Przejdź do głównej zawartości
Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do przeglądania list obserwowanych i ostatnio odwiedzanych witryn w usłudze SharePoint Online

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do przeglądania list obserwowanych i ostatnio odwiedzanych witryn w usłudze SharePoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Eksplorowanie witryn, których używasz i ostatnio odwiedzonych witryn przy użyciu SharePoint Online z klawiatury i czytnika ekranu. Witryny są widoczne w okienku nawigacji, który ułatwia uzyskiwanie do nich. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak za pomocą czytnika ekranu Dodawanie Frequent lub Sugerowane witryny do listy następujące.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Eksplorowanie na poniższej liście

 1. Zaloguj się do konta usługi Microsoft 365 swojej organizacji i uruchom aplikację SharePoint.

 2. Aby przejść do witryny poniżej:

  • Z czytnikiem ekranu JAWS naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Tworzenie przycisk Opublikuj wiadomości", a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwę pierwszej następującą witrynę i "Łącze" lub "Odwiedzone łącze".

  • Z Narrator, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "witryn realizujesz są poniżej".

 3. Aby usłyszeć nazwiska każdej witryny i przejście do następnego, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę witryny.

 4. Aby przejść do pola wyboru Obserwuj witrynę dla danej witryny:

  • Po usłyszeniu nazwę witryny JAWS, naciśnij klawisz strzałki w dół. Słyszysz "Obserwuj witryna", a po nim nazwa witryny.

  • Po usłyszeniu nazwę witryny Narrator, naciśnij klawisz strzałki w prawo. Słyszysz "Obserwuj zaznaczone witryna", nazwą witryny. Aby usunąć witrynę z poniższej listy, naciśnij klawisz SPACJA.

  Uwagi: Na liście mogą nie być wyświetlane nazwy wszystkich obserwowanych witryn. Aby usłyszeć całą listę:

  1. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszysz "Wszystkie łącza, zobacz kolejne witryn, zobacz" i naciśnij klawisz Enter. Przez Narratora, możesz usłyszeć: "Łącze, zobacz wszystkie".

  2. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okienko następujących, który zawiera widoku kafelków witryn, których używasz.

  3. Aby wprowadzić siatki, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "po"Tabela.

  4. Aby przechodzić między witrynami:

   • JAWS naciśnij klawisz strzałki w dół. Słyszysz nazwą witryny. Aby przenieść pole wyboru Wykonaj witryn dla witryny, ponownie naciśnij klawisz strzałki w dół. Słyszysz "Obserwuj witryna", a po nim nazwa witryny. Aby przejść do następnego witryny, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

   • Narrator naciśnij klawisz strzałki w prawo. Słyszysz: "Nie elementu w widoku." Aby usłyszeć nazwę witryny, naciśnij klawisz strzałki w dół. Słyszysz "Obserwuj zaznaczone witryna", nazwą witryny. Aby przejść do następnego witryny, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

  5. Aby powrócić do strony głównej SharePoint, naciśnij klawisze Shift + Tab do momentu usłyszeć "z tabeli", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Eksplorowanie listy ostatnio używanych

 1. Zaloguj się do konta usługi Microsoft 365 swojej organizacji i uruchom aplikację SharePoint.

 2. Aby przejść do witryny poniżej:

  • Z czytnikiem ekranu JAWS naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Tworzenie przycisk Opublikuj wiadomości", a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwę pierwszej witryny ostatnie i "Łącze" lub "Odwiedzone łącze". Podczas przenoszenia z poniższej listy do listy ostatnio używane, JAWS nie odczytuje nazwy listy ostatnio używane, ale przechodzi bezpośrednio do jego elementy.

  • Z Narrator, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "ostatnio odwiedzonych witryn są poniżej".

   Porada: W przypadku łącza zobaczyć wszystkie dostępne na poniższej liście, na końcu na poniższej liście słyszysz: "Wyświetlanie wszystkich łącze, zobacz wszystkich następujących witryn." Po usłyszeniu poniżej, aby przejść do listy ostatnio używane raz naciśnij klawisz Tab.

 3. Aby usłyszeć nazwiska każdej witryny i przejście do następnego, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę witryny.

 4. Aby przejść do pola wyboru Obserwuj witrynę dla danej witryny:

  • Po usłyszeniu nazwy witryny i "Łącze" JAWS, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Słyszysz "Obserwuj witryny", oraz nazwę witryny i "zaznaczone pole wyboru" lub "zaznaczone pole wyboru.

  • Po usłyszeniu nazwy witryny i "Łącze" Narrator, naciśnij klawisz strzałki w prawo. Słyszysz "Zaznaczone, witryny Obserwuj" i nazwę witryny, lub "Nie jest zaznaczona, obserwuj witrynę" nazwą witryny.

  Aby dodać witrynę lub usunąć ją z poniższej listy, naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Aby przejść do witryny, naciśnij klawisz Enter.

Witryny, aby dodać lub usunąć witrynę z następującej listy.

Można szybko dodać lub usunąć witryny z obserwowane listy witryn za pomocą siatek Frequent i Sugerowane na stronie głównej.

 1. Zaloguj się do konta usługi Microsoft 365 swojej organizacji i uruchom aplikację SharePoint.

 2. Aby przejść do siatki Frequent lub Sugerowane kafelków, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Tabeli częste" lub "Sugerowane." Przez Narratora, zarówno w siatce Frequent, jak i w siatce Sugerowane słyszysz: "Nie elementu w widoku." Celem jest na kafelku pierwszej witryny.

 3. Aby przejść do witryny, którą chcesz dodać lub usunąć, naciśnij klawisz strzałki w górę, dopóki nie słyszysz albo "zaznaczone, witryny Obserwuj" lub "Niezaznaczone, witryny Obserwuj" przed nazwą witryny. Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć albo "Zaznacz pole wyboru zaznaczone, obserwuj," lub "nie jest zaznaczone pole wyboru, przestać obserwować."

 4. Naciśnij klawisz Spacja, aby zaznaczyć lub wyczyścić to pole wyboru. Witryna zostanie dodana do listy Obserwowane w okienku nawigacji lub usunięta z niej.

  Porada: Z czytnikiem ekranu JAWS nie można przenieść z pierwszej witryny innym osobom, chyba że najpierw wyczyść lub zaznacz pole wyboru obserwować witrynę, naciskając klawisz SPACJA za pomocą klawisza Strzałka w prawo. Aby przejść do następnego witryny bez zmieniania wartości obserwować witrynę pola wyboru (następujące lub Przestań obserwować ) dla pierwszej witryny, naciśnij dwukrotnie klawisz SPACJA. Po zostaną przeniesione poza pierwszej witryny, aby przejść do innych witryn bez zmieniania wartości witryny obserwować witrynę pole wyboru za pomocą klawisza Strzałka w prawo.

 5. Aby przejść do następnego elementu listy, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 6. Dla każdej witryny, dla których chcesz dodać lub usunąć, powtórz kroki 3 i 4.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wyszukiwania witryn internetowych w usłudze SharePoint Online

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×