Korzystanie z aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows Phone

Chcesz przejrzeć arkusz kalkulacyjny otrzymany pocztą e-mail i wprowadzić w nim zmiany? Chcesz utworzyć nowy skoroszyt programu Microsoft Excel, gdy jesteś daleko od komputera? Dzięki aplikacji Microsoft Excel Mobile możesz zrobić to (i nie tylko) bezpośrednio z telefonu. Aby rozpocząć pracę, przejdź do centrum Office.

Skoroszyt otwarty w aplikacji Excel Mobile

Aby otworzyć skoroszyt programu Excel

 1. Na liście aplikacjinaciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na ekranie Miejsca naciśnij miejsce, w którym znajduje się odpowiedni skoroszyt, a następnie naciśnij ten skoroszyt. Może to być dowolny z tych miejsc — na telefonie, w wiadomościach e-mail, na OneDrive, w witrynie programu Microsoft SharePoint 2010 lub nowszej albo w witrynie usługi SharePoint Online, która jest dostępna w pakiecie Microsoft Office 365.

  • Przesuń do ekranu Ostatnie i naciśnij ostatnio otwarty skoroszyt.

  • Naciśnij pozycję Ikona wyszukiwania wyszukiwania . W polu Wyszukaj rozpocznij wpisywanie nazwy skoroszytu, a następnie naciśnij go po jego wyświetleniu.

   Uwagi: 

   • Aplikacja Excel Mobile nie obsługuje wszystkich funkcji dostępnych w programie Microsoft Excel 2010 lub nowszym. Jeśli skoroszyt ma nieobsługiwaną zawartość, mimo to można go otworzyć. Jednak nieobsługiwana zawartość nie będzie wyświetlana i może nie być możliwe edytowanie skoroszytu na telefonie. Jeśli dana funkcja nie jest obsługiwana, wartość obliczona nadal będzie wyświetlana w komórce, ale nie będzie można edytować skoroszytu na telefonie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł pomocy technicznej firmy Microsoft dotyczący zawartości obsługiwanej w aplikacji Excel Mobile.

   • Szukasz skoroszytu już otwartego w wiadomości e-mail? Po prostu przesuń do miejsca, naciśnij pozycję poczta e-mail, a następnie naciśnij skoroszyt.

   • Aby można było używać skoroszytów przechowywanych w OneDrive, na telefonie musi być skonfigurowane konto Microsoft . Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania dokumentów w usłudze OneDrive i synchronizowania ich z tą usługą, zobacz Synchronizowanie dokumentów z usługą OneDrive.

   • Aby uzyskać informacje na temat korzystania ze skoroszytów znajdujących się w witrynie programu SharePoint lub usługi SharePoint Online, zobacz Praca z dokumentami w programie SharePoint.

   Porady: 

   • Jeśli masz skoroszyt, którego używasz, możesz przypiąć go do początku. W centrum Office przesuń do ekranu Ostatnie, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni skoroszyt, a następnie naciśnij pozycję Przypnij do ekranu startowego.

   • Aby wyświetlić inne fragmenty arkusza, możesz powiększyć i pomniejszyć go za pomocą gestów ściskania i rozsuwania palcami.

Aby utworzyć i zapisać nowy skoroszyt programu Excel

 1. Na liście aplikacjinaciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office .

 2. Przesuń do obszaru ostatnie, naciśnij pozycję Nowy Ikona nowego dokumentu > Excellub naciśnij odpowiedni szablon programu Excel.

 3. Po wprowadzeniu zmian naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej ,> Zapisz.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę, a następnie naciśnij pozycję Zapisz w lista > OneDrive lub Telefon > Zapisz.

Aby wprowadzić liczby i tekst

 1. W skoroszycie naciśnij komórkę w arkuszu, w której chcesz dodać liczbę lub tekst, a następnie naciśnij pasek formuły obok pozycji funkcja Ikona Funkcja .

 2. Wpisz liczbę lub tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter Ikona Wprowadź .

 3. Aby wprowadzić liczbę lub tekst w innej komórce, naciśnij komórkę i zacznij pisać.

 4. Po zakończeniu wprowadzania danych naciśnij przycisk Przycisk Wstecz Wstecz na telefonie, aby klawiatura nie była wyświetlana.

 5. Aby usunąć zawartość w co najmniej jednej komórce, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć zawartość w jednej komórce, naciśnij komórkę zawierającą tekst lub liczby, które chcesz usunąć, naciśnij tekst lub liczby na pasku formuły, aby ją zaznaczyć, a następnie naciśnij klawisz delete Ikona usuwania > wprowadzić Ikona Wprowadź .

  • Aby usunąć zawartość więcej niż jednej komórki, naciśnij komórkę, przeciągnij kółka, aby zaznaczyć zakres komórek, a następnie naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Wyczyść zawartość. Naciśnij komórkę.

 6. Aby cofnąć ostatnią wprowadzoną zmianę, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Cofnij. Naciśnij komórkę.

 7. Aby ponownie wykonać ostatnią zmianę, którą wykonywanie cofniętych akcji, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Wykonaj ponownie. Naciśnij komórkę.

Aby szybko obliczyć wartości liczbowe (Autosumowanie)

Funkcja Autosumowanie umożliwia obliczenie sumy, średniej, wartości maksymalnej i minimalnej oraz liczby wartości w zakresie komórek.

 1. W arkuszu naciśnij pierwszą pustą komórkę po zakresie komórek zawierającym liczby lub naciśnij i przeciągnij, aby zaznaczyć zakres komórek, dla którego chcesz wykonać obliczenie.

 2. Naciśnij pozycję autosumowanie Ikona Autosumowanie .

Uwaga: Aby użyć funkcji w formule do obliczenia liczb, naciśnij komórkę, w której ma zostać dodana funkcja, a następnie naciśnij pozycję funkcja Ikona Funkcja obok paska formuły. Wybierz z listy odpowiednią z funkcji, naciśnij i przeciągnij lub wpisz, aby wprowadzić wartości, tekst lub odwołania do komórek, a następnie naciśnij klawisz enter Ikona Wprowadź . Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z formuł i funkcji w programie Excel, zobacz Omówienie formuł dostępnych w witrynie sieci Web pakietu Microsoft Office.

Aby posortować liczby

 1. W skoroszycie naciśnij pierwszą komórkę w zakresie komórek, który chcesz posortować, a następnie przeciągnij dolny okrąg do ostatniej komórki w zakresie komórek, który chcesz posortować.

 2. Naciśnij pozycję sortuj Ikona Sortuj ,> Sortuj wedługkolumny, według których chcesz sortować, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby posortować liczby od największej do najmniejszej, naciśnij pozycję Kolejność sortowania > Malejąco.

  • Aby posortować liczby od najmniejszej do największej, naciśnij pozycję Kolejność sortowania > Rosnąco.

 3. Naciśnij pozycję Gotowe.

Uwaga: Aby dodać kolejną kolumnę sortowania, naciśnij pozycję Więcej opcji > Następnie według > następna kolumna sortowania > Kolejność sortowania > Rosnąco lub Malejąco > Gotowe.

Aby przełączyć między arkuszami lub wykresami w skoroszycie

 1. W skoroszycie naciśnij pozycję arkusze Ikona Arkusze .

 2. Naciśnij arkusz lub wykres, który chcesz wyświetlić.

Aby dodać komentarz

 1. Naciśnij komórkę w arkuszu, w której chcesz dodać komentarz.

 2. Naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > komentarz. Wpisz swój komentarz. Jeśli dodajesz komentarz po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika, aby inne osoby wiedziały, kto edytował skoroszyt. Możesz później zmienić nazwę użytkownika, naciskając pozycję ustawienia Ikona Ustawienia na liście aplikacji, przestawić na aplikacje, a następnie wybierając pozycję Office Ikona Ustawienia Nazwa użytkownika).

 3. Aby przerwać dodawanie komentarzy, naciśnij poza polem komentarza.

 4. Aby wyświetlić komentarz, naciśnij komórkę z komentarzem w arkuszu.

 5. Aby usunąć komentarz, naciśnij komórkę z komentarzem, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Usuń komentarz.

Aby znaleźć określony wyraz lub określoną liczbę

 1. W skoroszycie naciśnij pozycję znajdź Ikona wyszukiwania .

 2. Wpisz wyraz lub liczbę, które chcesz znaleźć, a następnie naciśnij klawisz Enter Ikona Wprowadź .

 3. Naciśnij pozycję następny Ikona Następne , aby znaleźć następne wystąpienie.

 4. Naciśnij w dowolnym miejscu w arkuszu, aby zatrzymać wyszukiwanie.

Aby wysłać skoroszyt pocztą e-mail

 1. Na liście aplikacjinaciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office .

 2. Aby znaleźć skoroszyt, który chcesz wysłać, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku skoroszytu, który już został otwarty, przesuń do ekranu Ostatnie.

  • Przesuń do ekranu Miejsca i naciśnij miejsce, w którym znajduje się skoroszyt.

  • Naciśnij pozycję szukaj Ikona wyszukiwania i Wyszukaj skoroszyt.

 3. Naciśnij i przytrzymaj skoroszyt, naciśnij pozycję Udostępnij, a następnie naciśnij odpowiednią nazwę konta e-mail.

 4. Dodaj adresata i inne informacje do wiadomości e-mail, a następnie naciśnij pozycję wyślij Ikona wysyłania wiadomości e-mail .

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×