Korzystanie z funkcji Autouzupełnianie formuł

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby ułatwić tworzenie i edytowanie formuł, a zminimalizować liczbę błędów pisowni i funkcja autouzupełniania formuł. Po wpisaniu znak równości (=) i pierwszych liter lub wyzwalacza wyświetlania program Microsoft Office Excel wyświetli pod komórką dynamiczne listy rozwijanej prawidłowe funkcje, nazwy i ciągi tekstowe, które są zgodne z liter lub wyzwalacza. Można następnie wstawić elementu na liście rozwijanej do formuły za pomocą wyzwalacza wstawiania.

Autouzupełnianie formuł

1. Wpisz znak równości (=) i pierwsze litery lub wyzwalacz wyświetlania, aby uruchomić funkcję autouzupełniania formuł.

2. Podczas pisania zostanie wyświetlona lista przewijana zawierająca prawidłowe wartości z wyróżnionym najlepszym dopasowaniem.

3. ikony reprezentują typ wpisu, takie jak funkcja lub odwołanie do tabeli.

4. Szczegółowe etykietki ekranowe ułatwiają dokonanie najlepszego wyboru.

Co chcesz zrobić?

Kontrolka listy rozwijanej przy użyciu wyzwalaczy wyświetlania

Przejdź na liście rozwijanej funkcji autouzupełniania formuł za pomocą klawiszy

Wprowadzanie elementu z listy rozwijanej za pomocą wyzwalacza wstawiania

Włączanie lub wyłączanie funkcji autouzupełniania formuł

Sterowanie listą rozwijaną przy użyciu wyzwalaczy wyświetlania

W poniższej tabeli podsumowano sposoby dynamicznego sterowania wyświetlaniem elementów listy rozwijanej funkcji autouzupełniania formuł.

Wyświetlane elementy

Wpisywana wartość

Nazwy funkcji programu Excel i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

Pierwsza litera lub litery początkowe tam, gdzie można wprowadzić funkcję

Przykład: Su

Argumenty funkcji

(Bez wyzwalacza wyświetlania).

Wpisz argument, na przykład liczbę lub odwołanie do komórki, albo użyj wyzwalacza wyświetlania, takich jak początkowe litery lub [(otwierający nawias kwadratowy).

Przykład: SUMA(5; A2; [

Dla każdego kolejnego argumentu wpisz średnik i argument lub następny wyzwalacz wyświetlania.

Uwaga: W następujących funkcjach występują argumenty ze stałymi wyliczeniowymi, które są automatycznie wyświetlane na liście rozwijanej: komórka, FV, Wyszukaj, dopasowanie, PMT, PV, pozycja, sumy częściowej oraz Wyszukaj.pionowo.

Nazwy zdefiniowane i nazwy tabel

Pierwsza litera lub początkowe litery tam, gdzie można wprowadzić tę nazwę

Przykład: Ann

Określenia kolumn tabeli i określenia elementów specjalnych ([#Wszystko], [#Dane], [#Nagłówki], [#Sumy], [#TenWiersz])

Jedna lub więcej z następujących wartości:

 • [ (otwierający nawias kwadratowy) zaraz po nazwie tabeli

  Przykład: PodsumowanieRoczne[

 • ; (średnik) zaraz po elemencie specjalnym

  Przykład: =PodsumowanieRoczne[#Wszystko];

 • : (dwukropek) zaraz po nazwie kolumny

  Przykład: PodsumowanieRoczne[Sprzedaż:

Uwaga: Jeśli komórka należy do tabeli, nazwa tabeli jest opcjonalna. Poniższe przykładowe formuły mają to samo znaczenie:

=[Sprzedaż]/[Koszty]

=PodsumowanieRoczne[Sprzedaż]/PodsumowanieRoczne[Koszty]

Nazwy połączeń w funkcjach modułów

" (cudzysłów otwierający) zaraz po nawiasie otwierającym nazwy funkcji modułu

Przykład: ELEMENT.MODUŁU("

Uwaga: Na liście są wyświetlane tylko połączenia OLAP przechowywane w bieżącym skoroszycie.

Ciągi tekstowe wyrażeń wielowymiarowych (MDX) w funkcjach modułów

Jedna lub więcej z następujących wartości:

 • " (cudzysłów otwierający) zaraz po średniku argumentu

  Przykład: ELEMENT.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"

 • . (kropka) zaraz po zamykającym nawiasie kwadratowym

  Przykład: ELEMENT.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"[Klienci].

  Przykład: ELEMENT.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"[Klienci].[Meksyk].

 • ((nawias otwierający) zaraz po cudzysłowie otwierającym w ciągu tekstowym MDX w celu określenia początku krotki.

  Przykład: WARTOŚĆ.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"(

 • ;  (średnik) zaraz po zamykającym nawiasie kwadratowym w ciągu tekstowym MDX w celu określenia drugiej części krotki

  Przykład: WARTOŚĆ.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"([Klienci].[Meksyk];

 • { (otwierający nawias klamrowy) zaraz po cudzysłowie otwierającym w ciągu tekstowym MDX w celu określenia początku wyrażenia zestawu

  Przykład: WARTOŚĆ.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"{

  Uwagi: 

  • Aby można było wprowadzić ciąg tekstowy MDX za pomocą funkcji autouzupełniania formuł, musi istnieć połączenie ze źródłem danych OLAP.

  • Jeśli zdefiniowano podpis, zostanie on wyświetlony w etykietce ekranowej, aby ułatwić potwierdzenie wyboru.

  • Jeśli ciąg tekstowy MDX jest niejednoznaczny, i tak zostanie wprowadzona unikatowa nazwa elementu, ale użytkownik musi określić, czy jest to prawidłowa nazwa. Mogą na przykład istnieć dwie wartości dla następującego ciągu tekstowego MDX:

   ELEMENT.modułu ("DaneModułuSprzedaży"; "[Klienci]. [ Meksyk]. [Hidalgo]. [Dora N. uruchamianie]

   Zostanie wprowadzona jedna z następujących wartości:

   [Klienci].[Nazwisko].&[54342]

   [Klienci].[Nazwisko].&[34297]

   Jeśli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość, należy ją usunąć i wybrać drugą.

  • Nazwy funkcji usług analiz programu Microsoft SQL Server, na przykład „Children”, „Parent” lub „Crossjoin”, nie są wyświetlane na liście rozwijanej, ale można je wpisać.

Uwagi: 

 • Podczas korzystania z funkcji autouzupełniania formuł można w dowolnej chwili wpisać pozostałą treść formuły.

 • Można również użyć funkcji autouzupełniania formuł wewnątrz istniejącej funkcji lub formuły zagnieżdżonej. Tekst poprzedzający punkt wstawiania zostanie użyty do określenia wartości wyświetlanych na liście rozwijanej, a tekst za punktem wstawiania pozostanie niezmieniony.

 • Zdefiniowane nazwy utworzone dla stałych wyliczeniowych, na przykład używane w funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE, oraz połączenia z funkcjami modułu nie są wyświetlane na liście rozwijanej, ale można je wpisać.

Początek strony

Nawigowanie w liście rozwijanej funkcji autouzupełniania formuł za pomocą klawiszy

W poniższej tabeli podsumowano klawisze służące do nawigowania w liście rozwijanej funkcji autouzupełniania formuł.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie punktu wstawiania o jeden znak w lewo

STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie punktu wstawiania o jeden znak w prawo

STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie zaznaczenia o jeden element w górę

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie zaznaczenia o jeden element w dół

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczenie ostatniego elementu

END

Zaznaczenie pierwszego elementu

HOME

Przejście o jedną stronę w dół i zaznaczenie nowego elementu

PAGE DOWN

Przejście o jedną stronę w górę i zaznaczenie nowego elementu

PAGE UP

Zamknięcie listy rozwijanej

ESCAPE (lub kliknięcie innej komórki)

Włączenie lub wyłączenie funkcji autouzupełniania formuł

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Początek strony

Wprowadzanie elementu z listy rozwijanej za pomocą wyzwalacza wstawiania

Ważne: Wpisując formułę, nawet po użyciu wyzwalacza wstawiania, należy pamiętać o zamknięciu nawiasów dla funkcji, nawiasów kwadratowych dla odwołania do tabeli lub cudzysłowu dla ciągu tekstowego MDX.

 • Aby wstawić zaznaczony element do formuły i umieścić punkt wstawiania zaraz za tym elementem, naciśnij klawisz TAB albo kliknij element dwukrotnie.

Początek strony

Włączanie lub wyłączanie funkcji autouzupełniania formuł

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , przycisk Opcje programu Excel, a następnie kategorię Formuły.

 2. W obszarze Praca z formułami zaznacz lub wyczyść pole wyboru Autouzupełnianie formuł.

Porada: Można również nacisnąć klawisze ALT + Strzałka w dół.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×