Korzystanie z funkcji zamiany tekstu na mowę w celu odczytywania tekstu na głos

Czytaj to wbudowana funkcja programów Word, Outlook, PowerPoint i OneNote. Funkcja Czytaj umożliwia odczytywanie tekstu na głos w języku używanej wersji pakietu Office.

Zamiana tekstu na mowę (TTS, text-to-speech) to możliwość odtwarzania na komputerze tekstu pisanego jako wyrazów mówionych. W zależności od konfiguracji i zainstalowanych aparatów TTS można odsłuchać większość tekstu w programach Word, Outlook, PowerPoint i OneNote. Jeśli na przykład używasz polskiej wersji pakietu Office, automatycznie jest zainstalowany polski aparat TTS. Aby korzystać z funkcji zamiany tekstu na mowę w innych językach, zobacz Używanie funkcji Czytaj za pomocą wielojęzycznego aparatu TTS.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować program Excel do korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę, zobacz Konwertowanie tekstu na mowę w programie Excel.

Dodawanie polecenia Czytaj do paska narzędzi Szybki dostęp

Aby dodać polecenie Czytaj do paska narzędzi Szybki dostęp, wykonaj następujące czynności w programie Word, Outlook, PowerPoint i OneNote:

  1. Obok paska narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp.

    Polecenie Czytaj na pasku narzędzi Szybki dostęp

  2. Kliknij pozycję Więcej poleceń.

  3. Na liście Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

  4. Przewiń w dół do polecenia Czytaj, wybierz je, a następie kliknij przycisk Dodaj.

  5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: W pakiecie Office 2007 polecenie Czytaj jest dostępne tylko w programie Excel 2007. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nie widzę poleceń zamiany tekstu na mowę.

Używanie funkcji Czytaj do odczytywania tekstu na głos

Po dodaniu polecenia Czytaj do paska narzędzi Szybki dostęp można odsłuchiwać czytane na głos pojedyncze wyrazy lub bloki tekstu, zaznaczając tekst, który ma zostać odczytany na głos, a następnie klikając ikonę Czytaj na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Dowiedz się więcej

Konwertowanie tekstu na mowę w programie Excel

Dyktowanie tekstu za pomocą rozpoznawania mowy

Narzędzia edukacyjne w programie Word

Słuchanie tekstu czytanego na głos przez Narratora

Korzystanie z dodatku Save as Daisy

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×