Korzystanie z aplikacji PowerPoint Mobile dla systemu Windows Phone

Chcesz przejrzeć swoją prezentację programu Microsoft PowerPoint przed ważnym spotkaniem? A może musisz usunąć z niej kilka literówek? Możesz to zrobić bezpośrednio na telefonie za pomocą aplikacji Microsoft PowerPoint Mobile. Po prostu przejdź do centrum Office, aby rozpocząć pracę.

Otwarta prezentacja programu PowerPoint

Aby otworzyć prezentację programu PowerPoint

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na ekranie Miejsca naciśnij miejsce, w którym znajduje się odpowiednia prezentacja, a następnie naciśnij tę prezentację. Może ona znajdować się na telefonie, w wiadomości e-mail, w usłudze OneDrive, w witrynie programu Microsoft SharePoint 2010 lub nowszej wersji albo w witrynie usługi SharePoint Online dostępnej w ramach usługi Microsoft Office 365.

  • Przesuń do ekranu Ostatnie, a następnie naciśnij ostatnio otwartą prezentację.

  • Naciśnij pozycję Wyszukaj Ikona Szukaj . W polu Wyszukaj rozpocznij wpisywanie nazwy prezentacji, a następnie naciśnij ją po jej wyświetleniu.

   Uwagi: 

   • Aby otworzyć prezentację przechowywaną w usłudze OneDrive, na telefonie musi zostać skonfigurowane konto Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania dokumentów w usłudze OneDrive i synchronizowania ich z tą usługą, zobacz Synchronizowanie dokumentów z usługą OneDrive.

   • Jeśli szukasz prezentacji, która już została otwarta z poziomu wiadomości e-mail, po prostu przesuń do ekranu Miejsca, naciśnij pozycję E-mail, a następnie naciśnij odpowiednią prezentację.

   • Aby uzyskać informacje na temat pracy z prezentacjami znajdującymi się w witrynie programu SharePoint lub usługi SharePoint Online, zobacz Praca z dokumentami w witrynie SharePoint.

   • Aplikacja PowerPoint Mobile nie obsługuje wszystkich funkcji dostępnych w programie Microsoft PowerPoint 2010 bądź nowszej wersji. Jeśli w prezentacji jest nieobsługiwana zawartość, mimo to możesz otworzyć tę prezentację na telefonie. Nieobsługiwana zawartość nie będzie jednak wyświetlana lub będzie wyświetlana w inny sposób. Ponadto edytowanie takiej prezentacji może być niemożliwe.

Porada: Jeśli masz prezentację, z której ostatnio często korzystasz, możesz przypiąć ją do ekranu startowego, aby mieć do niej szybki dostęp. W centrum Office przesuń do ekranu Ostatnie, naciśnij i przytrzymaj prezentację, a następnie naciśnij pozycję Przypnij do ekranu startowego.

Aby przechodzić między slajdami w prezentacji

 1. Wykonaj jedną lub więcej poniższych czynności w prezentacji programu PowerPoint:

  • Przesuń w lewo, aby przejść do następnego slajdu (lub animacji slajdu), albo przesuń w prawo w celu przejścia do poprzedniego slajdu lub animacji.

  • Aby przejść do określonego slajdu, naciśnij slajd (jeśli korzystasz z orientacji poziomej), naciśnij pozycję Slajdy Ikona Slajdy , a następnie naciśnij slajd, do którego chcesz przejść.

  • Aby powiększyć lub pomniejszyć slajd, możesz ścisnąć palcami na ekranie lub rozsunąć nimi.

Aby edytować tekst na slajdzie

 1. W otwartej prezentacji przejdź do slajdu zawierającego tekst do edytowania, naciśnij slajd (jeśli korzystasz z orientacji poziomej), a następnie naciśnij pozycję Edytuj Ikona Edytuj .

 2. Aby zaznaczyć tekst do edytowania, naciśnij tekst.

 3. Naciśnij zaznaczone pole tekstowe, wpisz nowy lub zmieniony tekst, a następnie naciśnij pozycję Gotowe Ikona Gotowe .

 4. Naciśnij pozycję Pokaz slajdów Ikona Pokaz slajdów .

Aby dodać notatkę do slajdu

 1. W prezentacji naciśnij slajd, do którego chcesz dodać notatkę, a następnie naciśnij dowolne miejsce w obszarze notatek poniżej slajdu. (Jeśli korzystasz z orientacji poziomej, musisz przesunąć w górę w celu wyświetlenia obszaru notatek).

 2. Wpisz notatkę, a następnie naciśnij pozycję Gotowe Ikona Gotowe .

 3. Aby edytować istniejącą notatkę, naciśnij tę notatkę, wpisz odpowiednie zmiany, a następnie naciśnij pozycję Gotowe Ikona Gotowe .

Aby zapisać prezentację

 1. W prezentacji, do której zostały wprowadzone zmiany, wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej > Zapisz.

 2. Aby zapisać tę prezentację pod nową nazwą, wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej > Zapisz jako.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę pliku, a następnie naciśnij listę Zapisz w > OneDrive lub Telefon > Zapisz.

Aby wysłać prezentację w wiadomości e-mail

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office .

 2. Aby znaleźć prezentację, którą chcesz wysłać, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W przypadku prezentacji, która wcześniej została otwarta, przesuń do ekranu Ostatnie.

  • Przesuń do ekranu Miejsca i naciśnij miejsce, w którym prezentacja się znajduje.

  • Naciśnij pozycję Wyszukaj Ikona Szukaj , a następnie wyszukaj prezentację.

 3. Naciśnij i przytrzymaj tę prezentację, naciśnij pozycję Udostępnij, a następnie naciśnij odpowiednią nazwę konta e-mail.

 4. W wiadomości e-mail dodaj adresata i dowolne inne informacje, a następnie naciśnij pozycję Wyślij Ikona wysyłania wiadomości e-mail .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×