Korzystanie z dat na wykresach

Gdy wykres jest tworzony na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego zawierającego daty, które są przedstawione na osi kategorii (x) wykresu, program Microsoft Graph automatycznie stosuje oś kategorii ze skalą czasu.

Wyświetlanie dat Na osi kategorii ze skalą czasu daty są przedstawione w porządku chronologicznym w określonych interwałach („jednostki podstawowe”), nawet jeżeli daty w arkuszu kalkulacyjnym nie są uporządkowane w określonej kolejności lub nie są oparte na tej samej podstawowej jednostce czasu.

Charts that use time-scale axes

Program Microsoft Graph wstępnie ustala podstawową jednostkę skali czasu (dni, miesiące lub lata) zgodnie z najmniejszą różnicą pomiędzy dowolnymi dwiema datami w zbiorze danych. Jeżeli użytkownik zmieni ustawienie jednostki bazowej, program Microsoft Graph ponownie utworzy wykres. Na przykład, jeżeli dane dotyczą cen akcji, gdzie najmniejsza różnica pomiędzy datami to siedem dni, program Microsoft Graph ustala jednostkę podstawową skali czasu na dni.

Jednostkę podstawową skali czasu można zmienić na miesiące, aby przedstawić wyniki akcji w podziale na dłuższe okresy, jak przedstawiono na pierwszy wykresie w przykładzie. Aby zmienić jednostkę podstawową, należy kliknąć oś, kliknąć polecenie Zaznaczona oś w menu Format, a następnie kliknąć żądane opcje na karcie Skala.

Wykresy ze skalą czasu a jednostki czasu Nie można utworzyć wykresów ze skalą czasu na podstawie danych, które mierzone są w interwałach podawanych w godzinach, minutach lub sekundach. Na wykresach ze skalą czasu tylko dni, miesiące i lata są uważane za podstawowe jednostki.

Typy wykresów, które mogą zawierać oś ze skalą czasu Osie ze skalą czasu są dostępne w przypadku wykresów giełdowych oraz liniowych, kolumnowych, słupkowych i powierzchniowych wykresów 2-W i 3-W.

Porada Nie można stosować osi ze skalą czasu wówczas, gdy daty pojawiają się w legendzie tworzonego wykresu. Można jednak zmienić sposób przedstawiania danych w wykresie, tak aby daty pojawiały się na osi kategorii.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×