Korzystanie z czytnika ekranu, aby dodać podpisy kodowane, aby zarejestrować prezentacji programu PowerPoint

Korzystanie z czytnika ekranu, aby dodać podpisy kodowane, aby zarejestrować prezentacji programu PowerPoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz dodawać podpisy kodowane do klipów wideo w programie PowerPoint 2016. Podpisy kodowane umożliwiają udostępnienie prezentacji szerszemu gronu odbiorców, między innymi osobom niedosłyszącym i niesłyszącym lub posługującym się innymi językami niż ten używany w klipie wideo.

Podpisy będą wyświetlane w odtwarzaczu wideo programu PowerPoint 2016 podczas odtwarzania klipu wideo. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Włączanie napisów lub podpisów kodowanych.

Podpisy kodowane są przechowywane w pliku tekstowym z rozszerzeniem vtt. Możesz utworzyć plik podpisów kodowanych samodzielnie lub skorzystać z narzędzia do tworzenia podpisów. Aby wyszukać dostępne narzędzia i szczegółowe instrukcje online, wpisz „tworzenie pliku vtt” w wyszukiwarce. Aby sprawdzić, jakie typy plików podpisów są obsługiwane, zobacz Typy plików z napisami obsługiwane w programie PowerPoint.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie podpisów kodowanych do klipu wideo

Podpisy możesz dodać do nagranej prezentacji z narracją wideo, nagrania ekranu i dowolnego innego klipu wideo z wyjątkiem klipów wideo online wstawianych do programu PowerPoint. Obecnie nie można dodać podpisów do nagranej prezentacji mającej tylko narrację dźwiękową.

Przed dodaniem podpisów przygotuj tekstowy plik podpisów z rozszerzeniem vtt. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia podpisów kodowanych, zobacz Tworzenie podpisów kodowanych do klipu wideo.

 1. W programie PowerPoint 2016 w widoku Normalnym przejdź do slajdu zawierającego klip wideo, do którego chcesz dodać podpisy. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu.

 2. Na slajdzie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat o klipie wideo.

 3. Po przejściu do klipu wideo naciśnij klawisze Alt+J i klawisz N. Usłyszysz komunikat: „Karta Odtwarzanie”.

 4. Naciśnij klawisz C, a następnie klawisz 2. Usłyszysz komunikat: „Pozycja menu Wstaw podpisy”.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: „Okno dialogowe Wstawianie podpisów, nazwa pliku, edytowalne, edytuj”.

 6. W oknie dialogowym Wstawianie podpisów użyj klawisza Tab i klawiszy strzałek w celu przejścia do pliku podpisów, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wstawianie, zwinięty przycisk podziału”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Jeśli chcesz dodać kolejny plik podpisów, powtórz powyższą procedurę.

 9. Odtwórz klip wideo i sprawdź, czy podpisy są wyświetlane poprawnie. Do wykonania tej czynności może się okazać niezbędna pomoc osoby widzącej.

Usuwanie podpisów z klipu wideo

Jeśli chcesz edytować plik podpisów kodowanych dodany do klipu wideo w programie PowerPoint 2016, możesz usunąć ten plik, wprowadzić zmiany, a następnie ponownie dodać go do klipu wideo. Przed usunięciem pliku z klipu wideo w programie PowerPoint 2016 upewnij się, że masz na swoim komputerze oryginalny plik z podpisami.

Jeśli dodano do klipu wideo więcej niż jeden plik podpisów, wykonanie poniższej procedury spowoduje usunięcie wszystkich plików podpisów przypisanych do tego klipu wideo.

 1. W programie PowerPoint 2016 w widoku Normalnym przejdź do slajdu zawierającego klip wideo, do którego chcesz dodać podpisy. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu.

 2. Na slajdzie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat o klipie wideo.

 3. Po przejściu do klipu wideo naciśnij klawisze Alt+J i klawisz N. Usłyszysz komunikat: „Karta Odtwarzanie”.

 4. Naciśnij klawisz C, a następnie klawisz 2. Usłyszysz komunikat: „Pozycja menu Wstaw podpisy”.

 5. Naciśnij klawisz R. Podpisy kodowane zostaną usunięte z klipu wideo.

Zobacz też

Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu, za pomocą czytnika ekranu w programie PowerPoint

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×