Korzystanie z funkcji Autouzupełnianie formuł

Funkcja Autouzupełnianie formuł ułatwia tworzenie i edytowanie formuł oraz pomaga zmniejszyć liczbę błędów pisowni i składni. Po wpisaniu znaku równości (=) i pierwszych liter funkcji na pasku formuły, zostanie wyświetlona lista funkcji, nazw i ciągów tekstowych. Będzie również widoczny tekst pomocny w wybraniu właściwej funkcji.

Lista autouzupełniania formuł

Oto niektóre czynności, które można wykonywać przy użyciu funkcji Autouzupełnianie formuł.

Wyświetlanie elementów na liście autouzupełniania formuł

W poniższej tabeli przedstawiono sposoby sterowania wyświetlaniem elementów na liście autouzupełniania formuł.

Wyświetlane elementy

Wpisywana wartość

Nazwy funkcji aplikacji Excel Online i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

Pierwsza litera lub litery początkowe tam, gdzie można wprowadzić funkcję

Przykład: Su

Argumenty funkcji

Wprowadź znak ( — nawias otwierający

Wpisz argument, na przykład liczbę lub odwołanie do komórki, albo użyj wyzwalacza wyświetlania, takiego jak początkowe litery, średnik albo otwierający nawias okrągły lub kwadratowy ([).

Przykład: SUMA(5; A2; [

Dla każdego kolejnego argumentu wpisz średnik i argument lub następny wyzwalacz wyświetlania.

Uwaga: W następujących funkcjach występują argumenty ze stałymi wyliczeniowymi, które są automatycznie wyświetlane na liście rozwijanej: KOMÓRKA, FV, WYSZUKAJ.POZIOMO, PODAJ.POZYCJĘ, PMT, PV, POZYCJA.ŚR, POZYCJA.NAJW, SUMA.CZĘŚCIOWA i WYSZUKAJ.PIONOWO.

Nazwy zdefiniowane i nazwy tabel

Pierwsza litera lub początkowe litery tam, gdzie można wprowadzić tę nazwę

Przykład: SprzedażRoczna

Określenia kolumn tabeli i określenia elementów specjalnych ([#Wszystko], [#Dane], [#Nagłówki], [#Sumy], [#TenWiersz])

Jedna lub więcej z następujących wartości:

 • [ (otwierający nawias kwadratowy) zaraz po nazwie tabeli

  Przykład: PodsumowanieRoczne[

 • ; (średnik) zaraz po elemencie specjalnym

  Przykład: =PodsumowanieRoczne[#Wszystko];

 • : (dwukropek) zaraz po nazwie kolumny

  Przykład: PodsumowanieRoczne[Sprzedaż:

Uwaga: Jeśli komórka należy do tabeli, nazwa tabeli jest opcjonalna. Poniższe przykładowe formuły mają to samo znaczenie:

=[Sprzedaż]/[Koszty]

=PodsumowanieRoczne[Sprzedaż]/PodsumowanieRoczne[Koszty]

Nazwy połączeń w funkcjach modułów

" (cudzysłów otwierający) zaraz po nawiasie otwierającym nazwy funkcji modułu

Przykład: ELEMENT.MODUŁU("

Uwaga: Na liście są wyświetlane tylko połączenia OLAP przechowywane w bieżącym skoroszycie.

Ciągi tekstowe wyrażeń wielowymiarowych (MDX) w funkcjach modułów

Jedna lub więcej z następujących wartości:

 • " (cudzysłów otwierający) zaraz po średniku argumentu

  Przykład: ELEMENT.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"

 • . (kropka) zaraz po zamykającym nawiasie kwadratowym

  Przykład: ELEMENT.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"[Klienci].

  Przykład: ELEMENT.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"[Klienci].[Meksyk].

 • ( (nawias otwierający) zaraz po cudzysłowie otwierającym w ciągu tekstowym MDX w celu określenia początku krotki (ciągu zawierającego wartości rozdzielone średnikami)

  Przykład: WARTOŚĆ.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"(

 • ;  (średnik) zaraz po zamykającym nawiasie kwadratowym w ciągu tekstowym MDX w celu określenia drugiej części krotki

  Przykład: WARTOŚĆ.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"([Klienci].[Meksyk];

 • { (otwierający nawias klamrowy) zaraz po cudzysłowie otwierającym w ciągu tekstowym MDX w celu określenia początku wyrażenia zestawu

  Przykład: WARTOŚĆ.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"{

  Uwagi: 

  • Aby można było wprowadzić ciąg tekstowy MDX za pomocą funkcji autouzupełniania formuł, musi istnieć połączenie ze źródłem danych OLAP.

  • Jeśli zdefiniowano podpis, zostanie on wyświetlony w etykietce ekranowej, aby ułatwić potwierdzenie wyboru.

  • Jeśli ciąg tekstowy MDX jest niejednoznaczny, i tak zostanie wprowadzona unikatowa nazwa elementu, ale użytkownik musi określić, czy jest to prawidłowa nazwa. Mogą na przykład istnieć dwie wartości dla następującego ciągu tekstowego MDX:

   ELEMENT.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"[Klienci].[Meksyk].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Zostanie wprowadzona jedna z następujących wartości:

   [Klienci].[Nazwisko].&[54342]

   [Klienci].[Nazwisko].&[34297]

   Jeśli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość, należy ją usunąć i wybrać drugą.

  • Nazwy funkcji usług analiz programu Microsoft SQL Server, na przykład „Children”, „Parent” lub „Crossjoin”, nie są wyświetlane na liście rozwijanej, ale można je wpisać.

Uwagi: 

 • Podczas korzystania z funkcji autouzupełniania formuł można w dowolnej chwili wpisać pozostałą treść formuły.

 • Można również użyć funkcji autouzupełniania formuł wewnątrz istniejącej funkcji lub formuły zagnieżdżonej. Tekst poprzedzający punkt wstawiania zostanie użyty do określenia wartości wyświetlanych na liście rozwijanej, a tekst za punktem wstawiania pozostanie niezmieniony.

 • Zdefiniowane nazwy utworzone dla stałych wyliczeniowych, na przykład używane w funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE, oraz połączenia z funkcjami modułu nie są wyświetlane na liście rozwijanej, ale można je wpisać.

Przeglądanie listy autouzupełniania formuł przy użyciu klawiatury

Poniższa tabela zawiera opis klawiszy, za pomocą których można używać listy autouzupełniania formuł.

Czynność

Klawisze

Przeniesienie punktu wstawiania o jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

Przeniesienie punktu wstawiania o jeden znak w prawo

Strzałka w prawo

Przeniesienie zaznaczenia o jeden element w górę

Strzałka w górę

Przeniesienie zaznaczenia o jeden element w dół

Strzałka w dół

Zaznaczenie ostatniego elementu

Zakończenie

Zaznaczenie pierwszego elementu

Strona główna

Przejście o jedną stronę w dół i zaznaczenie nowego elementu

Page Down

Przejście o jedną stronę w górę i zaznaczenie nowego elementu

Page Up

Zamknięcie listy rozwijanej

Esc (lub kliknięcie innej komórki)

Wstawianie pozycji z listy

Ważne: Wpisując formułę, należy pamiętać o zamknięciu nawiasów dla funkcji, nawiasów kwadratowych dla odwołania do tabeli lub cudzysłowu dla ciągu tekstowego MDX.

 • Aby wstawić zaznaczony element do formuły i umieścić punkt wstawiania zaraz za tym elementem, naciśnij klawisz TAB albo kliknij element dwukrotnie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×