Korzystanie z funkcji tekstu sformatowanego w programie SharePoint Workspace 2010

W większości pól tekstowych można wykonywać edycję tekstu sformatowanego.

Uwaga: Informacje zamieszczone w tym artykule Pomocy nie dotyczą pól tekstu sformatowanego znajdujących się w szablonach formularzy narzędzi Listy programu SharePoint Workspace. W tych polach są dostępne funkcje tekstu sformatowanego oferowane przez program Microsoft Office InfoPath 2010.

Co chcesz zrobić?

Formatowanie tekstu

Dodawanie obrazów i plików do zawartości tekstu

Automatyczne wykrywanie adresów sieci Web

Edytowanie wyświetlania tekstu łączy narzędzia i łączy adresów sieci Web

Formatowanie tekstu

W przypadku większości narzędzi obszarów roboczych opcje tekstu sformatowanego znajdują się na karcie Narzędzia główne na wstążce. Te opcje obejmują zmianę kroju czcionki, rozmiaru, koloru i wyróżnienia zaznaczonego tekstu, a także zmianę ustawień akapitów, takich jak wyrównanie, wcięcia i punktory.

Aby wyrównać tekst do lewej, do prawej lub do środka, utworzyć elementy punktowane oraz zwiększyć lub zmniejszyć wcięcia akapitów, należy wybrać opcje akapitów.

W większości pól tekstu sformatowanego wystarczy klliknąć prawym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia menu opcji formatowania.

Początek strony

Dodawanie obrazów i plików do zawartości tekstu

Do pól tekstu sformatowanego można kopiować i wklejać obrazy. Skopiuj obraz lub plik do schowka, kliknij prawym przyciskiem myszy w polu tekstu sformatowanego i kliknij polecenie Wklej. Można również przeciągnąć i upuścić obraz albo plik w polu tekstu sformatowanego.

Obrazy lub pliki wklejane w polach tekstu sformatowanego mogą być czasem wyświetlane jako załączniki plików (zamiast rzeczywistego obrazu) w zależności od typu obrazu lub pliku oraz systemu operacyjnego.

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny obraz lub załącznik, aby wyświetlić opcje menu. Wyświetlane opcje zależą od rodzaju pliku.

Początek strony

Automatyczne wykrywanie adresów sieci Web

Domyślnie wszystkie okna edycji tekstu sformatowanego są ustawione w taki sposób, że automatycznie wykrywają adres sieci Web (adres URL) i formatują go jako aktywne łącze, które można kliknąć w celu otwarcia przeglądarki sieci Web, a następnie otwarcia witryny sieci Web. W następującej tabeli opisano reguły składni służącej do wprowadzania adresów sieci Web, które będą później automatycznie wykrywane:

Adres URL

Prawidłowy?

microsoft.com

Nie

www.microsoft.com

Tak

http://microsoft.com

Tak

http://www.microsoft.com

Tak

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, kliknij prawym przyciskiem myszy okno edycji, a następnie kliknij pozycję Wykryj adresy URL.

Początek strony

Edytowanie wyświetlania tekstu łączy narzędzia i łączy adresów sieci Web

Tekst wyświetlany w przypadku łączy narzędzi wklejanych do obszarów lub pól tekstu sformatowanego oraz wykrywanych łączy adresów sieci Web można edytować.

Edytowanie wyświetlania tekstu łączy narzędzi

Podczas wklejania łącza z elementu narzędzia obszaru roboczego (np. łącza do tematu dyskusji, pliku z narzędzia Dokumenty, elementu z narzędzia Listy lub strony z narzędzia Notatnik) tekst łącza zazwyczaj zawiera nazwę elementu (w zależności od narzędzia) i najbardziej aktualną wersję edytora elementu. Na przykład element z narzędzia Listy wklejony do pola tekstu sformatowanego jest wyświetlany w następującym formacie:

Format wyświetlania łącza do elementu narzędzia Listy

Użytkownik może wpisać inny tekst łącza, zwłaszcza gdy łącze jest częścią tekstu w zdaniu.

Aby edytować wyświetlanie tekstu:

 1. Za pomocą klawiszy strzałek ustaw kursor bezpośrednio z lewej lub z prawej strony tekstu łącza.

  Umieszczanie punktu wstawiania

  Uwaga: Kliknięcie tekstu łącza w celu edytowania go nie jest możliwe, ponieważ powoduje aktywację łącza i przejście do jego elementu docelowego.

 2. Użyj klawisza SHIFT i klawiszy strzałek, aby wyróżnić tekst łącza. Uważaj, aby nie wstawić żadnej spacji ani przed wyrazami, ani po nich.

  Wyróżnianie tekstu łącza przy użyciu klawisza Shift i klawiszy strzałek

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Edytuj hiperłącze.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie hiperłącza zamień tekst w polu tekstowym Tekst do wyświetlenia na żądany tekst.

  Uwaga: Pole Adres powinno zawierać tekst „<<Adres elementu obszaru roboczego programu Groove>>”. Jeśli tak nie jest (na przykład wtedy, gdy pole jest puste), oznacza to, że tekst łącza nie został prawidłowo wyróżniony. Kliknij przycisk Anuluj i upewnij się, że został zaznaczony TYLKO tekst łącza.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Zmodyfikowany tekst łącza zostanie wyświetlony w łączu.

  Łącze z poprawionym tekstem

Edytowanie wyświetlania tekstu łączy adresów sieci Web

W przypadku łączy adresów sieci Web można wprowadzić alternatywny tekst wyświetlany w obszarach lub polach tekstu sformatowanego. Można utworzyć adres sieci Web z tekstem alternatywnym w miejscu punktu wstawiania lub zastosować tekst alternatywny do istniejącego adresu sieci Web.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić adres sieci Web, lub zaznacz istniejący tekst albo istniejący adres sieci Web.

  Zaznaczony adres internetowy

  Porada: Aby zaznaczyć istniejący adres sieci Web, kliknij z lewej lub prawej strony adresu, a następnie użyj klawisza Shift i klawiszy strzałek, aby go wyróżnić.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Hiperłącze.

 3. W oknie dialogowym Hiperłącze wprowadź odpowiedni tekst w polu Tekst do wyświetlenia i adres sieci Web (jeśli to konieczne) w polu Adres.

  Jeżeli adres sieci Web został wstępnie zaznaczony, będzie automatycznie wyświetlany w polach Tekst do wyświetlenia i Adres. Tekst w polu Tekst do wyświetlenia można po prostu zastąpić odpowiednim tekstem.

  Jeżeli tekst został wstępnie zaznaczony, będzie automatycznie wyświetlany w polu Tekst do wyświetlenia. W polu Adres należy dodać adres sieci Web lub wybrać adres z listy Strony przeglądane, która zawiera historię stron sieci Web ostatnio odwiedzonych w przeglądarce.

  Jeżeli okno dialogowe Hiperłącze zostanie otwarte bez zaznaczonego tekstu, należy wprowadzić odpowiedni tekst w polu Tekst do wyświetlenia, a skojarzony adres sieci Web w polu Adres.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Tekst hiperłącza zostanie wstawiony lub zastąpi poprzedni tekst (jeżeli jakiś tekst był w tym miejscu).

  Poprawiony tekst łącza adresu internetowego

Usuwanie łączy

Aby usunąć łącze, wystarczy usunąć tekst łącza (a następnie ponownie go wpisać, jeżeli tekst ma zostać zachowany).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×