Korzystanie z Narratora systemu Windows 8 w pakiecie Office 2013

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystając z pakietu Office 2013 w systemie Windows 8, możesz używać wbudowanego czytnika ekranu, Narratora, podczas czytania i tworzenia dokumentów programu Word, slajdów programu PowerPoint, arkuszy kalkulacyjnych programu Excel, notesów programu OneNote oraz wiadomości e-mail programu Outlook.

Narratora możesz również użyć w celu uzyskania opisu każdego elementu ekranu bądź układu strony sieci Web, a także do odczytywania wiadomości e-mail.

Zalecamy, aby przed przeczytaniem tego artykułu zapoznać się z Narratorem w systemie Windows 8 oraz poznać jego polecenia klawiaturowe i gesty dotykowych umożliwiające pracę w programach pakietu Office 2013.

Oto wskazówki dotyczące korzystania z Narratora w pakiecie Office 2013 w systemie Windows 8.

Wprowadzenie do Narratora

Podstawowe czynności są niezwykle proste — wystarczy przeciągnąć palcem po ekranie dotykowym, a Narrator odczyta informacje o dotykanych elementach, dzięki czemu poznasz ich układ. Możesz również nacisnąć pojedynczy element, aby usłyszeć jego opis. W trakcie działania Narratora otwarcie elementu wymaga jego dwukrotnego naciśnięcia.

Aby wyświetlić główny arkusz podpowiedzi zawierający gesty dotykowe w Narratorze (i usłyszeć ich opis), naciśnij trzykrotnie ekran czterema palcami.

Jeśli używasz klawiatury, klawiszem dedykowanym dla Narratora staje się klawisz Caps Lock. Na przykład naciśnięcie klawiszy Caps Lock + V spowoduje powtórzenie ostatniej wypowiedzi Narratora, klawiszy Caps Lock + + (znak plus) lub Caps Lock + - (znak minus) — przyspieszenie lub spowolnienie wypowiedzi, a klawiszy Caps Lock + Esc — zamknięcie Narratora.

Uruchamianie Narratora

 • Na urządzeniu wyłącznie dotykowym naciśnij klawisz logo Windows + Zwiększ głośność.

 • Na klawiaturze naciśnij klawisze logo Windows + Enter.

 • Na ekranie logowania naciśnij klawisze logo Windows + U albo kliknij przycisk Ułatwienia dostępu w lewym dolnym rogu i wybierz pozycję Narrator.

Uruchamianie Narrator przy użyciu funkcji Wyszukiwanie

 1. Otwórz Narratora, przesuwając szybko do środka od prawej krawędzi ekranu i naciskając panel Wyszukiwanie. (Jeśli korzystasz z klawiatury i myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz Narrator, zmień filtr wyszukiwania na Aplikacje, a następnie w wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Narrator.

Aby wyświetlić od razu wszystkie dostępne polecenia Narratora, naciśnij klawisze Caps Lock + F1.

Skróty klawiaturowe

Aby w pełni wykorzystać możliwości Narratora w pakiecie Office 2013, zapoznaj się ze skrótami klawiaturowymi w pakiecie Office. Oto kilka linków na dobry początek:

Wprowadzenie do korzystania z Narratora w wersji 8 w programach pakietu Office 2013

Poniżej przedstawiono funkcje poszczególnych programów pakietu Office 2013, które działają, działają częściowo i nie działają podczas korzystania z Narratora w wersji 8.

Korzystając z Narratora w systemie Windows 8, możesz uzyskać dostęp do wstążki, widoku Backstage, paska stanu, okien dialogowych i okienek zadań we wszystkich programach pakietu Office, jednak dostęp do zawartości w określonych programach pakietu Office (na przykład odczyt dokumentów programu Word czy arkuszy kalkulacyjnych programu Excel) jest ograniczony.

Program Narrator nie umożliwia odczytu zawartości plików programu Publisher, rysunków programu Visio i baz danych programu Access ani plików programów InfoPath i Project.

Program Word

Prawie wszystkie elementy są dostępne przy użyciu Narratora za pomocą dotyku i klawiatury.

Typ zawartości

Zwykły tekst

Tekst w dokumencie, tabelach, nagłówkach, stopkach i polach tekstowych jest w pełni dostępny za pomocą klawiatury lub dotyku.

Tabele

Cała zawartość tabeli jest dostępna.

Hiperlinki

Hiperlinki w dokumencie działają, jednak Narrator nie odczytuje ich etykietek ekranowych (hipertekst).

Hiperlinki w tekście umieszczonym na kształtach i w polach tekstowych nie działają i nie są odczytywane przez Narratora.

Multimedia

Nagrania wideo są nieodróżnialne od obrazów.

Komentarze

Komentarze w nowym oknie nie są dostępne, dlatego zdecydowanie zalecamy korzystanie z okienka komentarzy.

W momencie, gdy okienko komentarzy jest widoczne, jedynym sposobem uzyskania dostępu do zawartości komentarza jest ustawienie na nim fokusu. W okienku komentarzy możesz przechodzić do kolejnych komunikatów, ale nie możesz przejść do tekstu z poziomu komentarza.

Komentarze w trybie odczytu są całkowicie niedostępne, dlatego w przypadku odczytu dokumentów z komentarzami skorzystaj z układu wydruku.

Wskazówki dotyczące korzystania z Narratora z programem Word za pomocą klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy Narratora

Odczyt zaznaczonego nagłówka w okienku nawigacji

 1. Zaznacz nagłówek.

 2. Naciśnij klawisze Caps Lock + spacja.

 3. Naciśnij klawisze Caps Lock + G.

 4. Naciśnij klawisze Caps Lock + M.

Odczyt wyników wyszukiwania w okienku nawigacji

 1. Zaznacz odpowiedni wynik.

 2. Naciśnij klawisze Caps Lock + spacja.

 3. Naciśnij klawisze Caps Lock + F2.

 4. Ustaw fokus.

 5. Naciśnij klawisze Caps Lock + M.

Jeśli dokument zawiera tylko jeden link lub kształt

Po pierwszym przejściu do danego elementu za pomocą określonego widoku przejdź z powrotem do innego widoku, a następnie przejdź do poprzedniego widoku, aby pojedynczy element stał się ponownie dostępny.

Synchronizowanie kursora Narratora i kursora aplikacji

Aby zsynchronizować kursor Narratora i kursor aplikacji, naciśnij klawisze Caps Lock + G.

Na przykład możesz zechcieć wstawić tekst w miejscu, które właśnie zostało odczytane przez Narratora.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów, wykresów i kształtów

Aby uzyskać dostęp do tych informacji, musisz użyć widoku elementów.

 • Naciśnij klawisze Caps Lock + strzałka w górę / strzałka w dół, aby zmienić widok.

 • Naciśnij klawisze Caps Lock + strzałka w lewo / strzałka w prawo, aby przejść do innego elementu w widoku.

Obrazy, wykresy i kształty są prezentowane poniżej ilustracji i obiektów zgrupowanych, dlatego w celu dotarcia do konkretnego kształtu lub obrazu należy najpierw minąć ilustracje i obiekty zgrupowane w widoku elementów.

Innym sposobem uzyskania dostępu do dowolnych obiektów w dokumencie jest użycie okienka zaznaczenia.

Naciśnij klawisze Alt + H + SL + P, aby wyświetlić okienko zaznaczenia.

Możesz zaznaczyć odpowiedni kształt.

Uzyskiwanie dostępu do tekstu w polach tekstowych

 1. Naciśnij klawisze Alt + H + SL + P.

 2. Wybierz pole tekstowe, które chcesz odczytać lub zmodyfikować.

 3. Naciśnij klawisze Caps Lock + spacja, aby zaznaczyć pole tekstowe.

 4. Naciśnij klawisze Shift + F10.

 5. Wybierz z menu kontekstowego polecenie Edytuj tekst.

 6. Naciśnij dowolny klawisz, aby umieścić kursor w polu tekstowym (po wejściu do pola tekstowego usuń wpisany w ten sposób znak, używając klawisza Backspace).

 7. Odczytaj lub zmodyfikuj tekst w polu tekstowym.

Aby powrócić do głównego dokumentu, naciśnij dwukrotnie klawisz Esc.

Wskazówki dotyczące korzystania z Narratora z programem Word za pomocą dotyku

Czynność

Gest dotykowy Narratora

Odczyt zaznaczonego nagłówka w okienku nawigacji

 1. Naciśnij dwukrotnie odpowiedni nagłówek.

 2. Szybko przesuń trzema palcami w dół.

Odczyt wyników wyszukiwania w okienku nawigacji

 1. Naciśnij dwukrotnie odpowiedni wynik.

 2. Naciśnij trzema palcami.

 3. Ustaw fokus.

 4. Szybko przesuń trzema palcami w dół.

Uzyskiwanie dostępu do tekstu w polach tekstowych

 1. Używając dotyku, przejrzyj dokument w celu znalezienia odpowiedniego pola tekstowego.

 2. Naciśnij dwukrotnie, aby mieścić kursor w tym polu.

 3. Szybko przesuń trzema palcami w dół, aby odczytać tekst zawarty w polu tekstowym.

Jeśli dokument zawiera tylko jeden link lub kształt

Po pierwszym przejściu do danego elementu za pomocą określonego widoku przejdź z powrotem do innego widoku, a następnie przejdź do poprzedniego widoku, aby pojedynczy element stał się ponownie dostępny.

Program Excel

Funkcja programu Excel

Poziom dostępności za pomocą Narratora w systemie Windows 8

Skoroszyty (nazwa)

Działa

Obiekty typu Agave

Działa

Arkusze

Działa

Blokowanie okienek

Działa

Podział okna

Działa

Siatka: aktywna komórka

Działa

Komórki: wartość i formuła

Działa

Tabele i tabele przestawne

Działa

Hiperlinki

Działa

Wykresy: typ wykresu, tytuł i opis w tekście alternatywnym

Działa częściowo

Fragmentatory: tytuł i opis w tekście alternatywnym

Działa częściowo

Formatowanie warunkowe

Działa częściowo

Właściwości tekstu

Działa częściowo

Obiekty Office Art

Działa częściowo

Obiekty WordArt

Działa częściowo

Symbole walut obcych

Działa częściowo

Ogólne formatowanie tekstu — pogrubienie/kursywa/podkreślenie/miejsca dziesiętne

Działa częściowo

Komentarze

Nie działa

Kontrolki formularza

Nie działa

Kontrolki ActiveX

Nie działa

Pola tekstowe i kształty

Nie działa

Arkusze makr

Nie działa

Arkusze okien dialogowych

Nie działa

Wskazówki dotyczące korzystania z Narratora z programem Excel za pomocą klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy Narratora

Odczytanie zawartości komórki

Naciśnij klawisze Caps Lock + D.

Przejście do następnego elementu

Naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w prawo.

Przejście do poprzedniego elementu

Naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w lewo.

Odczytanie właściwości okna programu Excel

Naciśnij klawisze Caps Lock + W.

Uzyskanie dodatkowych informacji

Naciśnij klawisze Caps Lock + F.

Nawigowanie między dostępnymi elementami w skoroszycie

Naciśnij klawisze Caps Lock + A oraz użyj skrótów klawiaturowych do nawigacji.

Wykonanie polecenia domyślnego zaznaczonego elementu

Naciśnij klawisze Caps Lock + Enter.

Program Outlook

Zawartość programu Outlook dostępna w ramach Narratora.

Funkcja programu Outlook

Poziom dostępności za pomocą Narratora w systemie Windows 8

Lista wiadomości

Temat, Od, Informacje, Kategoria, stan załącznika, stan flagi

Konwersacje

Działa

Okienko odczytu i formularze szybkiej odpowiedzi w okienku odczytu

Działa

Lista folderów

Działa

Pasek nawigacyjny modułu

Działa

Wglądy (przypięte i nieprzypięte)

Działa

Treść wiadomości w okienku odczytu i modułach inspektorów (funkcja WordMail, obsługa wszystkich obiektów dostępnych dla Narratora w programie Word)

Działa

Widok kalendarza — widoki miesiąca, tygodnia, dnia i listy

Działa

Moduły inspektorów elementów kalendarza (termin, spotkanie, proponowanie nowego czasu, asystent planowania)

Działa

Widok kontaktów — karta osobista i karta edytowalna

Działa

Lista zadań

Działa

Tabele przestawne widoku listy wiadomości (np. Wszystkie, Nieprzeczytane, Porządek sortowania) — jako obejścia użyj karty Wyświetlanie na wstążce

Nie działa

Niektóre składniki asystenta planowania

Nie działa

Główny tekst niektórych bardzo starych i nietypowych okien dialogowych może nie być domyślnie odczytywany

Nie działa

Program OneNote (komputery stacjonarne)

Zawartość programu OneNote dostępna w ramach Narratora.

Funkcja programu OneNote

Poziom dostępności za pomocą Narratora w systemie Windows 8

Elementy nawigacyjne i okna dialogowe

 • Lista notesów (widoki rozwijane i przypinane)

 • Stan synchronizacji

 • Karty sekcji i grup sekcji

 • Lista stron

 • Okienko wyników wyszukiwania (widok przypięty)

 • Narzędzie Wyślij do programu OneNote

Działa

Elementy powierzchni strony

 • Tagi

 • Tekst

 • Pismo odręczne

 • Wydruki dokumentu i wycinki ekranu (czytelne za pośrednictwem generowanych komputerowo danych OCR)

 • Hiperlinki

Działa

Elementy nawigacyjne i okna dialogowe

 • Wstawianie szczegółów spotkania programu Outlook (wymaga użycia klawisza Caps Lock w połączeniu z klawiszami strzałek)

 • Okienko wyników wyszukiwania (widok rozwijany)

 • Obszar informacyjny paska informacyjnego (trudny do znalezienia)

 • Zwinięte konspekty (trudne do znalezienia)

Działa częściowo

Elementy powierzchni strony

 • Uporządkowane listy (numery nie są odczytywane)

 • Tabele (trudno określić wymiary tabeli)

 • Wyróżnienia w procesie współtworzenia (należy użyć klawiszy Shift + F10)

Działa częściowo

Narzędzie Wycinek ekranu

Nie działa

Równania

Nie działa

Rysunek odręczny

Nie działa

Wskazówki i porady dotyczące korzystania z Narratora z programem OneNote

 • Podczas nawigowania po przypiętej liście notesów lub przypiętym okienku wyników wyszukiwania używaj klawisza Tab w celu przełączania się między notesami.

 • Naciśnij klawisze Alt + O po zakończeniu wyszukiwania, aby przypiąć okienko wyszukiwania w celu ułatwienia nawigacji po znalezionych wynikach.

 • Po wejściu do sekcji chronionej hasłem naciśnij klawisz Enter, aby ją odblokować.

 • Aby wyświetlić informacje o tworzeniu, naciśnij klawisze SHIFT + F10 i przejdź do dolnej części menu.

 • Jeśli na stronie brakuje zawartości, mogła ona zostać zwinięta — naciśnij klawisze ALT + SHIFT + 0, aby rozwinąć wszystkie poziomy.

 • Jeśli zawartość nie jest synchronizowana, może być konieczne wprowadzenie poświadczeń — przejdź do paska informacyjnego, używając klawisza F6 oraz klawisza CAPS LOCK w połączeniu z klawiszami strzałek.

Program PowerPoint

Zawartość programu PowerPoint dostępna w ramach Narratora w wersji 8.

Funkcja programu PowerPoint

Poziom dostępności za pomocą Narratora w systemie Windows 8

Pola tekstowe, symbole zastępcze i kształty z tekstem

Działa

Tabele

Działa

Notatki prelegenta

Działa

Widok pokazu slajdów

Działa

Okienko miniatur oraz widok sortowania slajdów są obsługiwane jako obrazy

Działa

Widok konspektu

Działa

Hiperlinki i zakładki

Działa

Obrazy

Działa częściowo

Pokazuje jedynie typ obiektu i tekst alternatywny

Wykresy

Działa częściowo

Pokazuje jedynie typ obiektu i tekst alternatywny

Tekst WordArt

Działa częściowo

Pokazuje jedynie typ obiektu i tekst alternatywny

Grafika SmartArt

Działa częściowo

Pokazuje jedynie typ obiektu i tekst alternatywny

Multimedia (dodatkowo informacja, czy dany obiekt można kliknąć)

Działa częściowo

Pokazuje jedynie typ obiektu i tekst alternatywny

Formatowanie tekstu lub tabeli

Nie działa

Sekcje

Nie działa

Zawartość obrazów w okienku miniatur i widoku sortowania slajdów

Nie działa

Komentarze

Nie działa

Animacje i przejścia

Nie działa

Nagłówki/stopki

Nie działa

Informacje o współtworzeniu

Nie działa

Obrazy tła

Nie działa

Sprawdzanie błędów

Nie działa

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×