Korzystanie z czytnika ekranu, aby udostępnić i Współtworzenie prezentacji w programie PowerPoint

Korzystanie z czytnika ekranu, aby udostępnić i Współtworzenie prezentacji w programie PowerPoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

PowerPoint korzystanie z klawiatury i czytnika ekranu udostępniać i pracować razem z znajomym lub współpracownikom w prezentacji w trybie online. Możliwe jest zarówno zwykłe, jak i w czasie rzeczywistym Współtworzenie. Ostatnie opcja pozwala na zmiany są widoczne natychmiast po zostały wprowadzone. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Będzie również się, jak tworzyć kopii prezentacji i udostępnianie ich pocztą e-mail w różnych formatach, takich jak PDF.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie lokalizacji zapisywania online

OneDrive znajduje się natychmiast po rozpoczęciu używania PowerPoint, ale może być konieczne ręczne dodawanie witryny SharePoint Online, zanim będzie można przekazywać i zapisywać pliki w usłudze SharePoint Online.

 1. Aby otworzyć menu Zapisz jako, naciśnij klawisze Alt + F, odpowiedzi. Słyszysz: "Opcja jest zaznaczona, Zapisz jako element karty." W JAWS, możesz usłyszeć: "Zapisz jako".

 2. Naciśnij klawisz A, aby dodać zapisywania lokalizacji. Słyszysz: "Dodaj kartę lokalizację".

 3. Naciśnij klawisze Y2, aby dodać witrynę usługi SharePoint Online.

 4. Po wyświetleniu monitu wpisz adres e-mail, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do witryny usługi SharePoint Online, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Witryna jest teraz dostępny w oknach dialogowych Udostępnianie i Zapisywanie jako w PowerPoint.

Przekazywanie i udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive lub SharePoint Online

Zaloguj się do swojego konta Microsoft w PowerPoint i przekaż prezentacji do OneDrive lub SharePoint Online, więc można udostępniać je innym osobom. Aby uzyskać instrukcje, jak się zalogować przejdź do zalogowania się do swojego konta Microsoft.

Po przekazaniu prezentacji do usługi OneDrive lub SharePoint Online możesz też kontrolować, kto edytuje Twój plik, zapewnić natychmiastową widoczność najnowszych zmian dla wszystkich użytkowników oraz uzyskiwać dostęp do prezentacji na dowolnym ze swoich urządzeń. Do usług OneDrive i SharePoint Online możesz łatwo przekazywać zarówno starsze, jak i nowsze prezentacje.

Przekazywanie prezentacji do usługi OneDrive lub programu SharePoint

Przekaż prezentację do usługi OneDrive lub SharePoint Online, aby udostępniać ją przy użyciu lokalizacji online.

Możesz też użyć okna dialogowego Zapisywanie jako, aby przekazać prezentację do lokalizacji online. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Zapisywanie pliku prezentacji.

 1. W PowerPoint naciśnij klawisze Alt + Z, S, aby otworzyć okno dialogowe Udostępnianie. Słyszysz "Przekazywanie lokalizacjach" następuje pierwszą lokalizację, na przykład "OneDrive, Microsoft."

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Nadawanie nazwy dokumentowi, nazwa prezentacji”.

 3. Wpisz nazwę prezentacji.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „OK, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Osoby, którym są udostępniane dane, pole kombi z możliwością edytowania”.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby od razu udostępnić prezentację, przejdź do kroku 2 w sekcji Udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive lub programie SharePoint i wykonaj dalsze czynności.

  • Jeśli chcesz kontynuować pracę nad prezentacją i udostępnij go później, klawisz SR klawisz Strzałka w prawo do momentu usłyszeć "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zamyka okno dialogowe Udostępnianie.

Udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive lub SharePoint Online

Po przekazaniu prezentacji do OneDrive lub SharePoint Online, możesz wysłać link do udostępniania do znajomym lub współpracownikom bezpośrednio z PowerPoint. W ten sposób można kontrolować, kto może uzyskać dostęp do i edytowania pliku, a nie musisz się martwić temat limitów rozmiaru załącznika wiadomości e-mail.

 1. W PowerPoint naciśnij klawisze Alt + Z, S, aby otworzyć okno dialogowe Udostępnianie. Słyszysz: "Udostępnianie, pole kombi do edycji".

 2. Wpisz adres e-mail lub nazwę osoby, której chcesz udostępnić prezentację, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powtórz to dla innych kontaktów, którym chcesz udostępnić prezentację.

 3. Aby dodać wiadomość, naciśnij klawisz Tab. Słyszysz: "Dodaj wiadomość". Wpisz wiadomość do adresatów.

 4. Aby określić, dla kogo ma działać link do udostępniania, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę bieżącej opcji, na przykład „Tylko osoby w organizacji z linkiem mogą wyświetlać i edytować”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Strona Ustawienia linku”. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji grupy dostępu.

 5. Domyślnie prezentację mogą edytować osoby, którym ją udostępniasz. Jeśli chcesz umożliwić im tylko wyświetlanie prezentacji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Inne ustawienia, zaznaczone, Zezwalaj na edytowanie, pole wyboru”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 6. Aby zapisać ustawienia dostępu i zamknąć stronę Ustawienia linku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zastosuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wyślij link”.

 7. Aby udostępnić prezentację, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Udostępnij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Udostępnianie linku do prezentacji

Możesz utworzyć link bezpośrednio z programu PowerPoint do prezentacji w usłudze OneDrive lub SharePoint Online i wysłać go pocztą e-mail lub w wiadomości błyskawicznej, zamiast wysyłać kopię prezentacji.

 1. W PowerPoint naciśnij klawisze Alt + Z, S, aby otworzyć okno dialogowe Udostępnianie. Słyszysz: "Udostępnianie, pole kombi do edycji".

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Kopiuj link, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Strona z informacją o utworzeniu linku”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Kopiuj", a następnie naciśnij klawisz Enter. Łącze zostały skopiowane.

  Aby zamknąć okno dialogowe, naciśnij klawisz SR klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Wklej link na przykład do wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej.

Wysyłanie kopii prezentacji programu PowerPoint pocztą e-mail

Z PowerPoint można łatwo e-mail kopię prezentacji, aby udostępnić innym osobom. Możesz wysłać kopię w oryginalnym formacie prezentacji albo w formacie PDF. PowerPoint automatycznie konwertuje prezentacji do pliku PDF, a dołączenie pliku do wiadomości e-mail Outlook.

Jeśli chcesz zapisać prezentację jako plik PDF, przejdź do tematu Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku, aby uzyskać instrukcje.

 1. W PowerPoint naciśnij klawisze Alt + Z, S, aby otworzyć okno dialogowe Udostępnianie.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wyślij kopię", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcji format pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. W programie Outlook zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail z dołączoną kopią prezentacji. Fokus znajdzie się w polu Do. Wpisz adres e-mail lub nazwę adresata. Aby napisać wiadomość, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wiadomość”, a następnie wpisz tekst.

 5. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Alt+S.

Współpraca w prezentacji udostępnionej

Współtworzenie PowerPoint umożliwia wielu osobom współpracę i wspólna praca nad prezentacji. Funkcja współtworzenia jest uruchamiany automatycznie podczas otwierania tej samej prezentacji zapisanych w OneDrive lub SharePoint Online przez wiele osób.

Współautorów wykonać łącze, który wysłano i usługi prezentacja zostanie otwarta w wersji PowerPoint lub PowerPoint Online. Jeśli używasz również PowerPoint Online lub PowerPoint klasycznej wersji i chcesz automatycznie współużytkować zmian, czytnik ekranu mówi "Są inni użytkownicy edycji tego slajdu" w przypadku współautorów na slajdzie po przejściu do niego.

Aby współtworzyć prezentację, musisz mieć aktywną subskrypcję usługi Office 365 i zainstalowaną najnowszą wersję pakietu Office.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj PowerPoint przy użyciu klawiatury i VoiceOver, czytnik ekranu macOS wbudowanych, udostępniać i pracować razem z znajomym lub współpracownikom w prezentacji w trybie online. Można także tworzyć kopii prezentacji i udostępnianie ich pocztą e-mail w różnych formatach, takich jak PDF.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapisywanie i udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

Zaloguj się do swojego konta Microsoft w programie PowerPoint i zapisz prezentacje w usłudze OneDrive, aby móc je udostępniać innym osobom. Aby uzyskać instrukcje dotyczące logowania się, przejdź do sekcji Logowanie się do konta Microsoft.

Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive możesz też kontrolować, kto edytuje Twój plik, zapewnić natychmiastową widoczność najnowszych zmian dla wszystkich użytkowników oraz uzyskiwać dostęp do prezentacji na dowolnym ze swoich urządzeń. W usłudze OneDrive możesz łatwo zapisywać zarówno starsze, jak i nowsze prezentacje.

Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive możesz zacząć udostępniać ją innym osobom.

Zapisywanie prezentacji w usłudze OneDrive

 1. Aby zapisać plik prezentacji w programie PowerPoint, naciśnij klawisze Shift+Command+S. Po otwarciu okna dialogowego Zapisywanie jako fokus zostanie umieszczony w polu testowym nazwy pliku. Usłyszysz komunikat: „Zapisz jako”.

 2. Opcjonalnie wpisz nową nazwę pliku.

 3. Aby wybrać lokalizację w usłudze OneDrive, naciśnij klawisz Tab. Fokus zostanie przeniesiony na listę możliwych lokalizacji przechowywania. Aby poruszać się po lokalizacjach, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w górę, w dół, w prawo lub w lewo. Aby wybrać lokalizację, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Jeśli chcesz zapisać w folderze usługi OneDrive, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Jesteś obecnie w folderze”.

 5. Aby wybrać folder w usłudze OneDrive, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w górę lub w dół. Podczas nawigowania po folderach są odczytywane ich nazwy.

 6. Jeśli chcesz utworzyć nowy folder, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pozycji Nowy folder. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowy folder. Wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz Return.

 7. Aby zapisać, naciśnij klawisz Return. Prezentacja zostanie zapisana w usłudze OneDrive z rozszerzeniem pliku pptx.

Udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

 1. Aby udostępnić prezentację w programie PowerPoint, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Udostępnij, przycisk menu”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Osoby, którym są udostępniane dane, pole kombi”.

 3. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić, a następnie naciśnij klawisz Return. Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz wprowadzić tylko jej imię i nazwisko. Powtórz to dla innych kontaktów, którym chcesz udostępnić plik.

 4. Aby dodać opcjonalną wiadomość, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Dodaj wiadomość, opcjonalne”. Wpisz wiadomość do adresatów.

 5. Aby określić, kto może uzyskiwać dostęp do pliku i edytować go, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę bieżącej opcji, taką jak „Dostęp do edycji będą mieć tylko określone przez Ciebie osoby”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji grupy dostępu.

 6. Zaproszone osoby domyślnie mogą edytować Twoją prezentację. Jeśli chcesz umożliwić im tylko wyświetlanie prezentacji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Zezwalaj na edytowanie, zaznaczone, pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wyłączyć opcję edycji. Usłyszysz: „Niezaznaczone, Zezwalaj na edytowanie, pole wyboru”.

 7. Aby zapisać ustawienia dostępu i zamknąć stronę Ustawienia linku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zastosuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Return. Usłyszysz: „Osoby, którym są udostępniane dane, pole kombi”.

 8. Aby udostępnić prezentację, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Udostępnij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Return.

 9. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Wyślij", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Wysyłanie kopii prezentacji pocztą e-mail

Z PowerPoint można łatwo e-mail kopię prezentacji, aby udostępnić innym osobom. Możesz wysłać kopię w oryginalnym formacie prezentacji albo w formacie PDF. PowerPoint automatycznie konwertuje prezentacji do pliku PDF, a dołączenie pliku do wiadomości e-mail Outlook.

Jeśli chcesz zapisać prezentację jako plik PDF, przejdź do tematu Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku, aby uzyskać instrukcje.

 1. Aby udostępnić prezentację w programie PowerPoint, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Udostępnij, przycisk menu”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz: „Osoby, którym są udostępniane dane, pole kombi”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zamiast tego dołącz kopię, zwinięte, przycisk menu podręcznego”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby wybrać format wysyłanego pliku: jako prezentację lub plik PDF. Aby wybrać format, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Zostanie otwarta aplikacja Poczta z dołączoną prezentacją w formacie pptx lub PDF. Fokus znajdzie się w polu Do.

 6. Wpisz adresy e-mail osób, do których chcesz wysłać kopię prezentacji.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Kolumna Temat”, a następnie wpisz temat wiadomości e-mail.

 8. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Udostępnianie linku do prezentacji

Zamiast wysyłać kopię prezentacji pocztą e-mail, możesz wysłać link do udostępniania. Dzięki temu inne osoby będą mogły zobaczyć najnowsze zmiany w prezentacji, a Ty nie musisz się przejmować limitami rozmiarów załączników wiadomości e-mail.

 1. Aby udostępnić prezentację w programie PowerPoint, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisk menu Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Słyszysz: "Udostępnianie, pole kombi."

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Kopiuj link, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Link zostanie skopiowany.

 4. Wklej link na przykład do wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą PowerPoint VoiceOver, iOS wbudowane czytnik, udostępniać i pracować razem z znajomym lub współpracownikom w prezentacji w trybie online. Można również tworzyć kopii pliku PDF do prezentacji i udostępnianie ich pocztą e-mail.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapisywanie i udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

Zaloguj się do swojego konta Microsoft w programie PowerPoint i zapisz prezentacje w usłudze OneDrive, aby móc je udostępniać innym osobom. Aby uzyskać instrukcje dotyczące logowania się, przejdź do sekcji Logowanie się do konta Microsoft.

Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive możesz też kontrolować, kto edytuje Twój plik, zapewnić natychmiastową widoczność najnowszych zmian dla wszystkich użytkowników oraz uzyskiwać dostęp do prezentacji na dowolnym ze swoich urządzeń. W usłudze OneDrive możesz łatwo zapisywać zarówno starsze, jak i nowsze prezentacje.

Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive możesz zacząć udostępniać ją innym osobom.

Zapisywanie prezentacji w usłudze OneDrive

 1. Aby zapisać prezentację w programie PowerPoint 2016 dla systemu iOS, naciśnij górną połowę ekranu czterema palcami, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Zapisz i zamknij, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zapisz, wielokropek, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz nazwę pliku.

 4. Aby wybrać lokalizację zapisywania, szybko przesuwaj w prawo obok pozycji „Miejsca”, aż usłyszysz nazwę konta usługi OneDrive, na przykład „OneDrive — osobiste”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Jeśli chcesz zapisać w folderze usługi OneDrive, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu i komunikat „Przycisk, folder, dostępne akcje”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zapisać, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Prezentacja zostanie zapisana w usłudze OneDrive z rozszerzeniem pliku pptx.

Udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

 1. Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive naciśnij czterema palcami górną połowę ekranu. Usłyszysz nazwę prezentacji.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Menu Udostępnij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Udostępnij, nagłówek”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaproś osoby, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaproś osoby.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wpisz nazwy lub adresy e-mail, pole tekstowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić. Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz wprowadzić tylko jej imię i nazwisko.

  Uwaga: Może zostać wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy program PowerPoint może uzyskać dostęp do Twoich kontaktów. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nie zezwalaj, przycisk” lub „OK, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Może edytować, przycisk przełącznika, włączone”. Zaproszone osoby domyślnie mogą edytować Twoją prezentację. Jeśli chcesz umożliwić tylko wyświetlanie prezentacji, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyłączyć opcję edycji. Usłyszysz: „Wyłączone”.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Dołącz wiadomość (opcjonalnie)”. Jeśli chcesz to zrobić, naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz wiadomość do adresata.

 8. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Adresat otrzyma wiadomość e-mail z informacjami o udostępnionej prezentacji. Ponownie pojawi się menu Udostępnij.

Udostępnianie prezentacji innym osobom

Z PowerPoint można łatwo e-mail kopię prezentacji.

 1. Po otwarciu prezentacji w programie PowerPoint naciśnij czterema palcami górną połowę ekranu. Usłyszysz nazwę prezentacji.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Menu Udostępnij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Udostępnij, nagłówek”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij kopię, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Wysyłanie kopii.

  Porada: Domyślnie kopia wysyłana pocztą e-mail ma natywny format programu PowerPoint. Jeśli jednak chcesz wybrać plik PDF, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Format, prezentacja programu PowerPoint, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Plik PDF”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij za pomocą innej aplikacji, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Poczta, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Aby wysłać prezentację za pomocą programu PowerPoint, musisz mieć skonfigurowane konto e-mail w aplikacji Poczta.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Do, pole tekstowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz adres e-mail adresata. Jako temat wiadomości e-mail automatycznie zostanie użyta nazwa pliku załącznika.

  Uwaga: Może zostać wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy program PowerPoint może uzyskać dostęp do Twoich kontaktów. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nie zezwalaj, przycisk” lub „OK, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Adresat otrzyma wiadomość e-mail z dołączonym plikiem PDF. Ponownie pojawi się menu Wyślij kopię.

Zapisywanie prezentacji programu PowerPoint jako plików PDF

Czasami chcesz udostępnić prezentację osobom, które nie mają programu PowerPoint, zachowując przy tym niezmienioną zawartość i formatowanie. Aby to zrobić, możesz użyć programu PowerPoint do zapisywania prezentacji jako plików PDF bezpośrednio w usłudze OneDrive.

 1. Po otwarciu prezentacji w programie PowerPoint naciśnij czterema palcami górną połowę ekranu. Usłyszysz nazwę prezentacji.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Plik, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Plik, nagłówek”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Eksportuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Plik PDF”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wpisz nazwę pliku.

 6. Aby wybrać lokalizację w usłudze OneDrive, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę konta usługi OneDrive, na przykład „OneDrive — osobiste”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli wcześniej zapisano prezentację w usłudze OneDrive, program PowerPoint zapamięta tę lokalizację i od razu otworzy listę folderów usługi OneDrive.

 7. Jeśli chcesz zapisać w folderze usługi OneDrive, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu i komunikat „Przycisk, folder, dostępne akcje”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Aby zapisać kopię w formacie PDF, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Eksportuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji PowerPoint dla systemu Android można za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Android, udostępnić prezentację w trybie online i pracować nad nią razem ze znajomymi lub współpracownikami. Gdy udostępniasz pliki z usługi OneDrive, możesz bezpośrednio z prezentacji zaprosić inne osoby do wyświetlania lub edytowania jej lub wysłać plik jako załącznik wiadomości e-mail.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapisywanie prezentacji w usłudze OneDrive

Zaloguj się do swojego konta Microsoft w programie PowerPoint i zapisz prezentacje w usłudze OneDrive, aby móc je udostępniać innym osobom. Aby uzyskać instrukcje dotyczące logowania się, przejdź do tematu Otwieranie programu PowerPoint i logowanie się. Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive możesz też kontrolować, kto edytuje Twój plik, zapewnić natychmiastową widoczność najnowszych zmian dla wszystkich użytkowników oraz uzyskiwać dostęp do prezentacji na dowolnym ze swoich urządzeń. W usłudze OneDrive możesz łatwo zapisywać zarówno starsze, jak i nowsze prezentacje.

Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive możesz zacząć udostępniać ją innym osobom.

 1. W widoku edycji szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Wstecz, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do widoku miniatur.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Plik, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zapisz jako, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Zapisz jako, menu Plik zamknięte, Wprowadź nazwę pliku <bieżąca nazwa pliku>”.

 4. Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku, naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć klawiaturę ekranową. Za pomocą klawiatury najpierw usuń starą lub domyślną nazwę, a potem wpisz nową nazwę pliku. Po zakończeniu szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 5. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać opcje lokalizacji zapisywania do momentu znalezienia swojego konta usługi OneDrive, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w dół, a potem w górę. Usłyszysz: „Zapisz, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zapisać prezentację. Po zapisaniu menu Plik zostanie zamknięte, a fokus wróci do prezentacji.

Porada: Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive wszystkie zmiany będą w niej zapisywane po wybraniu pozycji Zapisz, o ile nie zapiszesz prezentacji w nowej lokalizacji.

Udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

Możesz udostępnić prezentację podczas pracy nad nią. Współpracownik otrzyma link do udostępniania w wiadomości e-mail i będzie mógł użyć go do otwarcia prezentacji w programie PowerPoint.

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz udostępnić w aplikacji PowerPoint dla systemu Android.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Udostępnij, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaproś inne osoby do tego pliku, pole edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić prezentację.

 5. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 6. Aby dodać wiadomość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dołącz wiadomość (opcjonalnie), pole edycji”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie za pomocą klawiatury ekranowej wpisz treść wiadomości.

 7. Aby przypisać uprawnienia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaznaczone, Może edytować, pole wyboru”. Domyślnie współpracownicy mogą edytować udostępnioną przez Ciebie prezentację. Jeśli chcesz, aby mogli tylko wyświetlać prezentację, naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Udostępnij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Udostępnianie kopii prezentacji pocztą e-mail

Możesz również wysłać wiadomość e-mail z kopią prezentacji lub jej wersją w formacie PDF.

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz udostępnić w aplikacji PowerPoint dla systemu Android.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Udostępnij, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Cały dokument, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Prezentacja, przycisk” lub „PDF, przycisk”, zależnie od tego, który format pliku chcesz udostępnić. Aby wybrać format, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz aplikację poczty e-mail, której chcesz użyć do udostępniania, na przykład „Outlook” lub „Gmail”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić prezentację.

 7. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 8. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Porada: Korzystając z tych instrukcji, możesz też wysłać kopię PDF na własny adres e-mail lub zapisać plik PDF w usłudze Dysk Google.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie PowerPoint Mobile można za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, udostępnić prezentację w trybie online i pracować nad nią razem ze znajomymi lub współpracownikami. Zapisz plik w usłudze OneDrive lub programie SharePoint i zaproś inne osoby do wyświetlania lub edytowania udostępnionej przez Ciebie prezentacji. Jeśli zamiast tego chcesz wysłać prezentację pocztą e-mail, możesz to zrobić bezpośrednio z aplikacji PowerPoint Mobile.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapisywanie prezentacji w usłudze OneDrive lub programie SharePoint

Zaloguj się do swojego konta Microsoft w programie PowerPoint i zapisz prezentacje w usłudze OneDrive lub SharePoint Online, aby móc je udostępniać innym osobom. Aby uzyskać instrukcje dotyczące logowania się, przejdź do tematu Otwieranie programu PowerPoint i logowanie się. Po zapisaniu prezentacji w lokalizacji online możesz też kontrolować, kto edytuje Twój plik, zapewnić natychmiastową widoczność najnowszych zmian dla wszystkich użytkowników oraz uzyskiwać dostęp do prezentacji na dowolnym ze swoich urządzeń. W usłudze OneDrive lub SharePoint Online możesz łatwo zapisywać zarówno starsze, jak i nowsze prezentacje.

Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive lub SharePoint Online możesz zacząć udostępniać ją innym osobom.

 1. W widoku edycji szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Polecenia szybkiego dostępu, wyłączone, Wstecz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do widoku miniatur.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Polecenia szybkiego dostępu, Plik, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte okienko i usłyszysz: „Okienko strony Backstage, przycisk Wstecz”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Zapisz”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie i usłyszysz nazwę bieżącego pliku.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zapisz kopię tego pliku”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, w której chcesz zapisać, na przykład „OneDrive”, i naciśnij dwukrotnie, aby ją wybrać.

  Jeśli użytkownik nie jest zalogowany już, OneDrive lub SharePoint Online poprosi Cię do zalogowania się.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę folderu lub lokalizacji, gdzie chcesz zapisać, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć to miejsce.

 7. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Aplikacji pasek przycisk Dalej." Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć. Zostanie otwarte okno dialogowe Wprowadź nazwę pliku.

 8. Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz bieżącą nazwę prezentacji, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby rozpocząć edytowanie. Wpisz nową nazwę za pomocą klawiatury ekranowej. Po zakończeniu szybko przesuwaj w górę, aż usłyszysz „Punkty orientacyjne i kontenery”, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pasek aplikacji”. Szybko przesuwaj w dół, aż usłyszysz „Elementy”, a następnie wielokrotnie szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Zapisz kopię, przycisk na pasku aplikacji”.

 9. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zapisać prezentację.

Udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive lub programie SharePoint

Możesz zaprosić inne osoby do wyświetlania i edytowania prezentacji w usłudze OneDrive lub SharePoint Online.

 1. W widoku miniatur, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu informuje o program Narrator: "Off, przycisk Udostępnij." Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Udostępnianie. Informuje o program Narrator: "Wpisz adres e-mail, aby zaprosić inną osobę". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.

 3. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić prezentację.

  Porada: Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz po prostu szybko przesunąć w prawo, aby wybrać osobę z listy Kontakty. Narrator poinformuje: „Przeglądaj kontakty, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać przycisk i przejść do listy Kontakty. Wielokrotnie szybko przesuwaj w prawo, aby przejść przez listę kontaktów, lub użyj pozycji Wyszukaj u góry. Gdy dojdziesz do kontaktu, którego chcesz dodać jako adresata, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wizytówka. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz adres e-mail, którego chcesz użyć, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Jeśli chcesz dołączyć notatkę osobistą, aby Twoje zaproszenie, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Więcej opcji" i podwójne naciśnij ekran. Następnie szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Dołącz wiadomość, opcjonalne," i naciśnij dwukrotnie ekran. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst przypisu.

 5. Jeśli chcesz, aby adresat mógł wyświetlić prezentację, ale nie mógł jej edytować, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej opcji”, i naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Udziel uprawnień do tej prezentacji, Może edytować”, i naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta lista opcji, a Narrator poinformuje: „Menu”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Może wyświetlać”, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać.

 6. Aby wysłać zaproszenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Udostępnij, przycisk”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zaproszenie zostanie wysłane i nastąpi powrót do okna dialogowego Udostępnianie.

Udostępnianie kopii prezentacji pocztą e-mail

Możesz również wysłać wiadomość e-mail z kopią prezentacji bezpośrednio z programu PowerPoint.

 1. W widoku miniatur, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Off, przycisk Udostępnij." Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Udostępnianie. Narrator poinformuje: „Wpisz adres e-mail, aby kogoś zaprosić”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Więcej opcji, link”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Narrator poinformuje: „Wyślij załącznik lub uzyskaj link do udostępniania”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij jako załącznik, przycisk”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie otwarte okno Udostępnianie. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę swojego konta e-mail, na przykład „Poczta Outlook”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zostanie otwarte okno poczty. Fokus znajdzie się w polu Do. Wpisz adres odbiorcy za pomocą klawiatury ekranowej.

  Porada: Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz po prostu szybko przesunąć w prawo, aby wybrać osobę z listy Kontakty. Narrator poinformuje: „Wybierz kontakty, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać przycisk i przejść do listy Kontakty. Wielokrotnie szybko przesuwaj w prawo, aby przejść przez listę kontaktów, lub użyj pozycji Wyszukaj u góry. Gdy dojdziesz do kontaktu, którego chcesz dodać jako adresata, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wizytówka. Narrator poinformuje: „Kontakty, okno”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz adres e-mail, którego chcesz użyć, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby edytować temat wiadomości e-mail, szybko przesuń w prawo i naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz temat za pomocą klawiatury ekranowej. Po zakończeniu przejdź do klawisza Enter i naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Aby dodać wiadomość, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wiadomość, tekst do edycji”, i naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury ekranowej.

 9. Po zakończeniu szybko przesuwaj w górę, aż usłyszysz „Elementy”, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk i wysłać prezentację.

  Prezentacja zostanie wysłana i nastąpi powrót do okna dialogowego Udostępnianie.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

PowerPoint Online korzystanie z klawiatury i czytnika ekranu udostępniać i pracować razem z znajomym lub współpracownikom w prezentacji w trybie online. Podczas udostępniania plików za pomocą OneDrive możesz zapraszać osoby do wyświetlania lub edytowania prezentacji, aby móc pracować razem w tym samym czasie. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

W tym temacie

Udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive

Możesz udostępnić prezentację podczas pracy nad nią. Współpracownik otrzyma link do udostępniania w wiadomości e-mail.

 1. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows. Słyszysz zaznaczonej karty na Wstążce.

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisk Udostępnij". Zostanie otwarte okno dialogowe Udostępnianie.

 3. Aby przypisać uprawnienia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej opcji uprawnień, na przykład „Tylko osoby, które mają już dostęp, mogą użyć tego linku”. Następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Strona Ustawienia linku”. Za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę wybierz odpowiednią opcję.

  Aby określić prawa do edytowania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Inne ustawienia, zaznaczone, Zezwalaj na edytowanie, pole wyboru”. Jeśli chcesz, aby nikt inny nie mógł edytować prezentacji, naciśnij klawisz Spacja.

  Aby zastosować zmiany w uprawnieniach, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zastosuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Osoby, aby udostępnić", a następnie wpisz adres e-mail osoby, o której chcesz udostępnić prezentację. Aby udostępnić więcej niż jedna osoba, użyj średnikami adresów e-mail.

 5. Aby dodać wiadomości dla adresatów, naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Dodaj wiadomość, opcjonalne,", a następnie wpisz treść wiadomości.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Pobieranie i udostępnianie prezentacji w formacie PDF

Pobierz kopię prezentacji w formacie PDF na komputer, aby bezpiecznie udostępniać go za pośrednictwem wielu kanałów.

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Pobieranie pliku PDF, naciśnij klawisze logo Alt + Windows klawisz F, W, P. Słyszysz: "Panel slajdów". Celem jest przycisk Pobierz. Naciśnij klawisz Enter, aby pobrać.

 2. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz N. Słyszysz: "Przycisku Otwórz".

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik jest zapisany na komputerze, w folderze — pliki do pobrania.

 4. Po usłyszeniu "Odrzucić przycisk" naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno dialogowe.

 5. Udostępnianie pliku, na przykład w wiadomości e-mail.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×