Korzystanie z kontaktów w aplikacji Outlook w sieci Web

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Zaloguj się w aplikacji Outlook w sieci Web przy użyciu konta służbowego.

Aby tworzenie, wyświetlanie i edytowanie kontaktów, list kontaktów i grup, w Outlook w sieci Web, użyj strony kontakty.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Wybierz wersję aplikacji Outlook w sieci Web, którą używasz, aby zobaczyć odpowiednie kroki.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Aplikacja Outlook w sieci Web w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Outlook w sieci Web

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja umieściła swoje logo na pasku narzędzi, możesz zobaczyć coś nieco innego niż pokazano powyżej.

Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web

Aby przejść do strony kontakty, zaloguj się do Outlook w sieci Web i wybierz ikonę osób Osoby u dołu strony

 • Użyj pola wyszukiwania, aby wyszukać osoby lub listy kontaktów.

 • Pasek narzędzi zawiera menu i polecenia służące do tworzenia oraz modyfikowania kontaktów, list kontaktów i grup w zależności od kontekstu

 • Ulubione przedstawiono wszystkich osób, które zostały dodane do ulubionych.

 • Wszystkie zapisane kontakty i listy kontaktów wszystkich folderów pokazuje Wszystkie kontakty.

 • Wszystkie listy kontaktów są wyświetlane listy wszystkich kontaktów w wszystkie foldery.

 • Zawiera Sugerowane Kontakty został już komunikowania się z, ale osób, które nie są w kontaktach zapisane. Możesz je dodać do kontaktów lub Ulubione, aby szybko wrócić do nich.

 • Foldery: domyślny folder Kontakty zawiera kontakty i kontakt listy. Można także tworzyć własne foldery.

 • Grupy: Joined przedstawiono grup jesteś członkiem i posiadane pokazuje grupy, której jesteś właścicielem.

 • Środkowe okienko przedstawia Ulubione, kontakty, listy kontaktów lub grup w zależności od wybranego w okienku nawigacji. Używanie menu filtru do sortowania i, aby wybrać nazwy jak kontaktów są wyświetlane.

 • Okienku po prawej stronie zawiera szczegółowe informacje dotyczące kontaktu, listy kontaktów lub grupy wybranej w środkowym okienku.

Domyślnie kontakty i listy kontaktów są przechowywane w folderze Kontakty w obszarze Foldery w okienku nawigacji. Można także tworzyć własne foldery kontaktów, aby zachować określone kontakty lub listy kontaktów ze sobą i łatwiej je znaleźć.

 • Aby utworzyć nowy folder kontaktów: w obszarze Foldery wybierz pozycję Nowy folder, a następnie wpisz nazwę. Następnie wybierz folder i dodać do niej kontakty.

 • Aby zmienić lub usunąć utworzony folder kontaktów, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie wybierz Zmień nazwę lub Usuń.

Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie kontaktów

Nowe kontakty są zapisywane w folderze Kontakty domyślnego, a pojawi się także je w obszarze Moje kontakty. Jeśli chcesz zapisać nowy kontakt w innym folderze, wybierz folder przed utworzeniem kontaktu.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Wybierz ikonę osób Osoby u dołu okienka nawigacji.

 3. Na stronie kontakty na pasku narzędzi wybierz pozycję Nowy kontakt.

  Zrzut ekranu przedstawiający nowy przycisk kontaktów

 4. Wprowadź szczegóły kontaktu. Wybierz pozycję Dodaj więcej, aby dodać więcej informacji, na przykład adres czy datę urodzin.

 5. Wybierz pozycję Utwórz.

Kliknięcie innej osoby nazwę lub obraz w programie Outlook lub innych aplikacji pakietu Office i usługi pojawi się jej wizytówkę z profilem z informacjami o ich. Z jej wizytówkę z profilem należy zapisać je do własnych kontaktów, na przykład jeśli chcesz dodać notatki lub inne informacje.

Poniżej opisano, jak dodać kontakt z wiadomości e-mail:

 1. W obszarze Poczta Otwórz wiadomość e-mail w okienku odczytu, a następnie wybierz nazwę nadawcy lub adresata, który chcesz dodać do kontaktów.

 2. Na otwartej karcie profilu wybierz pozycję Więcej opcji > Dodaj do kontaktów.

  Wybierz ikonę wielokropka, a następnie wybierz pozycję Dodaj do kontaktów

 3. Jeśli chcesz, Dodaj więcej informacji. Wybierz pozycję Dodaj więcej, aby dodać więcej informacji, takich jak adres i urodziny kontaktu.

 4. Wybierz pozycję Utwórz.

Uwaga: Kontakt jest zapisany w folderze Kontakty domyślne na stronie kontakty.

Jeśli firma ma katalogu Konfigurowanie, można wyświetlić informacje dotyczące Twoich współpracowników bez zapisywania ich jako kontaktów. Można je wyszukiwać lub wybrać jej nazwę lub obraz z wiadomości e-mail. Wizytówkę z profilem zostaną wyświetlone informacje zebrane z innych systemów (katalog). Jeśli chcesz dodać inne informacje, takie jak notatek, możesz zapisać współpracowników do własnych kontaktów. Nowy kontakt jest automatycznie połączony z istniejącego kontaktu z katalogu. Tylko zobaczysz informacje, które możesz dodać.

Aby dodać kontakt do ulubionych, wybierz go, a następnie wybierz pozycję Dodaj do ulubionych na pasku narzędzi.

Porada: Ulubione kontakty w stanie adres e-mail jest również pojawi się w okienku nawigacji w obszarze Poczta, dzięki której będziesz widzieć poczty e-mail w jednym miejscu.

Na stronie kontakty wybierz kontakt, w środkowym okienku, aby wyświetlić lub edytować informacje o nich. Co widać jest wersja wizytówkę z profilem. Jakie karty i sekcji zostanie wyświetlony mogą się różnić.

 • Pliki: pliki ostatnio udostępnione Ci przez tę osobę.

 • Wiadomości e-mail: najnowsze wiadomości i załączników wiadomości e-mail między użytkownikiem a kontaktu.

 • LinkedIn: jeśli kontakt ma publiczny profil w serwisie LinkedIn skojarzony z tym samym adresem e-mail, który został zapisany przez Ciebie, będą tu wyświetlane informacje z serwisu LinkedIn.

Aby edytować kontakt, kliknij przycisk Edytuj kontakt obok Informacje o kontakcie, lub kliknij przycisk Edytuj na pasku narzędzi.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Edytuj kontakt

 1. Wybierz kontakt na stronie Kontakty.

 2. Wybierz ikonę aparatu.

  Wybierz ikonę aparatu, aby dodać zdjęcie
 3. Wybierz pozycję Przekaż nową fotografię, wybierz pozycję plik, którego chcesz użyć, a następnie wybierz Otwórz do przekazania.

 4. Jeśli chcesz zmienić pozycję zdjęcia, kliknij wewnątrz okręgu i przeciągnij wskaźnik. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj suwaka poniżej zdjęcia.

  Dostosuj zdjęcie i wybierz przycisk Zastosuj
 5. Wybierz pozycję Zastosuj, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Możesz wybrać sposób wyświetlania i sortowania kontaktów. Korzystając z menu sortowania u góry listy.

Na przykład wybierz pozycję Sortuj według > nazwisko i Wyświetlanie > nazwisko.

Możesz połączyć powiązane kontakty — na przykład różne wpisy dotyczące tej samej osoby. Połączone kontakty są wyświetlane jako jeden kontakt.

Aby połączyć kontaktów:

 • Na stronie osoby zaznacz co najmniej dwa kontakty, a następnie wybierz Połącz kontakty na panelu, które zostanie wyświetlone.

Aby rozłączyć połączone kontakty:

 • Na stronie Kontakty zaznacz kontakt, wybierz przycisk Połączone kontakty na pasku narzędzi, a następnie wybierz pozycję Rozłącz.

 1. Zaznacz jeden lub więcej kontaktów, a następnie wybierz polecenie Usuń.

 2. Zaznacz pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie listy kontaktów

Listę kontaktów to zbiór adresów e-mail i są przydatne w przypadku wysyłania wiadomości e-mail do grupy osób. Listy kontaktów czasami są nazywane listami dystrybucyjnymi.

Na przykład utworzyć listę kontaktów o nazwie Moje klubu książki i Dodaj wszystkich członków klubie książki do niego. Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail do wszystkich osób w klubie, wystarczy wprowadzić "Moje klubu książki" w wierszu do wiadomości e-mail.

Uwaga: Domyślnie listy kontaktów są tworzone w domyślnym folderze kontaktów, a można też wyświetlić w obszarze listy kontaktu. Jeśli chcesz zapisać na liście kontaktów w innym folderze, wybierz folder, zanim wybierzesz pozycję Nowa lista kontaktów. Po utworzeniu listy kontaktów w folderze, nie można przenieść go do innego folderu.

 1. Na stronie kontakty na pasku narzędzi wybierz strzałkę obok przycisku Nowy kontakt, a następnie wybierz pozycję Nowa lista kontaktów.

  Zrzut ekranu przedstawiający nowy kontakt menu z nowego kontaktu listy zaznaczona

 2. Wprowadź nazwę listy i Dodaj nazwy lub adresy e-mail.

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

Porada: Jeśli chcesz zgrupować kontakty w innym celu niż wysyłanie wiadomości e-mail, możesz zamiast tego utworzyć folder. Następnie dodaj kontakty do folderu.

 1. Na stronie osoby w okienku nawigacji wybierz pozycję listy kontaktu, lub wyszukaj nazwę listy kontaktów.

 2. Wybierz listę kontaktów, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 3. Wpisz nazwiska lub adresy e-mail.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

 1. Na stronie osoby w okienku nawigacji wybierz pozycję listy kontaktu, lub wyszukaj nazwę listy kontaktów.

 2. Wybierz listę kontaktów, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 3. Wybierz znak x w adresie nazwiska lub adresu e-mail, który chcesz usunąć.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

 1. Wybierz listę kontaktów, które chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń.

 2. Zaznacz pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook_w_sieci_Web

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc, zobacz Logowanie do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. W górnej części ekranu, wybierz ikonę uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji w usłudze Office 365 > Outlook.

  Element Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnioną aplikacją Outlook

  Nie możesz znaleźć aplikacji, której szukasz? W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę alfabetyczną dostępnych aplikacji usługi Office 365. W tym miejscu możesz wyszukać konkretną aplikację.

 3. Kliknij pozycję Osoby.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia elementy widoczne na stronie Kontakty.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę Kontakty.

Oto opis wyświetlanych elementów:

 1. Pole Wyszukaj w kontaktach, możesz użyć do wyszukiwania kontaktu lub listy kontaktów

 2. Pasek narzędzi zawiera menu i polecenia, które są wyświetlane w zależności od kontekstu i służą do tworzenia oraz modyfikowania kontaktów i list kontaktów

 3. Proponowane osoby: tutaj wyświetlane są osoby, z którymi często się kontaktujesz lub spotykasz, oznaczone jako ulubione lub takie, z którymi możesz chcieć się skontaktować

 4. Obszar Twoje kontakty zawiera wszystkie foldery kontaktów

 5. Środkowe okienko przedstawia kontakty i listy kontaktów które są zawarte w elemencie wybranym w okienku nawigacji

 6. Wizytówka przedstawia szczegółowe informacje dotyczące kontaktu lub listy kontaktów wybranej w środkowym okienku

Wybierz wygląd strony Kontakty, przypinając jeden z następujących widoków z listy w obszarze Proponowane osoby:

 • Osoby, z którymi często się kontaktujesz: Sprawdzaj najnowszą historię komunikacji oraz aktualizacje dotyczące osób, z którymi kontaktujesz się najczęściej.

 • Osoby w Twoim kalendarzu na dziś: Sprawdzaj, z kim się dzisiaj spotkasz i nad czym będziesz pracować.

 • Ulubione: Będą tu wyświetlane osoby wybrane jako ulubione, co zapewni szybki dostęp do ich najnowszych wiadomości e-mail.

 • Osoby, z którymi prawdopodobnie chcesz współpracować na bieżąco: Znajduj oflagowane elementy i wiadomości, w których @wspomniano o Tobie, oraz nieprzeczytane wiadomości od osób, z którymi kontaktujesz się najczęściej.

 • Wszystkie kontakty: To jest klasyczny widok Kontakty, który umożliwia wyświetlanie wszystkich kontaktów w jednym miejscu.

Aby przypiąć widok jako punkt początkowy, wybierz pozycję Przypnij ten widok.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Przypnij ten widok.

Aby zmienić punkt początkowy, wybierz pozycję Odepnij ten widok z górnego paska menu przypiętego widoku lub wybierz pozycję Przypnij ten widok z górnego paska menu jednego z innych widoków w obszarze Proponowane osoby.

Uwaga: W zależności od używanej wersji programu Outlook niektóre z tych widoków mogą być niedostępne.

Po wybraniu jednego z kontaktów po prawej stronie zostanie otwarte okienko. W tym miejscu pojawi się więcej informacji o tym kontakcie, na przykład jego adres e-mail, telefon i lokalizacja biura. Podane będą też informacje o tym, z kim ta osoba jest powiązana w organizacji i do jakich grup należy.

W dolnej części okienka będą dostępne informacje o Twoich interakcjach z kontaktem. Możesz przejrzeć wymienione z nim wiadomości e-mail, udostępnione Ci przez niego pliki oraz wszelkie wspólne dla Was spotkania i zdarzenia w przeszłości lub w przyszłości.

Zrzut ekranu przedstawiający wizytówkę na stronie Kontakty.

Po utworzeniu kontaktu lub listy kontaktów od podstaw są przechowywane w folderze kontaktów, który jest zaznaczone w okienku nawigacji. Możesz utworzyć foldery kontaktów, aby zachować określone kontakty lub listy kontaktów ze sobą i łatwiej je znaleźć.

Kontakty, który znajduje się w okienku nawigacji strony Kontakty, zawiera wszystkie foldery kontaktów. Po zwinięciu kontaktów, możesz wybrać, aby ją rozwinąć i wyświetlić wszystkie foldery kontaktów.

Gdy obszar Twoje kontakty jest rozwinięty, folder Kontakty jest wyświetlany bezpośrednio pod nim, jak pokazano na odpowiednim zrzucie ekranu. Folder Kontakty jest tworzony automatycznie. Są w nim wyświetlane wszystkie kontakty lokalne, chyba że utworzono inne foldery i dodano kontakty do nich.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z folderami kontaktów w dalszej części tego artykułu.

Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na przycisku Kontakty na stronie Kontakty.

 1. W obszarze Kontakty w okienku nawigacji wybierz folder, w którym chcesz utworzyć kontakt. Jeśli zamiast określonego folderu wybierzesz kontaktów, nowy kontakt zostanie utworzony w folderze Kontakty.

  Uwaga: Przed utworzeniem nowego kontaktów, upewnij się, że wybierz folder w okienku nawigacji, który ma zostać utworzony w. Po utworzeniu kontaktu nie można go przenieść do innego folderu. Aby zapisać kontakt w innym folderze, po jego utworzeniu, usunąć kontakt, a następnie odtworzyć go w innym folderze.

 2. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Nowy.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na przycisku Nowy na stronie Kontakty.

 3. W wyświetlonym formularzu Dodawanie kontaktu wpisz odpowiednie informacje.

  Wybranie ikony Ikona Dodaj informacje. spowoduje wyświetlenie opcji dostępnych dla tego typu informacji. Aby na przykład dodać numery telefonów, wybierz ikonę Ikona Dodaj informacje. obok pozycji Telefon

 4. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisywanie Zapisz.

Aby szybko dodać dowolnego nadawcę lub adresata z wiadomości e-mail do folderu Kontakty, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji. > Poczta.

 2. W okienku odczytu wiadomości e-mail wybierz nazwę nadawcy lub adresata, którego chcesz dodać do kontaktów.

 3. Na wyświetlonej wizytówce tej osoby wybierz pozycję Więcej akcji Więcej opcji > Dodaj do kontaktów.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na pozycji Dodaj do kontaktów w menu Więcej akcji.

 4. W razie potrzeby w otwartym formularzu Dodawanie kontaktu wpisz dodatkowe informacje dotyczące kontaktu.

 5. Wybierz pozycję Zapisywanie Zapisz, aby dodać kartę do folderu Kontakty.

  WAŻNE: Po utworzeniu kontaktu w ten sposób nie można go przenieść ani zapisać w innym folderze.

Lista kontaktów pełni rolę kolekcji kontaktów. Niekiedy jest nazywana listą dystrybucyjną. Podczas redagowania wiadomości e-mail listę kontaktów można określić jako adresata tej wiadomości. Gdy wyślesz wiadomość, trafi ona do wszystkich kontaktów na liście. Na przykład możesz utworzyć listę kontaktów o nazwie „Mój klub książki” i dodać do niej wszystkich członków klubu książki. Aby następnie wysłać wiadomość e-mail do wszystkich członków klubu, wystarczy tylko wprowadzić ciąg „Mój klub książki” w wierszu Do wiadomości.

Aby utworzyć listę kontaktów

 1. W obszarze Kontakty w okienku nawigacji wybierz folder, w którym chcesz utworzyć listę kontaktów w. Jeśli zamiast określonego folderu wybierzesz Kontakty, Nowa lista kontaktów zostanie utworzony w folderze Kontakty.

  Uwaga: Aby utworzyć nową listę kontaktów, upewnij się, że wybierz folder w okienku nawigacji, który ma zostać utworzony w. Po utworzeniu listy kontaktów, nie można przenieść go do innego folderu. Aby przechowywać listę kontaktów w innym folderze, po jego utworzeniu, usuwanie listy kontaktów, a następnie odtworzyć go w innym folderze.

 2. Na pasku narzędzi wybierz strzałkę w dół obok pozycji Nowy, a następnie wybierz pozycję Nowa lista kontaktów.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe przycisku Nowy z wybraną pozycją Lista kontaktów.

 3. W wyświetlonym pustym formularzu wypełnij pola Nazwa listy kontaktów, Członkowie i Notatki (opcjonalnie).

 4. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisywanie Zapisz.

Można edytować kontaktów i tworzenie lub importowanie Outlook w sieci Web list kontaktów. Nie można edytować kontaktów, które zostanie wyświetlony przez nawiązanie połączenia z konta sieci społecznościowych, takich jak LinkedIn. Aby uzyskać informacji na temat importowania kontaktów z innego konta lub wiadomości e-mail programu poczty e-mail, zobacz Importowanie kontaktów do programu Outlook.

Uwaga:  Aby zmienić folder przechowywanej listy kontaktów, usuń listę, a następnie utwórz ją ponownie w innym folderze.

 1. W środkowym okienku zaznacz pole obok kontaktu lub listy kontaktów, którą chcesz edytować, a następnie wybierz pozycję Edytuj na pasku narzędzi.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na przycisku Edytuj na stronie Kontakty.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany.

 3. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisywanie Zapisz.

 • Aby utworzyć folder kontaktów, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj Kontakty w okienku nawigacji, a następnie wybierz pozycję Nowy folder.

 • Aby usunąć dowolny utworzony folder kontaktów lub zmienić jego nazwę, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę lub Usuń.

 • Aby przenieść dowolny utworzony folder kontaktów do lokalizacji o nazwie Inne kontakty, tak aby folder był wciąż widoczny, ale żeby nie przeszkadzał, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Przenieś do „Inne kontakty”. Folder pojawi się w obszarze Inne kontakty.

  Aby przenieść folder z grupy Inne kontakty z powrotem do głównej listy folderów w obszarze Twoje kontakty, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie wybierz pozycję Przenieś do „Twoje kontakty”.

Na stronie osoby po wybraniu elementu w okienku nawigacji w środkowym okienku zostaną wyświetlone kontakty należące do tego elementu w następujący sposób:

 • Po wybraniu pozycji Proponowane osoby w środkowym okienku zostaną wyświetlone osoby, z którymi często się kontaktujesz, występujące dziś w Twoim kalendarzu, ulubione i takie, z którymi możesz chcieć się skontaktować. Przypięty widok jest widoczny w górnej części środkowego okienka.

 • Po wybraniu obszaru Twoje kontakty w środkowym okienku zostaną wyświetlone wszystkie kontakty i listy kontaktów.

 • Po wybraniu określonego folderu kontaktów w środkowym okienku zostaną wyświetlone tylko kontakty i listy kontaktów, które znajdują się w tym folderze.

Po wybraniu obszaru Twoje kontakty lub konkretnego folderu kontaktów menu rozwijane u góry środkowego okienka pozwala zawężać i sortować wyświetlane kontakty i listy kontaktów. Nazwa menu odpowiada obecnie wybranej kolejności sortowania. Domyślna nazwa menu to Według imion, ponieważ jest to domyślna kolejność sortowania.

Po wybraniu menu, aby go otworzyć, pojawi się, że zawiera ona następujących trzech sekcji:

 • Sekcja Kolejność sortowania umożliwia sortowanie według opcji Imię lub Nazwisko.

 • Sekcja Kolejność wyświetlania umożliwia sortowanie w porządku Imię Nazwisko lub Nazwisko Imię.

 • W sekcji Wyświetlanie możesz wybrać pozycję Kontakty, jeśli chcesz widzieć tylko osoby, pozycję Listy, jeśli chcesz widzieć tylko listy kontaktów, lub Wszystko, aby wyświetlić pozycje obu typów.

Zrzut ekranu przedstawiający menu rozwijane filtrowania na stronie Kontakty.

Można usuwać kontakty lub listy kontaktów, które zostały utworzone w aplikacji Outlook w sieci Web lub zaimportowane do niej. Nie można usuwać kontaktów uzyskanych za pomocą połączenia z kontem sieci społecznościowej, takiej jak LinkedIn.

 1. Wybierz kontakt lub listę kontaktów.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Usuń na stronie Kontakty.

W polu Wyszukaj osoby w górnej części okienka nawigacji wprowadź wyszukiwany termin.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyszukiwania kontaktów na stronie Kontakty.

 • Aby wyszukać kontakt, wprowadź nazwę lub adres e-mail w polu Wyszukiwanie osób, a następnie wybierz ikonę wyszukiwania Pomoc wyszukiwania lub naciśnij klawisz Enter.

 • Aby wyszukać listę kontaktów, wprowadź jej nazwę w całości lub w części w polu Wyszukiwanie osób, a następnie wybierz ikonę wyszukiwania Pomoc wyszukiwania lub naciśnij klawisz Enter.

Kontakty można łączyć ze sobą, aby zaznaczyć, że są w jakiś sposób powiązane. Ponadto aplikacja Outlook w sieci Web automatycznie wykrywa kontakty o takich samych lub bardzo podobnych nazwach i łączy je, tak aby były wyświetlane jako jeden kontakt.

Łączenie kontaktów

 • Zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu w środkowym okienku, a następnie wybierz pozycję Połącz na pasku narzędzi.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Połącz na stronie Kontakty.

Odłączanie kontaktów

 1. W środkowym okienku zaznacz pole wyboru obok połączonego kontaktu.

 2. Na pasku narzędzi wybierz menu rozwijane Połączenia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Linki na stronie Kontakty.

 3. W menu rozwijanym wybierz znak Ikona odłączania. obok kontaktu, który chcesz odłączyć od pozostałych.

Aby zobaczyć automatyczne połączenia kontaktów z określonym kontaktem utworzone w aplikacji Outlook w sieci Web oraz wyświetlić sugestie połączeń z innymi, podobnymi kontaktami, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz pole wyboru z lewej strony nazwy kontaktu. Jeśli aplikacja Outlook w sieci Web automatycznie połączyła kontakty o takich samych lub podobnych nazwach, po prawej stronie paska narzędzi pojawi się menu rozwijane Połączenia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Linki na stronie Kontakty.

 2. Na pasku narzędzi wybierz menu rozwijane Połączenia.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na temat... Outlook.com:

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Uzyskiwanie pomocy na temat... Outlook w sieci Web dla firm:

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Jeśli korzystasz z usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach, zobacz Kontaktowanie się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów.

Zobacz też

Importowanie kontaktów do programu Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×