Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wyszukiwania witryn w usłudze SharePoint Online

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wyszukiwania witryn w usłudze SharePoint Online

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, wyszukać w witrynie programu SharePoint organizacji podwitryny związane z konkretnymi projektami. Za pomocą funkcji wyszukiwania możesz szybko znaleźć potrzebne witryny bezpośrednio ze strony głównej.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Wyszukiwanie witryn online

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 swojej organizacji i uruchom aplikację SharePoint.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Opuszczanie menu, pole Wyszukiwanie regionów” (w programie Narrator usłyszysz „Pole Wyszukaj, naciśnij klawisz Enter, aby przesłać”).

 3. Aby znaleźć witrynę, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby wyszukać listę często odwiedzanych witryn:

  1. Naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz „Widok Lista witryn” oraz pełną nazwę pierwszej witryny (w Narratorze usłyszysz nazwę pierwszego kafelka, pełną nazwę pierwszej witryny i „Jeden z x”).

  2. Aby przejrzeć listę, skorzystaj z klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

  3. Aby przejść do witryny, naciśnij klawisz Enter.

  Aby znaleźć witrynę o nazwie, którą znasz:

  1. Wpisz nazwę witryny, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół.

  2. Gdy usłyszysz „Widok Lista witryn” oraz nazwę pierwszej witryny, naciśnij klawisz Enter (w Narratorze usłyszysz nazwę kafelka witryny, pełną nazwę witryny i „Jeden z x”).

  Aby znaleźć witrynę przy użyciu tylko słowa kluczowego:

  1. Wpisz słowo kluczowe jako nazwę witryny, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół. Na przykład wpisanie słowa „marketing” i naciśnięcie klawisza Enter może spowodować wyszukanie witryn Dokumenty marketingowe, Kampanie marketingowe oraz Sprzedaż i marketing.

  2. Po usłyszeniu „Widok Lista witryn” oraz nazwy pierwszej witryny użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, aby poruszać się po liście (w Narratorze usłyszysz nazwę pierwszego kafelka witryny, pełną nazwę pierwszej witryny i „Jeden z x”).

   Porada: Czasami na końcu listy wyników wyszukiwania dostępny jest link Wyświetl więcej wyników. Aby otworzyć rozwiniętą listę wyników, po usłyszeniu „Link Wyświetl więcej wyników” naciśnij dwukrotnie klawisz Enter (w NarratorNarratorze naciśnij klawisz Enter jeden raz). Usłyszysz „Wyniki wyszukiwania witryn” i zostanie otwarte nowe okienko z rozwiniętą listą witryn. Aby przejrzeć listę, użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę. Aby zobaczyć więcej witryn, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Link Wyświetl wszystkie witryny spełniające kryteria wyszukiwania”. Wówczas naciśnij klawisz Enter.

  3. Po usłyszeniu nazwy witryny, której szukasz, naciśnij klawisz Enter.

Uwagi: Możesz również znaleźć witrynę, przeglądając listy Często używane witryny i Sugerowane witryny na stronie głównej.

 • W czytniku zawartości ekranu JAWS:

  1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tabela Częste, kolumna pierwsza, wiersz pierwszy”.

  2. Aby przeglądać kafelki witryny:

   • Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Obserwuj witrynę nazwa pierwszej witryny, pole wyboru jest zaznaczone” lub „Obserwuj witrynę, nazwa pierwszej witryny, pole wyboru nie jest zaznaczone”.

   • Naciśnij dwa razy klawisz Spacja. Aktywuje to klawisz Strzałka w prawo, który umożliwia przeglądanie innych witryn.

   • Aby przejść do następnej witryny, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

  3. Aby rozpocząć lub zakończyć obserwowanie witryny, naciśnij klawisz Strzałka w górę, gdy usłyszysz nazwę witryny. Usłyszysz komunikat „Obserwuj witrynę nazwa witryny, pole wyboru jest zaznaczone” lub „Obserwuj witrynę nazwa witryny, pole wyboru nie jest zaznaczone”. Naciśnij klawisz Spacja, aby zaznaczyć lub wyczyścić to pole wyboru.

  4. Aby usłyszeć szczegółowe informacje o witrynie, na przykład o osobie, która ją zmodyfikowała, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

 • W programie Narrator:

  1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Brak elementu w widoku”.

  2. Do przeglądania kafelków witryn używaj klawisza Strzałka w prawo.

  3. Aby usłyszeć nazwę witryny albo rozpocząć lub zakończyć obserwowanie witryny, naciśnij klawisz Strzałka w górę, gdy usłyszysz „Brak elementu w widoku”. Usłyszysz „Zaznaczone pole wyboru Obserwuj witrynę” lub „Niezaznaczone pole wyboru Obserwuj witrynę” oraz nazwę witryny. Naciśnij klawisz Spacja, aby zaznaczyć lub wyczyścić to pole wyboru.

  4. Aby usłyszeć szczegółowe informacje o witrynie, na przykład o osobie, która ją zmodyfikowała, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do przeglądania list obserwowanych i ostatnio odwiedzanych witryn w usłudze SharePoint Online

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×