Przejdź do głównej zawartości

Korzystanie z aplikacji Outlook Web App w trybie offline

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dostęp w trybie offline pozwala korzystać z Outlook Web App na komputerze przenośnym lub komputerze, gdy nie masz połączenie z Internetem. Po włączeniu dostępu w trybie offline, w razie potrzeby w zależności od połączenie sieciowe Outlook Web App będzie działać w trybie offline. Gdy jesteś w trybie online, Outlook Web App zostanie automatycznie zaktualizowany danych trybu offline. Aby użyć dostęp w trybie offline, potrzebujesz co najmniej Internet Explorer 10, Safari 5, Chrome 24 lub Microsoft Edge.

Ten artykuł dotyczy aplikacji Outlook Web App, która jest używana przez organizacje zarządzające serwerami poczty e-mail z programem Exchange Server 2013 lub 2010. Jeśli korzystasz z usługi Office 365 lub programu Exchange Server 2016, odpowiednim programem poczty e-mail jest aplikacja Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Outlook w sieci Web, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Outlook w sieci Web.

Większość zadań, które można wykonać w trybie online, można też wykonać w trybie offline. Zadania, które można wykonywać w trybie offline, to między innymi:

 • Czytanie wiadomości i wysyłanie odpowiedzi

 • Wysyłanie nowych wiadomości

 • Wyświetlanie i edytowanie kalendarza

 • Odpowiadanie na wezwania na spotkania

 • Wyświetlanie i edytowanie kontaktów

Jeśli spróbujesz wykonać czynność niedostępną w trybie offline, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie lub wprowadzone zmiany zostaną cofnięte. Wszystkie zmiany wprowadzone w trybie offline zostaną przesłane na serwer po ponownym nawiązaniu połączenia z siecią.

 1. Aby włączyć dostęp w trybie offline Outlook Web App lub wyłączyć, wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje > Ogólne > Ustawienia trybu Offline.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz dostęp w trybie offline.

 3. Wybierz pozycję Zapisz.

Po włączeniu dostępu w trybie offline w niektórych przeglądarkach może zostać wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że witryna internetowa żąda dostępu do miejsca na dysku. W celu optymalnego działania aplikacji w trybie offline zaakceptuj to żądanie.

Ostrzeżenie:  W przypadku komputerów współużytkowanych z innymi osobami nie należy włączać dostępu w trybie offline.

 • Funkcja dostępu w trybie offline może nie udostępniać wszystkich informacji poczty e-mail i kalendarza w trybie offline. Funkcje i ograniczenia w trybie offline obejmują między innymi:

  • Obsługiwane folderów należą: Skrzynka odbiorcza, wersje robocze i wszystkie foldery wyświetlane w ciągu ostatnich kilku dni, maksymalnie 20 folderów. Jeśli zostały wyświetlone więcej niż 20 folderów w ciągu ostatnich kilku dni, ostatnich 18 oraz skrzynki odbiorczej i wersje robocze będą dostępne.

  • W każdym folderze dostępnym w trybie offline będzie widoczna zawartość z trzech dni lub 150 elementów, zależnie od tego, co jest większe.

  • W trybie offline załączniki są niedostępne.

  • Informacje kalendarza będą ograniczone do poprzedni miesiąc i przyszły rok.

  • Nie wszystkie przypomnienia kalendarza są uwzględniane. Jeśli, będąc w trybie offline na dłuższy czas, przypomnień kalendarza przestanie działać do chwili możesz przejść do trybu online i Outlook Web App można pobrać bieżących informacji.

  • W trybie offline będzie dostępny tylko kalendarz podstawowy.

  • Wszystkie elementy w folderze Kontakty oraz wszystkie osoby, do których często wysyłasz wiadomości e-mail lub do których niedawno została wysłana wiadomość e-mail.

  • W trybie offline nie są dostępne foldery archiwalne, foldery zespołu, zadania ani elementy z listy Ulubione.

  • Wyszukiwanie elementów w skrzynce pocztowej lub ich sortowanie w trybie offline jest niedostępne. W tym trybie nie działają również wbudowane filtry.

 • Musisz włączyć dostęp w trybie offline na każdym komputerze, na którym chcesz korzystać z aplikacji Outlook Web App bez połączenia z Internetem.

 • Opcja dostępu w trybie offline aplikacji Outlook Web App została opracowana dla komputerów przenośnych. Nie można włączyć jej w przeglądarkach mniejszych urządzeń, takich tablety i smartfony.

 • Od Twojej przeglądarki sieci Web zależy lokalizacja na komputerze, w której przechowywane są informacje dostępne w trybie offline oraz ilość miejsca dostępnego dla danych aplikacji. Jeśli ilość miejsca przeznaczonego dla informacji trybu offline nie jest wystarczająca, może zostać wyświetlony monit o jej zwiększenie. W przypadku gdy zwiększenie ilości dostępnego miejsca nie jest możliwe, w trybie offline dostępnych będzie mniej informacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×