Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do przeglądania list obserwowanych i ostatnio odwiedzanych witryn w usłudze SharePoint Online

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do przeglądania list obserwowanych i ostatnio odwiedzanych witryn w usłudze SharePoint Online

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, przeglądać obserwowane lub niedawno odwiedzone witryny. Witryny znajdują się na liście w okienku nawigacji, dzięki czemu dostęp do nich jest bardzo łatwy. Za pomocą czytnika zawartości ekranu możesz także dodawać często odwiedzane lub sugerowane witryny do listy obserwowanych.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Przeglądanie listy obserwowanych witryn

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 swojej organizacji i uruchom aplikację SharePoint.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Utwórz witrynę, naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć przycisk Nowa witryna”, a następnie ponownie naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz nazwę pierwszej obserwowanej witryny oraz komunikat „Link” lub „Odwiedzony link”.

 3. Aby usłyszeć nazwę każdej witryny i przejść do następnej:

  • W czytniku zawartości ekranu JAWS dwukrotnie naciśnij klawisz strzałki w dół.

  • W programie Narrator raz naciśnij klawisz strzałki w dół.

  Dla każdej witryny usłyszysz jej nazwę oraz komunikat „Link”.

 4. Aby przejść do pola wyboru Obserwuj witrynę dla danej witryny:

  • W czytniku zawartości ekranu JAWS po usłyszeniu nazwy witryny naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz komunikat „Obserwuj witrynę nazwa witryny, pole wyboru jest zaznaczone”.

  • W programie Narrator po usłyszeniu nazwy witryny naciśnij klawisz strzałki w prawo. Usłyszysz komunikat „Zaznaczone pole wyboru Obserwuj witrynę nazwa witryny”. Aby usunąć witrynę z listy obserwowanych, naciśnij spację.

  Uwagi: Na liście mogą nie być wyświetlane nazwy wszystkich obserwowanych witryn. Aby usłyszeć całą listę:

  1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wyświetl wszystkie linki, Wyświetl wszystkie obserwowane witryny” i naciśnij klawisz Enter. (W programie Narrator usłyszysz komunikat „Link, Wyświetl wszystkie”).

  2. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okienko Obserwowane, w którym są wyświetlane obserwowane witryny w widoku kafelków.

  3. Aby wejść do siatki, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Tabela Obserwowane, kolumna pierwsza, wiersz pierwszy”.

  4. Aby przechodzić między witrynami:

   • W czytniku ekranu JAWS naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz nazwę witryny. Aby przejść do pola wyboru Obserwuj witrynę, ponownie naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz komunikat „Obserwuj witrynę nazwa witryny, pole wyboru jest zaznaczone”. Aby przejść do następnej witryny, naciśnij klawisz strzałki w dół.

   • W programie Narrator naciśnij klawisz strzałki w prawo. Usłyszysz komunikat „Brak elementu w widoku”. Aby usłyszeć nazwę witryny, naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz komunikat „Zaznaczone pole wyboru Obserwuj witrynę nazwa witryny”. Aby przejść do następnej witryny, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

  5. Aby powrócić do strony głównej programu SharePoint, naciskaj kombinację klawiszy Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Wyjście z tabeli, x/SharePoint odwiedzony link”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przeglądanie listy ostatnio odwiedzonych witryn

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 swojej organizacji i uruchom aplikację SharePoint.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Utwórz witrynę, naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nową witrynę”, a następnie ponownie naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz nazwę pierwszej obserwowanej witryny oraz komunikat „Link” lub „Odwiedzony link”.

 3. Aby przejść do listy Ostatnie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pierwszej witryny z listy Ostatnie. (Podczas przechodzenia z listy Obserwowane do Ostatnie czytnik JAWS oraz program Narrator nie odczytują nazwy drugiej listy: Ostatnie. Przechodzą bezpośrednio do elementów z listy Ostatnie). Usłyszysz nazwę pierwszej witryny i komunikat „Link”.

  Porada: Jeśli link Wyświetl wszystkie na liście Obserwowane jest dostępny, na końcu listy Obserwowane usłyszysz komunikat „Link Wyświetl wszystkie, Wyświetl wszystkie obserwowane witryny”. Gdy usłyszysz ten komunikat, naciśnij raz klawisz Tab, aby przejść do listy Ostatnie.

 4. Aby usłyszeć nazwę każdej witryny i przejść do następnej:

  • W czytniku zawartości ekranu JAWS dwukrotnie naciśnij klawisz strzałki w dół.

  • W programie Narrator raz naciśnij klawisz strzałki w dół.

 5. Aby przejść do pola wyboru Obserwuj witrynę dla danej witryny:

  • W czytniku zawartości ekranu JAWS po usłyszeniu nazwy witryny i komunikatu „Link” naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz komunikat „Obserwuj witrynę nazwa witryny, pole wyboru jest zaznaczone” lub „Obserwuj witrynę nazwa witryny, pole wyboru nie jest zaznaczone”.

  • W programie Narrator po usłyszeniu nazwy witryny i komunikatu „Link” naciśnij klawisz strzałki w prawo. Usłyszysz komunikat „Zaznaczone pole wyboru Obserwuj witrynę nazwa witryny” lub „Niezaznaczone pole wyboru Obserwuj witrynę nazwa witryny”. Aby dodać witrynę do listy Obserwowane lub usunąć ją, naciśnij spację.

 6. Aby przejść do witryny, naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie witryny do listy obserwowanych witryn lub usuwanie jej

Możesz szybko dodawać lub usuwać witryny z listy obserwowanych witryn przy użyciu siatek Częste i Sugerowane na stronie głównej.

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 swojej organizacji i uruchom aplikację SharePoint.

 2. Aby przejść do siatki kafelków Częste lub Sugerowane, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Tabela Częste, kolumna pierwsza, wiersz pierwszy” lub „Sugerowane”. (W programie Narrator zarówno w przypadku siatki Częste, jak i Sugerowane, usłyszysz komunikat „Brak elementu w widoku”). Fokus znajduje się na kafelku pierwszej witryny.

 3. Aby przejść do witryny, którą chcesz dodać lub usunąć:

  W czytniku zawartości ekranu JAWS

  1. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz komunikat „Obserwuj witrynę nazwa pierwszej witryny, pole wyboru zaznaczone, Obserwuj” lub „Obserwuj witrynę nazwa pierwszej witryny, pole wyboru niezaznaczone, Przestań obserwować”.

  2. Naciśnij klawisz Spacja, aby zaznaczyć lub wyczyścić to pole wyboru. Witryna zostanie dodana do listy Obserwowane w okienku nawigacji lub usunięta z niej.

   Porada: Nie możesz użyć klawisza strzałki w prawo, aby przejść od pierwszej witryny do innych, chyba że najpierw wyczyścisz lub zaznaczysz pole wyboru Obserwuj witrynę, naciskając spację. Aby przejść do kolejnej witryny bez zmiany wartości pola wyboru Obserwuj witrynę (Obserwuj lub Przestań obserwować) pierwszej witryny, dwukrotnie naciśnij spację. Aby przejść do innych witryn po zakończeniu nawigacji w obrębie pierwszej witryny bez zmiany wartości pola wyboru Obserwuj witrynę danej witryny, użyj klawisza strzałki w prawo.

  3. Aby przejść do następnego elementu z listy, naciśnij klawisz strzałki w prawo.

  4. Powtórz kroki a oraz b dla każdej witryny, którą chcesz dodać lub usunąć.

  W programie Narrator:

  1. Naciskaj klawisz strzałki w górę, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczone pole wyboru Obserwuj witrynę nazwa pierwszej witryny” lub „Niezaznaczone pole wyboru Obserwuj witrynę nazwa pierwszej witryny”.

  2. Naciśnij klawisz Spacja, aby zaznaczyć lub wyczyścić to pole wyboru. Witryna zostanie dodana do listy Obserwowane w okienku nawigacji lub usunięta z niej.

  3. Aby przejść do następnej witryny, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

  4. Powtórz kroki a oraz b dla każdej witryny, którą chcesz dodać lub usunąć.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wyszukiwania witryn internetowych w usłudze SharePoint Online

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×