Przejdź do głównej zawartości

Korzystanie z listy zewnętrznej za pomocą programu Visio

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą programu Microsoft Visio 2013 możesz połączyć dane z listy zewnętrznej z diagramem i jego kształtami. Potem możesz ten diagram opublikować w bibliotece dokumentów programu SharePoint jako interakcyjny rysunek dla sieci Web, aby użytkownicy mogli wyświetlać diagram i skojarzone z nim dane zewnętrzne.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Znajdowanie zawartości dotyczącej danych zewnętrznych i Używanie usług programu Visio z usługą bezpiecznego magazynu w programie SharePoint 2013.

Co chcesz zrobić?

Przed rozpoczęciem

Łączenie danych z listy zewnętrznej z diagramem programu Visio

Zapisywanie diagramu programu Visio w bibliotece dokumentów programu SharePoint

Otwieranie diagramu programu Visio w przeglądarce

Przed rozpoczęciem

Praca z danymi zewnętrznymi wymaga pewnych czynności wstępnych mających na celu zapewnienie bezpiecznego dostępu do danych. Poniższe informacje ułatwiają planowanie kolejnych kroków. Mogą też się przydać do ustalenia istoty ewentualnych problemów napotkanych podczas pracy z danymi zewnętrznymi. Aby uzyskać dostęp do danych zewnętrznych, Ty lub administrator musicie wykonać poniższe czynności:

Przygotowywanie zewnętrznego źródła danych    Administrator powinien utworzyć konto i przyznać uprawnienia do źródła danych, aby właściwe osoby miały dostęp do danych i aby dane nie trafiły w niepowołane ręce. Może też utworzyć w zewnętrznej bazie danych określone tabele, widoki, zapytania itd. w celu ograniczenia liczby wyników do wyłącznie potrzebnych informacji oraz zwiększenia wydajności.

Konfigurowanie usług i SharePoint kont    Administrator musi uaktywnić usługi łączności danych biznesowych, usługę bezpiecznego magazynu oraz usługi programu Visio.

Konfigurowanie usługi bezpiecznego magazynu    Administrator musi ustalić najlepszy tryb dostępu dla zewnętrznego źródła danych, utworzyć aplikację docelową oraz ustawić poświadczenia dla aplikacji docelowej.

Konfigurowanie usługi łączności danych biznesowych    Administrator musi zadbać, aby użytkownik tworzący typ zawartości zewnętrznej miał uprawnienia do magazynu metadanych usługi łączności danych biznesowych, a właściwi użytkownicy dostęp do typu zawartości zewnętrznej, na którego podstawie powstała lista zewnętrzna.

Tworzenie typu zawartości zewnętrznej    Użytkownik musi zdefiniować typ zawartości zewnętrznej zawierający informacje o połączeniach, dostępie, metodach działania, kolumnach, filtrach i innych metadanych używanych do pobierania danych ze źródła zewnętrznego.

Tworzenie listy zewnętrznej    Użytkownik musi utworzyć listę zewnętrzną na podstawie typu zawartości zewnętrznej oraz jeden lub więcej widoków listy zewnętrznej stosownie do potrzeb.

Upewnij się, że produkty pakietu Office są gotowe do użycia    Synchronizowanie danych zewnętrznych w produktach pakietu Office, wymaga systemu Windows 7 lub nowszy i następujących bezpłatnych produktów, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 i usługi danych WCF 5.0 dla protokołu OData V3 na każdym komputerze klienckim (Jeśli to konieczne, są automatycznie zostanie wyświetlony monit o pobranie oprogramowania). Upewnij się również, opcji instalacji pakietu Office, Usługi łączności biznesowej jest włączony (to ustawienie domyślne). Ta opcja instaluje Runtime klienta usług łączności biznesowej, którego wykonuje następujące czynności: przechowuje w pamięci podręcznej i synchronizacja z danymi zewnętrznymi, mapy danych biznesowych do typów zawartości zewnętrznej Wyświetla selektora elementów zewnętrznych w produktach pakietu Office i uruchamia niestandardowe rozwiązania wewnątrz produktów pakietu Office.

Początek strony

Łączenie danych z listy zewnętrznej z diagramem programu Visio

 1. W programie Visio 2013 kliknij pozycję Dane > Połącz dane z kształtami.

 2. Wybierz pozycję Lista programu Microsoft SharePoint Foundation, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na stronie Wybieranie witryny wpisz adres URL witryny programu SharePoint, w której znajduje się lista zewnętrzna, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Wybieranie listy wybierz listę zewnętrzną, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 5. Połącz wiersze danych z kształtami na rysunku.

  Wiersze danych można połączyć z kształtami na rysunku na trzy sposoby. Można połączyć pojedyncze wiersze z istniejącymi kształtami, automatycznie połączyć wiersze z kształtami lub utworzyć kształty na podstawie danych. Więcej informacji dotyczących łączenia wierszy danych z kształtami znajduje się w systemie Pomocy programu Visio.

Początek strony

Zapisywanie diagramu programu Visio w bibliotece dokumentów programu SharePoint

 1. Otwórz diagram w programie Visio 2013.

 2. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Znajdź witrynę programu SharePoint i bibliotekę dokumentów, w której chcesz opublikować diagram.

 4. W obszarze Zapisz jako typ wybierz pozycję Rysunek programu Visio (vsdx).

 5. Wprowadź nazwę pliku.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Otwieranie diagramu programu Visio w przeglądarce

 1. Przejdź do biblioteki programu SharePoint zawierającej diagram opublikowany jako rysunek dla sieci Web.

 2. Aby otworzyć diagram, kliknij nazwę.

 3. Kliknij diagram i przeciągnij go, aby wyświetlić jego określone części. Możesz także zmienić rozmiar diagramu za pomocą narzędzi zmiany rozmiaru dostępnych na pasku narzędzi.

 4. Aby cały diagram był widoczny w oknie przeglądarki, kliknij na pasku narzędzi przycisk Powiększ w celu dopasowania do widoku.

 5. Aby wyświetlić aktualne dane z listy zewnętrznej, kliknij na pasku narzędzi przycisk Odśwież.


Zmiany wprowadzone w źródle danych mogą nie zostać uwzględnione natychmiast po odświeżeniu diagramu — to zależy od ustawień przechowywania danych w pamięci podręcznej w usługach programu Visio.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×