Korzystanie z narzędzi odwołań

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Zestaw narzędzi w programach Word, Excel i PowerPoint zawiera funkcje narzędzi odwołań, albumu z wycinkami oraz raportu zgodności. Zestaw narzędzi każdej z tych aplikacji pakietu Office dla komputerów Mac zawiera również dodatkowe narzędzia specjalne. Na przykład zestaw narzędzi programu Word zawiera funkcję stylów, a zestaw narzędzi programu Excel zawiera konstruktora formuł. Narzędzia odwołań zapewniają dostęp do tezaurusa, słownika i informacji dotyczących tłumaczenia.

Ważne: Aby można było korzystać z narzędzi odwołań, pakiet Office musi mieć połączenie z Internetem. Przy pierwszym użyciu Narzędzi odwołań zostanie wyświetlony monit Kliknij tutaj, aby zezwolić na dostęp do Narzędzi odwołań online.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wyszukiwanie synonimu w tezaurusie

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

Wyszukiwanie definicji w słowniku

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

Znajdowanie wyrazu w innym języku

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 3. Otwórz panel Słownik dwujęzyczny.

 4. W menu podręcznym Z wybierz język, w którym wyraz jest napisany.

 5. W menu podręcznym Na wybierz język, na który wyraz ma zostać przetłumaczony.

Tłumaczenie tekstu z innego języka

 1. W dokumencie zaznacz tekst, który chcesz przetłumaczyć.

 2. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 3. Otwórz panel Tłumaczenie.

 4. W menu podręcznym Z wybierz język, w którym tekst jest napisany.

 5. W menu podręcznym Na wybierz język, na który tekst ma zostać przetłumaczony.

  Porada: Jeśli chcesz przetłumaczyć cały dokument, w polu pod menu podręcznym Na kliknij pozycję Przetłumacz ten dokument. Tekst zostanie wysłany przez Internet do usługi Microsoft Translator.

Wyszukiwanie wyrazu w Internecie

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 3. Otwórz panel Wyszukiwanie w sieci Web.

Ukrywanie słownika lub innego narzędzia odwołań

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia zestawu narzędzi  Przycisk Ustawienia zestawu narzędzi .

 3. W menu podręcznym Paleta kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 4. W obszarze Pokaż panele wyczyść pola wyboru dla narzędzi odwołań, które chcesz ukryć.

  Uwaga: Nie można ukryć tezaurusa.

Pokazywanie lub ukrywanie zestawu narzędzi

 • Na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Pokaż lub ukryj zestaw narzędzi  Przycisk Zestaw narzędzi .

Zmienianie ustawień wyświetlania dla zestawu narzędzi

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Pokaż lub ukryj zestaw narzędzi  Przycisk Zestaw narzędzi .

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia zestawu narzędzi  Przycisk Ustawienia zestawu narzędzi .

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany.

Zobacz też

Dostosowywanie Wstążki i pasków narzędzi

Sprawdzanie zgodności dokumentu

PowerPoint

Zestaw narzędzi w programach Word, Excel i PowerPoint zawiera funkcje narzędzi odwołań, albumu z wycinkami oraz raportu zgodności. Zestaw narzędzi każdej z tych aplikacji pakietu Office dla komputerów Mac zawiera również dodatkowe narzędzia specjalne. Na przykład zestaw narzędzi programu Word zawiera funkcję stylów, a zestaw narzędzi programu Excel zawiera konstruktora formuł. Narzędzia odwołań zapewniają dostęp do tezaurusa, słownika i informacji dotyczących tłumaczenia.

Ważne: Aby można było korzystać z narzędzi odwołań, pakiet Office musi mieć połączenie z Internetem. Przy pierwszym użyciu Narzędzi odwołań zostanie wyświetlony monit Kliknij tutaj, aby zezwolić na dostęp do Narzędzi odwołań online.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wyszukiwanie synonimu w tezaurusie

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

Wyszukiwanie definicji w słowniku

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

Znajdowanie wyrazu w innym języku

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 3. Otwórz panel Słownik dwujęzyczny.

 4. W menu podręcznym Z wybierz język, w którym wyraz jest napisany.

 5. W menu podręcznym Na wybierz język, na który wyraz ma zostać przetłumaczony.

Tłumaczenie tekstu z innego języka

 1. W dokumencie skopiuj tekst, który chcesz przetłumaczyć.

 2. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 3. W polu Wyraz lub fraza wklej tekst, który chcesz przetłumaczyć.

 4. Otwórz panel Tłumaczenie.

 5. W menu podręcznym Z wybierz język, w którym tekst jest napisany.

 6. W menu podręcznym Na wybierz język, na który tekst ma zostać przetłumaczony.

  Porada: Jeśli chcesz przetłumaczyć cały dokument, w polu pod menu podręcznym Na kliknij pozycję Przetłumacz ten dokument. Tekst zostanie wysłany przez Internet do usługi Microsoft Translator.

Wyszukiwanie wyrazu w Internecie

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 3. Otwórz panel Wyszukiwanie w sieci Web.

Ukrywanie słownika lub innego narzędzia odwołań

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia zestawu narzędzi  Przycisk Ustawienia zestawu narzędzi .

 3. W menu podręcznym Paleta kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 4. W obszarze Pokaż panele wyczyść pola wyboru dla narzędzi odwołań, które chcesz ukryć.

  Uwaga: Nie można ukryć tezaurusa.

Pokazywanie lub ukrywanie zestawu narzędzi

 • Na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Pokaż lub ukryj zestaw narzędzi  Przycisk Zestaw narzędzi .

Zmienianie ustawień wyświetlania dla zestawu narzędzi

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Pokaż lub ukryj zestaw narzędzi  Przycisk Zestaw narzędzi .

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia zestawu narzędzi  Przycisk Ustawienia zestawu narzędzi .

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany.

Zobacz też

Dostosowywanie pasków narzędzi i poleceń menu

Sprawdzanie zgodności dokumentu

Excel

Zestaw narzędzi w programach Word, Excel i PowerPoint zawiera funkcje narzędzi odwołań, albumu z wycinkami oraz raportu zgodności. Zestaw narzędzi każdej z tych aplikacji pakietu Office dla komputerów Mac zawiera również dodatkowe narzędzia specjalne. Na przykład zestaw narzędzi programu Word zawiera funkcję stylów, a zestaw narzędzi programu Excel zawiera konstruktora formuł. Narzędzia odwołań zapewniają dostęp do tezaurusa, słownika i informacji dotyczących tłumaczenia.

Ważne: Aby można było korzystać z narzędzi odwołań, pakiet Office musi mieć połączenie z Internetem. Przy pierwszym użyciu Narzędzi odwołań zostanie wyświetlony monit Kliknij tutaj, aby zezwolić na dostęp do Narzędzi odwołań online.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wyszukiwanie synonimu w tezaurusie

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

Wyszukiwanie definicji w słowniku

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

Znajdowanie wyrazu w innym języku

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 3. Otwórz panel Słownik dwujęzyczny.

 4. W menu podręcznym Z wybierz język, w którym wyraz jest napisany.

 5. W menu podręcznym Na wybierz język, na który wyraz ma zostać przetłumaczony.

Tłumaczenie tekstu z innego języka

 1. W dokumencie skopiuj tekst, który chcesz przetłumaczyć.

 2. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 3. W polu Wyraz lub fraza wklej tekst, który chcesz przetłumaczyć.

 4. Otwórz panel Tłumaczenie.

 5. W menu podręcznym Z wybierz język, w którym tekst jest napisany.

 6. W menu podręcznym Na wybierz język, na który tekst ma zostać przetłumaczony.

  Porada: Jeśli chcesz przetłumaczyć cały dokument, w polu pod menu podręcznym Na kliknij pozycję Przetłumacz ten dokument. Tekst zostanie wysłany przez Internet do usługi Microsoft Translator.

Wyszukiwanie wyrazu w Internecie

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W polu Wyraz lub fraza wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 3. Otwórz panel Wyszukiwanie w sieci Web.

Ukrywanie słownika lub innego narzędzia odwołań

 1. W menu Widok kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia zestawu narzędzi  Przycisk Ustawienia zestawu narzędzi .

 3. W menu podręcznym Paleta kliknij polecenie Narzędzia odwołań.

 4. W obszarze Pokaż panele wyczyść pola wyboru dla narzędzi odwołań, które chcesz ukryć.

  Uwaga: Nie można ukryć tezaurusa.

Pokazywanie lub ukrywanie zestawu narzędzi

 • Na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Pokaż lub ukryj zestaw narzędzi  Przycisk Zestaw narzędzi .

Zmienianie ustawień wyświetlania dla zestawu narzędzi

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Pokaż lub ukryj zestaw narzędzi  Przycisk Zestaw narzędzi .

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia zestawu narzędzi  Przycisk Ustawienia zestawu narzędzi .

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany.

Zobacz też

Dostosowywanie pasków narzędzi i poleceń menu

Sprawdzanie zgodności dokumentu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×