Dodawanie i edytowanie stron umożliwia menu rozwijane po lewej stronie notesu.

Używanie notesu zajęć w kanale

Zawsze, kiedy tworzysz nowy kanał w zespole klasowym, w obszarze współpracy w notesie zajęć jest automatycznie tworzona nowa sekcja. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą edytować strony programu OneNote w ramach kanału i pracować na nich.

 1. Przejdź do zespołu klasowego, a następnie wybierz kanał.

 2. Wybierz kartę Notatki.

  Z poziomu kanału innego niż Ogólne wybierz pozycję Notatki, aby otworzyć notes zajęć

Otwieranie notesu zajęć w trybie pełnoekranowym

Możesz rozwinąć kartę Notes zajęć do większego rozmiaru, wybierając ikonę rozwiń (ukośną strzałkę dwukierunkową).

Zarządzanie ustawieniami notesu zajęć

Zarządzanie ustawieniami Notes zajęć, przechodząc do notesu w zespołach, a następnie wybranie karty Notesu zajęć > Zarządzaj notesów.

Wybierz pozycję Zarządzanie notesów, aby uzyskać dostęp do ustawień Notes zajęć.

Za pomocą tych ustawień można:

 • Edytowanie sekcji notesu

 • Kopiowanie łącza do notesu

 • Tworzenie grupy sekcji Tylko dla nauczyciela

 • Blokowanie obszaru współpracy

Zarządzanie ustawieniami notesu zajęć w usłudze Microsoft Teams

Uwaga: Aby utworzyć odrębne uprawnienia dotyczące obszaru współpracy w notesie zajęć, postępuj zgodnie z tą instrukcją. Wszystkie notesy zajęć utworzone przez ciebie w aplikacji Microsoft Teams będą widniały na liście Wspólne notesy.

Utwórz zadania na stronach notesu zajęć

Dodawanie stron notesu zajęć do przydziałów dla uczniów lub studentów do pracy nad lub odwołanie. Aby utworzyć przydział przy użyciu strony notesu zajęć:

 1. Dodaj stronę do biblioteki zawartości lub obszaru współpracy notesu.

 2. Następnie przejdź do karty Zadania i kliknij przycisk Nowe zadanie.

 3. Wypełnij szczegóły przypisania, a następnie wybierz pozycję + Dodawanie zasobów. Zostanie otwarte okno Wybierz Notes zajęć i przejdź do sekcji z notesu do wybierz stronę, którą chcesz przypisać.

 4. Określ, do której sekcji w notesach uczniów chcesz przypisać wybraną stronę, na przykład: Materiały.

 5. Po zakończeniu wybierz pozycję Przypisz . Każdy student ma teraz kopię strony wewnątrz swoje notesy zajęć. Również można otwierać i edytować stronę bezpośrednio z karty przypisania w Teams firmy Microsoft.

  Uwaga: Sprawdź, jaka wersja programu OneNote uczniów lub studentów jest używana przed utworzeniem przypisania. Przy użyciu tych wersji programu OneNote zapewnia, że stron notesu, które można przypisać będzie zablokować i zapobiec uczniów lub studentów edytowania ich po przekazuje Data ukończenia dla zadania. Strona studenta powoduje zablokowanie po ich Włączanie w przydziału, ale odblokować możesz zwrócić przydział lub wybierz pozycję Cofnij Włącz w.


Zrzut ekranu z selektorem pliku zadania w usłudze Teams, w tym notes zajęć i jego części.

Sprawdzaj zadania na stronach notesu zajęć

Otwórz zadanie i kliknij przycisk Sprawdź. Następnie wybierz stronę notesu zajęć oddaną przez ucznia w pracach ucznia, aby ją otworzyć i sprawdzić w trybie pełnoekranowym. Aby dodać informacje zwrotne do strony OneNote ucznia, wybierz polecenie Edytuj w OneNote Online. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Zrzut ekranu z tabelą sprawdzania zadań ze stronami notesu zajęć oddanymi przez uczniów.

Podłączanie notesu zajęć do wybranych zajęć w aplikacji Microsoft Teams

W aplikacji Microsoft Teams możesz przeglądać i edytować notes zajęć na jego karcie znajdującej się na kanale Ogólne. Jeśli chcesz tworzyć i sprawdzać zadania bezpośrednio w programie OneNote, a następnie przesyłać wyniki do zajęć w aplikacji Teams, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami. Podłączenie notesu zajęć do zajęć umożliwia jeszcze łatwiejsze przełączanie się między aplikacjami. To także dobre rozwiązanie, gdy masz już notes zajęć, który nie został utworzony w aplikacji Microsoft Teams, ale chcesz wykorzystać go do danych zajęć.

Otwieranie notesu zajęć w programie OneNote

Wybierz pozycję Otwórz w programie OneNote do uruchamiania w programie OneNote i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji nauki Notes zajęć.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o korzystaniu z notesu zajęć w programie OneNote

Korzystanie z aplikacji OneNote Online

Korzystanie z notesu zajęć w różnych aplikacjach

Znajdowanie ustawień notesu zajęć w usłudze Microsoft Teams

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×