Korzystanie z aplikacji Office Online w usłudze OneDrive

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Office Online umożliwia wyświetlanie i edytowanie dokumentów przechowywanych w usłudze OneDrive bezpośrednio w przeglądarce sieci web. Witryna Office Online zapewnia pełną funkcjonalność edytowania bez konieczności uruchamiania programu pakietu Office. I używać go z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci Web.

Aby rozpocząć, przejdź do witryny OneDrive.com, zaloguj się i kliknij pozycję Przekaż. Wybierz dokumenty, dla których chcesz mieć możliwość łatwego udostępniania lub uzyskiwania do nich dostępu z dowolnego komputera.

Przekazywanie plików lub obrazów w usłudze OneDrive

Kiedy dokument jest widoczny na OneDrive, kliknij ją. Zostanie otwarty w programie Office Online, takim jak Word Online. Dokument zostanie otwarty w trybie edycji domyślnie i zmiany są zapisywane automatycznie. Aby zamknąć dokument i wróć do listy plików, kliknij jedno z łączy łącza do stron nadrzędnych u góry strony.

Zrzut ekranu przedstawiający linki nawigacji do stron nadrzędnych w aplikacji Word Online

Możesz również utworzyć dokument bezpośrednio w usłudze OneDrive, klikając pozycję Nowy, a następnie nazwę typu dokumentu, który chcesz utworzyć.

Zrzut ekranu przedstawiający tworzenie dokumentu z witryny OneDrive.com

Porada: Aby zalogować się do usługi OneDrive, potrzebujesz konta Microsoft. Jeśli jeszcze go nie masz, kliknij link Utwórz konto teraz na stronie logowania do usługi OneDrive i wypełnij formularz. Twoimi poświadczeniami będzie adres e-mail i hasło, które podano w formularzu.

Więcej informacji w tym artykule

Zapisywanie dokumentów w usłudze OneDrive z programów pakietu Office

W najnowszej wersji pakietu Office

W pakiecie Office 2010

W programie Word, Excel lub PowerPoint

W programie OneNote

Tworzenie nowych dokumentów w przeglądarce

Praca z dokumentami programu Word

Wyświetlanie biuletynu klubowego w przeglądarce

Wprowadzanie zmian w ostatniej chwili

Drukowanie z przeglądarki

Więcej informacji

Praca ze skoroszytami programu Excel

Podejmowanie decyzji na podstawie danych dynamicznych

Edytowanie arkusza kalkulacyjnego w przeglądarce

Jednoczesna współpraca nad arkuszem kalkulacyjnym

Drukowanie z przeglądarki

Więcej informacji

Praca z prezentacjami programu PowerPoint

Wyświetlanie lub prezentowanie pokazu slajdów za pomocą przeglądarki

Szybkie dodawanie slajdów

Drukowanie z przeglądarki

Więcej informacji

Praca z notesami programu OneNote

Publikowanie notatek dla znajomych i rodziny

Przeprowadzanie burzy mózgów

Więcej informacji

Dostęp za pomocą urządzeń przenośnych

Więcej informacji

Zapisywanie dokumentów w usłudze OneDrive z programów pakietu Office

Najnowsza wersja pakietu Office pozwala zapisywać dokumenty w usłudze OneDrive bezpośrednio z programów pakietu Office. Eliminuje to konieczność zapisywania pliku na komputerze, a następnie jego przekazywania.

W pakiecie Office 2013 lub Office 2016

Przejdź do pozycji Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz pozycję OneDrive, aby zapisywać dokumenty bezpośrednio z programów, takich jak Word, Excel i PowerPoint.

Zapisywanie pliku w usłudze OneDrive

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zobacz Zapisywanie dokumentów online.

W pakiecie Office 2010

W programie Word, Excel lub PowerPoint

 1. Otwórz istniejący dokument lub utwórz nowy w programie Word, Excel lub PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Plik, kliknij pozycję Zapisz i wyślij, a następnie kliknij pozycję Zapisz w sieci Web.

Kliknij pozycję Zaloguj się, wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli korzystasz z usługi Hotmail, Xbox Live lub programu Messenger, już masz konto Microsoft. Jeśli go nie masz, kliknij pozycję Utwórz konto w celu utworzenia nowego konta Microsoft.

Wybierz folder w usłudze OneDrive i kliknij pozycję Zapisz jako. Wpisz nazwę pliku i kliknij pozycję Zapisz. Dokument zostanie zapisany w usłudze OneDrive. Kliknij kolejno pozycję Plik i Zamknij.

 1. W przeglądarce sieci Web przejdź do witryny OneDrive.com.

 2. Wybierz folder, w którym został zapisany dokument, a następnie kliknij nazwę pliku. Dokument zostanie otwarty w odpowiednim programie Office Online.

W programie OneNote

 1. Otwórz istniejący notes lub utwórz nowy.

 2. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

 3. Kliknij notes, który chcesz zapisać.

 4. Kliknij pozycję Sieć Web.

  Uwaga:  Jeśli notes nie jest zapisany w formacie pliku programu OneNote 2010, w programie OneNote zostanie wyświetlony monit o uaktualnienie notesu. Kliknij polecenie Uaktualnij, a następnie w oknie dialogowym Właściwości notesu kliknij pozycję Konwertuj na format 2010. Po wyświetleniu monitu z informacją o tym, że użytkownicy wcześniejszych wersji programu OneNote nie będą mogli korzystać z notesu udostępnionego, kliknij przycisk OK. Użytkownicy wcześniejszych wersji programu OneNote będą mogli udostępniać notes przy użyciu aplikacji OneNote Online.

 5. Kliknij pozycję Zaloguj się, wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Jeśli korzystasz z usługi Hotmail, Xbox Live lub programu Messenger, już masz konto Microsoft. Jeśli go nie masz, kliknij pozycję Utwórz konto w usłudze Microsoft OneDrive, aby utworzyć nowe konto Microsoft.

 7. Wybierz folder w usłudze OneDrive i kliknij pozycję Udostępnij notes.

 8. W przeglądarce sieci Web przejdź do witryny OneDrive.com.

 9. Wybierz folder, w którym został zapisany notes, a następnie kliknij go. Notes zostanie otwarty w aplikacji OneNote Online.

Początek strony

Tworzenie nowych dokumentów w przeglądarce

 1. Przejdź do witryny Office.com.

 2. Kliknij kafelek programu, aby uruchomić program aplikacji Office Online, taki jak Word Online.

 3. Zaloguj się (jeśli jeszcze tego nie zrobiono) lub utwórz konto Microsoft.

 4. Wybierz szablon, od którego chcesz zacząć, taki jak Nowy pusty dokument.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z aplikacji Office Online, zobacz Udostępnianie arkusza kalkulacyjnego, dokumentu, prezentacji lub notesu w usłudze OneDrive.

Początek strony

Praca z dokumentami programu Word

Wyświetlanie biuletynu klubowego w przeglądarce

Aby rozpowszechnić biuletyn organizacji, wystarczy zapisać go w usłudze OneDrive i wysłać link.

 1. Przejdź do lokalizacji przechowywania dokumentu w usłudze OneDrive, używając linku lub logując się do witryny OneDrive.com.

 2. Kliknij dokument.Dokument zostanie otwarty w aplikacji
  Word Online w widoku do czytania.

 3. Kliknij pozycję Udostępnij, aby zaprosić osoby lub uzyskać link, które można opublikować bądź wysłać do znajomych.

Wprowadzanie zmian w ostatniej chwili

Jesteś redaktorem biuletynu. Biuletyn został ukończony, zapisany w usłudze OneDrive i jest gotowy do udostępnienia. Przeglądając go po raz ostatni, zauważasz literówkę w nazwisku członka zarządu. Możesz to szybko i łatwo poprawić w przeglądarce.

 1. Kliknij dokument, aby go otworzyć. Aplikacji Word Web App będą automatycznie otwierane do widoku do edycji.

 2. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian, których nie można wprowadzić w przeglądarce, kliknij pozycję Otwórz w programie Word.
  Zapisanie tego dokumentu w programie Word powoduje zapisanie go w usłudze OneDrive.

Uwaga:  W usłudze OneDrive wielu autorów może edytować dokument jednocześnie w aplikacji Word Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Współpraca nad dokumentem w aplikacji Word Online.

Drukowanie z przeglądarki

Dokument wydrukowany z przeglądarki wygląda tak samo jak dokument wydrukowany z programu Word.

W dokumencie otwartym w aplikacji Word Online kliknij pozycję Plik > Drukuj, a następnie ponownie pozycję Drukuj. Zostanie wygenerowany plik PDF, który można wydrukować. Otwórz go, klikając pozycję Kliknij tutaj, aby wyświetlić dokument w formacie PDF, a następnie wykonaj czynności, które zwykle wykonujesz podczas otwierania i drukowania plików PDF z przeglądarki.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z aplikacji Word Online, zobacz Podstawowe zadania w aplikacji Word Online.

Początek strony

Praca ze skoroszytami programu Excel

Podejmowanie decyzji na podstawie danych dynamicznych

Zbieranie informacji w skoroszycie programu Excel ułatwia porównywanie elementów, umożliwiając dokonywanie świadomych wyborów. Na przykład organizując imprezę, można za darmo zarezerwować miejsce na piknik, ale lepszym rozwiązaniem może być wynajęcie miejsca wewnątrz budynku na wypadek deszczu. Śledząc informacje w skoroszycie programu Excel w usłudze OneDrive, można otworzyć skoroszyt w przeglądarce w dowolnym momencie i dzielić dane na różne sposoby w celu podjęcia decyzji.

 1. Przejdź do lokalizacji przechowywania skoroszytu w usłudze OneDrive, używając linku lub logując się do witryny OneDrive.com.

 2. Kliknij skoroszyt. Skoroszyt zostanie otwarty w aplikacji
  Excel Online.

 3. Wyświetlaj dane oraz pracuj nad nimi za pomocą interfejsu wstążki. Sortuj i filtruj wiersze oraz kolumny, rozwijaj tabele przestawne i odświeżaj dane.

Edytowanie arkusza kalkulacyjnego w przeglądarce

Okazało się, że można wynajmować lokalne kino w celu organizowania prywatnych imprez. Warto dodać taką informację do listy miejsc spotkań. Podczas edycji w przeglądarce można zmieniać dane, wprowadzać lub edytować formuły i stosować podstawowe opcje formatowania w arkuszu kalkulacyjnym.

 1. Kliknij skoroszyt, aby otworzyć go w aplikacji Excel Online. Program Excel Online zostanie otwarty w widoku do edycji.

 2. Aktualizuj dane, dodawaj formuły, wstawiaj wykresy lub stosuj formatowanie. Aplikacja
  Excel Online automatycznie zapisuje wprowadzone zmiany.

 3. Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian, których nie można wprowadzić w przeglądarce, kliknij pozycję Otwórz w programie Excel.
  Zapisanie tego skoroszytu w programie Excel powoduje zapisanie go w usłudze OneDrive.

Jednoczesna współpraca nad arkuszem kalkulacyjnym

Nie jesteś jedyną osobą zbierającą informacje o miejscach wydarzeń. Co zrobić, jeśli Twój znajomy chce dodać informacje do arkusza kalkulacyjnego w tym samym czasie, gdy pracujesz w skoroszycie? W aplikacji Excel Online możesz jednocześnie współpracować z innymi osobami w tym samym skoroszycie. Wprowadzaj zmiany w dowolnym momencie. Aplikacja Excel Online wskazuje, czy inne osoby także pracują w tym samym skoroszycie.

Wielu autorów w aplikacji Excel Online

Drukowanie z przeglądarki

 1. Aby wydrukować zakres komórek zamiast całego arkusza, zaznacz komórki.

 2. Na karcie Plik kliknij przycisk Drukuj.

 3. Jeśli wyskakujące okienka są zablokowane, odblokuj je, przynajmniej tymczasowo. Następnie powtórz kroki 1 i 2. W aplikacji
  Excel Online na nowej karcie przeglądarki lub w nowym oknie zostanie otwarty widok odpowiedni do drukowania.

 4. Jeśli zaznaczono zakres komórek, ale na koniec ma zostać wydrukowany cały arkusz, kliknij pozycję Cały arkusz.

 5. Kliknij pozycję Drukuj.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z aplikacji Excel Online, zobacz Podstawowe zadania w aplikacji Excel Online.

Początek strony

Praca z prezentacjami programu PowerPoint

Wyświetlanie lub prezentowanie pokazu slajdów za pomocą przeglądarki

Nadeszła Twoja kolej zaprezentowania pokazu slajdów przed klasą, ale nie masz ze sobą swojego komputera przenośnego. Pożyczasz komputer od innej osoby, ale nie ma ona zainstalowanego programu PowerPoint. Nic się nie stało: zaloguj się do usługi OneDrive, otwórz pokaz slajdów w aplikacji PowerPoint Online i zaprezentuj go.

 1. Przejdź do lokalizacji przechowywania prezentacji w usłudze OneDrive, używając linku lub logując się do witryny OneDrive.com.

 2. Kliknij prezentację. PowerPoint Online zostanie otwarta prezentacja w widoku do edycji.

 3. Aby przechodzić między slajdami, klikaj przyciski strzałek u dołu ekranu. Możesz również kliknąć pozycję Rozpocznij pokaz slajdów, aby odtworzyć pokaz slajdów w widoku pełnoekranowym.

Szybkie dodawanie slajdów

Jeśli znajomi chcą dodać kilka slajdów do prezentacji grupowej, możesz to szybko zrobić w przeglądarce.

 1. Gdy prezentacja jest otwarta w widoku do czytania w aplikacji PowerPoint Online, kliknij pozycję Edytuj prezentację, a następnie kliknij pozycję Edytuj w aplikacji PowerPoint Online. Aplikacja
  PowerPoint Online zostanie przełączona do widoku do edycji.

 2. Kliknij pozycję Nowy slajd, a następnie odpowiednio edytuj zawartość. Aplikacja
  PowerPoint Online automatycznie zapisuje wprowadzone zmiany.

 3. Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian, których nie można wprowadzić w przeglądarce, kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Otwórz w programie PowerPoint.
  Zapisanie tej prezentacji w programie PowerPoint powoduje zapisanie jej w usłudze OneDrive.

Drukowanie z przeglądarki

Może zaistnieć potrzeba wydrukowania slajdów jako materiałów informacyjnych dla osób oglądających prezentację. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Drukuj i ponownie kliknij pozycję Drukuj. Zostanie wygenerowany plik PDF, który można wydrukować. Otwórz go, klikając pozycję Kliknij tutaj, aby wyświetlić dokument w formacie PDF, a następnie wykonaj czynności, które zwykle wykonujesz podczas otwierania i drukowania plików PDF z przeglądarki.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z aplikacji PowerPoint Online, zobacz Podstawowe zadania w aplikacji PowerPoint Online.

Początek strony

Praca z notesami programu OneNote

Publikowanie notatek dla znajomych i rodziny

Podczas planowania działania grupowego można za pomocą aplikacji OneNote Online udostępnić grupie scentralizowane miejsce do gromadzenia notatek, przeprowadzania burzy mózgów lub składania elementów w bardziej uporządkowany dokument, taki jak plan, który można udostępnić osobom kontaktowym jako dokument programu Word.

 1. Przejdź do lokalizacji przechowywania notesu w usłudze OneDrive, używając linku lub logując się do witryny OneDrive.com.

 2. Kliknij notes. Notes zostanie otwarty w widoku do edycji aplikacji
  OneNote Online.

 3. Dodaj notatki do bieżącej strony, kliknij inną stronę, aby ją edytować, albo dodaj nowe strony lub sekcje do notesu w okienku nawigacji. Aplikacja
  OneNote Online automatycznie zapisuje zmiany.

 4. Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian, których nie można wprowadzić w przeglądarce, kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Otwórz w programie OneNote (wymagany jest program Microsoft OneNote 2010 lub nowszy).
  Zapisanie tego notesu w programie OneNote powoduje zapisanie go w usłudze OneDrive.

Przeprowadzanie burzy mózgów

Burza mózgów jest mniej efektywna, jeśli przed dodaniem własnych pomysłów trzeba czekać, aż inna osoba skończy edytować notes. W aplikacji OneNote Online można dodawać notatki, gdy inne osoby pracują z notesem, nawet jeśli niektórzy użytkownicy otworzyli notes w aplikacji klasycznej OneNote.

Wprowadzaj zmiany w dowolnym momencie. Aplikacja OneNote Online informuje o tym, kto wprowadził określone zmiany, a nawet umożliwia przywrócenie stron do ich poprzednich wersji, jeśli ktoś wprowadził niechciane zmiany.

 • Aby śledzić informacje o tym, kto utworzył dany element zawartości, kliknij kartę Widok, a następnie kliknij polecenie Pokaż autorów.

 • Aby wyświetlić wcześniejszą wersję strony, na karcie Widok kliknij pozycję Wersje strony, a następnie kliknij sygnaturę czasową odpowiedniej wersji.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z aplikacji OneNote Online, zobacz Podstawowe zadania w aplikacji OneNote Online.

Początek strony

Dostęp za pomocą urządzeń przenośnych

Pliki programów Word, Excel i PowerPoint przechowywane w usłudze OneDrive można odczytywać za pomocą telefonu komórkowego obsługującego przeglądarkę. Następujące urządzenia obsługują aplikacje Office Online w usłudze OneDrive:

 • Internet Explorer 7 na urządzeniach z systemem Windows Mobile 7

 • Windows Phone 7.5 i nowszy

 • Android 4 i nowszy

 • Safari 4 na w systemie iOS 4.3 i nowszym

Aby wyświetlić pliki programów Word lub PowerPoint, za pomocą przeglądarki sieci Web w telefonie przejdź do strony usługi OneDrive. Internetowy adres URL tej strony w przeglądarce telefonu jest taki sam jak adres wyświetlany na pasku adresu w przeglądarce komputerowej.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat za pomocą telefonu komórkowego, aby wyświetlić pliki programów Word i PowerPoint w Office Online zobacz której przeglądarki pracy w witrynie Office Online.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×