Korzystanie z aplikacji OneNote na telefonie Windows Phone

Największą zaletą przechowywania notesów programu OneNote w chmurze jest to, że masz do nich dostęp na wszystkich swoich urządzeniach — włącznie z telefonem Windows Phone.

Otwarty plik aplikacji OneNote

Synchronizowanie istniejącego notesu

 1. Jeśli notes nie jest jeszcze przechowywany w chmurze, na komputerze przenieś notes do usługi OneDrive.

 2. Na telefonie zaloguj się przy użyciu tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do skonfigurowania usługi OneDrive.

 3. Przejdź do listy aplikacji na telefonie i naciśnij pozycję OneNote (jeśli używasz systemu Windows Phone 7, naciśnij pozycję Office, aby zobaczyć notatki z programu OneNote).

W aplikacji OneNote na telefonie zostaną wyświetlone notesy zapisane w usłudze OneDrive. Twoje notatki będą synchronizowane automatycznie. W dowolnej chwili możesz również przeprowadzić ręczną synchronizację z telefonu. W obszarze dowolnego notesu, sekcji lub strony na telefonie naciśnij przycisk „więcej” (...) u dołu ekranu, a następnie naciśnij pozycję synchronizuj.

Utworzenie nowej notatki

 1. Otwórz aplikację OneNote Ikona aplikacji OneNote na telefonie.

 2. Naciśnij pozycję nowa Ikona nowego dokumentu .

 3. Jeśli chcesz dodać tytuł, naciśnij obszar tytułu, a następnie wpisz tytuł.

 4. Naciśnij poniżej tytułu, a następnie wpisz treść notatki.

  Jeśli na telefonie masz skonfigurowane konto Microsoft, wprowadzone zmiany zostaną zapisane w notesie domyślnym w usłudze OneDrive. Jeśli w usłudze OneDrive nie ma notesu domyślnego, zostanie utworzony nowy notes o nazwie Mój notes i notatki zostaną zapisane w tym notesie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Synchronizowanie dokumentów z usługą OneDrive.

  Jeśli na telefonie nie masz skonfigurowanego konta Microsoft, wprowadzone zmiany zostaną zapisane na telefonie w sekcji Szybkie notatki.

  Uwagi: 

  • Program OneNote automatycznie zapisuje wprowadzone zmiany, więc nie musisz się martwić, że utracisz wyniki pracy, gdy opuścisz stronę w programie OneNote albo naciśniesz przycisk „wstecz” Ikona przycisku Wstecz lub „start” Sprzętowy przycisk Start na telefonie.

  • W przypadku niewpisania tytułu jako tytuł zostanie użyty pierwszy wiersz tekstu notatki.

Otwieranie notatki

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję OneNote Ikona aplikacji OneNote .

 2. Naciśnij notatkę, aby ją otworzyć. Jeśli nie widzisz notatki, wykonaj jedną lub więcej z poniższych czynności:

  • Naciśnij przycisk „wyszukaj” Ikona Szukaj , wpisz jeden lub kilka wyrazów, które mogą znajdować się w notatce, a następnie naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź . Naciśnij stronę, aby ją otworzyć.

  • Jeśli widzisz listę notesów na ekranie aplikacji OneNote, naciśnij notes zawierający odpowiednią notatkę, przejdź do tej strony, a następnie w celu jej otwarcia naciśnij ją. Wyświetlane notesy mogą znajdować się na telefonie, w usłudze OneDrive, w witrynie programu Microsoft SharePoint 2010 lub jego nowszej wersji lub w witrynie usługi SharePoint Online, która jest dostępna z usługą Microsoft Office 365.

  • Naciśnij pozycję Ostatnie Ikona ostatnich notatek , aby wyświetlić listę ostatnio otwieranych notatek, a następnie naciśnij stronę w celu jej otwarcia.

 3. Aby wyświetlić inne fragmenty notatki, przewiń ją palcem w górę lub w dół albo powiększ lub pomniejsz ją za pomocą gestów ściskania i rozsuwania palcami.

  Porady: 

  • Aplikacja OneNote na telefonie Windows Phone nie oferuje wszystkich funkcji dostępnych w usłudze OneNote Online i aplikacji klasycznej OneNote (OneNote 2016). Jeśli w notatce znajduje się zawartość, która nie jest dostępna w aplikacji OneNote dla telefonu, mimo to możesz otworzyć i wyświetlić tę notatkę na telefonie, ale nieobsługiwana zawartość nie zostanie wyświetlona.

  • W przypadku otwarcia pliku programu OneNote, który był dołączony do wiadomości e-mail, nie możesz zapisać ani edytować tego pliku na telefonie.

  • Jeśli notatka, którą chcesz otworzyć, znajduje się w zamkniętym notesie, naciśnij ten notes w obszarze Zamknięte notesy, aby go otworzyć, a następnie przejdź do notatki lub ją wyszukaj.

Przypinanie notatki do ekranu startowego

Często korzystasz z określonej notatki, zawierającej na przykład listę zadań do wykonania? Przypnij ją do ekranu startowego, aby można było ją szybko otwierać.

 • W aplikacji OneNote naciśnij i przytrzymaj notatkę, a następnie naciśnij pozycję przypnij do ekranu startowego.

Tworzenie listy zadań do wykonania

 1. Naciśnij w obszarze treści notatki, naciśnij pozycję do wykonania Ikona zadań do zrobienia , a następnie wpisz pierwszą pozycję.

 2. Naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź , a następnie wpisz drugą pozycję.

 3. Aby zakończyć listę zadań do wykonania, naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź dwa razy.

Tworzenie innych rodzajów list

 1. Aby utworzyć listę punktowaną, w notatce naciśnij pozycję lista Ikona listy punktowanej , a następnie wpisz pierwszą pozycję.

 2. Naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź , a następnie wpisz drugą pozycję.

 3. Aby zakończyć listę punktowaną, naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź dwa razy.

 4. Aby utworzyć nową listę numerowaną, wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej > Lista numerowana, a następnie wpisz pierwszą pozycję.

Wstawianie obrazu

 1. W notatce naciśnij pozycję obraz Ikona wstawiania zdjęcia .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zrobić nowe zdjęcie i je wstawić, naciśnij pozycję aparat Ikona Aparat , naciśnij przycisk aparatu lub ekran w celu zrobienia zdjęcia, a następnie naciśnij pozycję akceptuj.

   Porada: Jeśli robisz zdjęcia tablic, menu, znaków lub innych obiektów z dużą ilością tekstu, wypróbuj aplikację Office Lens. Aplikacja Office Lens wyostrza zdjęcia, usuwa cienie i wysyła zdjęcia bezpośrednio do aplikacji OneNote. Jest to bezpłatna aplikacja dostępna w Sklepie Windows Phone.

  • Aby wstawić istniejące zdjęcie, naciśnij album zawierający zdjęcie, które chcesz wstawić, naciśnij odpowiednie zdjęcie (jedno lub więcej), a następnie naciśnij pozycję gotowe Ikona Gotowe .

Porada: Chcesz utworzyć nową notatkę z kilkoma zdjęciami zrobionymi telefonem? Na liście aplikacji naciśnij pozycję Zdjęcia Ikona Zdjęcia > Z aparatu > Wybierz Ikona Wybierz , a następnie naciśnij zdjęcia, które chcesz dołączyć do notatki, i naciśnij pozycję Udostępnij Ikona Udostępnij > OneNote.

Tworzenie notatek audio

 1. W notatce naciśnij pozycję dźwięk Ikona rejestrowania audio .

 2. Wypowiedz i zarejestruj to, co chcesz powiedzieć.

 3. Po zakończeniu naciśnij pozycję zatrzymaj.

 4. Aby odtworzyć dźwięk, naciśnij przycisk notatki audio Ikona Notatka audio .

Formatowanie tekstu

 1. W notatce naciśnij wyraz, a następnie przeciągnij kółka po obu końcach zaznaczonego tekstu, aby zaznaczenie objęło pierwszy i ostatni wyraz tekstu, który ma zostać sformatowany.

 2. Naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > formatuj.

 3. W obszarze formatuj naciśnij formatowanie tekstu, którego chcesz użyć: pogrubienie Ikona Pogrubienie , kursywa Ikona Kursywa , podkreślenie Ikona Podkreślenie lub przekreślenie Ikona Przekreślenie .

 4. Aby zatrzymać formatowanie tekstu, naciśnij za zaznaczonym tekstem, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > formatuj, a następnie naciśnij ikonę obecnie używanego formatowania, aby je wyłączyć.

Porada:  Możesz zastosować więcej niż jedną opcję formatowania. Zaznacz tekst do sformatowania, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > formatuj i wybierz pierwszą opcję formatowania. Następnie ponownie naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > formatuj i wybierz kolejną opcję formatowania.

Tworzenie nowej strony

 • Na ekranie aplikacji OneNote naciśnij notes (może on być otwarty lub zamknięty), naciśnij odpowiednią sekcję, a następnie naciśnij pozycję nowa Ikona nowego dokumentu .

Usuwanie strony

 1. Naciśnij i przytrzymaj stronę, a następnie naciśnij pozycję usuń.

 2. W oknie komunikatu usunąć stronę? naciśnij pozycję tak.

  Jeśli notes znajduje się w usłudze OneDrive lub programie SharePoint, strona zostanie usunięta zarówno z telefonu, jak i z serwera.

  Porady: 

  • Aby usunąć obecnie otwartą stronę, wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej > Usuń > Tak (w celu potwierdzenia).

  • Możesz także usunąć kilka stron naraz. W sekcji zawierającej strony do usunięcia naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > wybierz strony. Naciśnij strony do usunięcia, a następnie naciśnij pozycję usuń Ikona Usuń > usuń (w celu potwierdzenia).

Wysyłanie notatki w wiadomości e-mail

 1. W aplikacji OneNote otwórz notatkę, którą chcesz wysłać jako załącznik wiadomości e-mail.

 2. Wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej > Udostępnij, a następnie naciśnij konto e-mail, którego chcesz użyć do wysłania notatki.

 3. W wiadomości e-mail dodaj adresata i dowolne inne informacje, a następnie naciśnij pozycję wyślij Ikona wysyłania wiadomości e-mail .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×