Kopiowanie zadania, zasobu lub elementu programu Project

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office Project jest dostępnych kilka opcji kopiowania danych w ramach projektu i między projektami.

Można kopiować:

 • całe zadania lub zasoby;

 • określone zadania, zasoby lub dane projektu;

 • elementy programu Project (takie jak pola, kalendarze czy filtry).

Co chcesz zrobić?

Kopiowanie zadania lub zasobu

Kopiowanie danych do wielu komórek

Kopiowanie elementu w projektach

Kopiowanie zadania lub zasobu

Mimo że można skopiować lub przenieść zadanie lub zasobu w dowolnym momencie, najlepiej zrobić przed nawiązaniem zależności między zadaniami. Po skopiowaniu lub przeniesieniu zadania lub zasobu, Project, domyślnie powoduje ponowne ustanowienie współzależności zadań.

 1. W polu Identyfikator zaznacz zadanie lub zasób, który chcesz skopiować lub przenieść:

  • Aby zaznaczyć wiersz, kliknij numer identyfikacyjny zadania lub zasobu w tym wierszu.

  • Aby zaznaczyć grupę sąsiadujących wierszy, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij pierwszy i ostatni numer identyfikacyjny w grupie.

  • Aby zaznaczyć różne niesąsiadujące wiersze, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie numery identyfikacyjne.

 2. Aby przenieść zadania lub zasobu, kliknij przycisk Wytnij zadania lub Zasobu Wycinanie Obraz przycisku .

  Aby skopiować zadanie lub zasób, kliknij przycisk Kopiuj zadanie lub Zasób kopii Obraz przycisku .

 3. W polu Identyfikator zaznacz wiersze, do których chcesz wkleić zaznaczony obiekt.

 4. Kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku .

  Jeśli w wierszu docelowym znajdują się informacje, nowe wiersze zostaną wstawione powyżej wiersza docelowego.

Uwaga: 

 • Podczas kopiowania zadania w ramach tego samego projektu, są generowane identyfikatorów zadań. Jeśli chcesz przenieść zadania w projekcie, przeciągnij i upuść zadania na liście zadań, aby zachować unikatowych identyfikatorów zadań.

 • Project kopiuje lub przenosi następujące skojarzony informacji zadania lub zasobu: notatki połączone lub osadzone obiekty i podzadania, w przypadku zaznaczenia zadanie sumaryczne.

 • Można ustawić program Project tak, aby po przeniesieniu zadania lub zasobu nie były ponownie określane współzależności zadań. W tym celu w menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Opcje, kliknąć kartę Harmonogram, a następnie wyczyścić pole wyboru Autołączenie wstawionych lub przeniesionych zadań.

Początek strony

Kopiowanie określonych danych do wielu komórek

Jeśli zostały wprowadzone informacje dotyczące jednego zadania lub zasobu i użytkownik chce zduplikować informacje dotyczące kilku innych zadań lub zasobów, można łatwo skopiować te informacje jednocześnie do wszystkich zaznaczonych pól. Jeśli na przykład użytkownik zarządza dużą pula zasobów projektu, a dla kilku zasobów jest używana ta sama stawka, można wprowadzić stawkę dla jednego zasobu, a następnie skopiować ją jednocześnie do wszystkich pozostałych zasobów.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, kliknij pole skojarzone z pojedynczym zadaniem lub zasobem do skopiowania, a następnie kliknij pole, które chcesz wypełnić lub do którego chcesz wkleić zawartość.

 2. W menu Edycja wskaż polecenie Wypełnij, a następnie kliknij odpowiedni kierunek.

  • Kliknięcie polecenia W dół spowoduje, że do każdego zaznaczonego pola zostanie skopiowana wartość z pierwszego klikniętego pola.

  • Kliknięcie polecenia W górę spowoduje, że do każdego zaznaczonego pola zostanie skopiowana wartość z ostatniego klikniętego pola.

  • Kliknięcie polecenia W prawo spowoduje, że do każdego zaznaczonego pola z prawej strony pierwszej wartości zostanie skopiowana wartość z pierwszego klikniętego pola. Jeśli zostaną zaznaczone pola z lewej strony pierwszej wartości, wartość nie zostanie skopiowana do żadnych komórek.

  • Kliknięcie polecenia W lewo spowoduje, że do każdego zaznaczonego pola z lewej strony pierwszej wartości zostanie skopiowana wartość z pierwszego klikniętego pola. Jeśli zostaną zaznaczone pola z prawej strony pierwszej wartości, wartość nie zostanie skopiowana do żadnych komórek.

Operacje kopiowania informacji i powtarzania wzorców można również wykonywać za pomocą uchwyt wypełniania. Po zaznaczeniu informacji, które mają być skopiowane, należy kliknąć uchwyt wypełnienia w dolnym prawym rogu zaznaczenia, a następnie przeciągnąć wskaźnikiem myszy nad polami, w których ma być powtórzone zaznaczenie.

Uwaga: 

 • Wypełniane lub wklejane informacje muszą być tego samego typu co pole, do którego są wklejane. Można na przykład wklejać nazwy w pole tekstowe i koszty w pole waluty.

 • Możesz wypełnić lub wkleić tylko te pola, które zaakceptować wprowadzone lub wartości domyślne. Nie można wypełniać pola z informacjami, które zawiera wartości obliczane, takie jak pola wariancja.

 • Polecenia W prawo i W lewo są dostępne w menu Edycja po wskazaniu polecenia Wypełnij tylko w okresowe części widoków Obciążenie zasobów i Obciążenie zadaniami.

 • W widokach Obciążenie zadaniami i Obciążenie zasobów za pomocą uchwytu wypełniania można kopiować tylko wiersze tego samego typu.

 • Podczas wklejania dat w polach harmonogramu, takich jak Rozpoczęcie, Zakończenie, Rozpoczęcie rzeczywiste lub Zakończenie rzeczywiste, należy zachować ostrożność. Można ustawić niezamierzone ograniczenie w harmonogramie.

Początek strony

Kopiowanie elementu między projektami

Możesz skopiować elementy programu project (w tym pola, grupy, kalendarzy, paski narzędzi, mapy, formularzy, tabele, filtry, widoki, raporty i moduły) między plik globalny i pliku aktywnego projektu lub między dwoma plików projektu.

Porada: Jeśli projekt zawiera element, który można zastosować w innych nowych projektach, można go skopiować do pliku globalnego, aby go udostępnić w dowolnym nowym projekcie utworzonym na komputerze. Nie można kopiować elementów do szablon globalny przedsiębiorstwa.

 1. Otwórz plik zawierający kopiowany element, a następnie otwórz pliki, do których jest on kopiowany.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Organizator.

  Aby zmienić szablon globalny organizacji, należy go najpierw otworzyć, a następnie zmienić elementy szablonu za pomocą Organizatora.

 3. Kliknij kartę odpowiadającą typowi kopiowanego elementu.

 4. Na liście dostępne w znajdującej się z lewej strony okna dialogowego Organizator zaznacz plik zawierający element, który ma być skopiowany.

 5. Na liście dostępne w znajdującej się z prawej strony okna dialogowego Organizator zaznacz plik, do którego element ma być skopiowany.

 6. W polu listy po lewej stronie okna dialogowego Organizator kliknij nazwę elementu, który ma być skopiowany.

 7. Kliknij przycisk Kopiuj.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×