Kopiowanie z programu Excel do innego programu pakietu Office

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz skorzystać z wykresu programu Excel lub dane tabeli programu Excel w prezentacji programu PowerPoint, dokumentu programu Word lub wiadomości programu Outlook, możesz po prostu skopiować go w programie Excel, a następnie użyj opcji wklejania w innych programach pakietu Office, aby wstawić skopiowaną zawartość na kilka sposobów.

Uwaga: Narzędzia do kopiowania danych w programie Excel i wykresy nie są dostępne w witrynie Office Online. Jeśli masz klasycznej wersji programu pakietu Office, kliknij przycisk Otwórz w [nazwa programu] w programie pulpitu, aby otworzyć dokument i wykonaj procedury opisane w tym artykule. Jeśli nie masz klasycznej wersji programu pakietu Office, możesz wypróbować lub kupić najnowszą wersję teraz.

Co chcesz skopiować?

 1. W programie Excel kliknij wykres, który chcesz skopiować do innego programu pakietu Office, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+C.

 2. Otwórz inne programy pakietu Office, kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić wykres, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania, który pojawi się obok dolnej części wykresu, a następnie wybierz, jak chcesz wkleić go:

  Przycisk Opcje wklejania w programie Word, rozwinięty w celu wyświetlenia opcji.
  • Użyj motywu docelowego i osadź skoroszyt Formatowanie wykresu zostanie zaktualizowane, aby dopasować je do formatowania docelowego.

  • Zachowaj formatowanie źródłowe i osadź skoroszyt Formatowanie wykresu zostanie zachowane w niezmienionej postaci.

  • Użyj motywu docelowego i połącz dane Formatowanie, aby dopasować je do formatowania docelowego wykresu zostanie zaktualizowane i zachowuje wykres połączony z oryginalnym arkuszem. (Jeśli zdecydujesz się chcesz odłączyć na wykresie, musisz go skopiować i wkleić je ponownie, jako wykres osadzony, czy jako obrazu.) Gdy dane są połączone z oryginalnym arkuszem danych w dokumencie programu Word zostanie zaktualizowany po zaktualizowaniu źródłowym arkuszu programu Excel.

  • Zachowaj formatowanie źródłowe i połącz dane  Dzięki temu formatowanie dokładnie tak, jak działa i zachowuje wykres połączony z oryginalnym arkuszem wykresu. (Jeśli zdecydujesz się chcesz odłączyć na wykresie, musisz go skopiować i wkleić je ponownie, jako wykres osadzony, czy jako obrazu.) Gdy dane są połączone z oryginalnym arkuszem danych w dokumencie programu Word zostanie zaktualizowany po zaktualizowaniu źródłowym arkuszu programu Excel.

  • Obraz Wykres zostanie wklejony jako obraz. Wykres nie można edytować ani zaktualizowany, ale zamień go na inny obraz, można zastosować formatowanie obrazu.

 1. W programie Excel zaznacz dane, które chcesz skopiować, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + C.

 2. Otwórz inne programy pakietu Office, kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić dane, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania obok danych, a następnie wybierz, jak chcesz go wkleić.

  Przycisk Opcje wklejania obok niektóre dane programu Excel, rozwinięty w celu wyświetlenia opcji
  • Zachowaj formatowanie źródłowe Dzięki temu dane, formatowanie w niezmienionej postaci.

  • Użyj stylów docelowych Spowoduje to aktualizację danych, formatowanie, aby dopasować stylu docelowego. Jeśli chcesz zachować linie siatki to zazwyczaj najlepszym sposobem na to zrobić.

  • Łącze i Zachowaj formatowanie źródłowe Dzięki temu formatowanie dokładnie tak, jak działa i zachowuje dane połączone z oryginalnym arkuszem danych. (Jeśli zdecydujesz się chcesz odłączyć dane, musisz go skopiować i wkleić je ponownie, jako danych niepołączonych lub obrazu.) Gdy dane są połączone z oryginalnym arkuszem danych w dokumencie programu Word zostanie zaktualizowany po zaktualizowaniu źródłowym arkuszu programu Excel.

  • Łącze i użyj stylów docelowych Aktualizuje dane, formatowanie, aby dopasować stylu docelowego, a zachowuje dane połączone z oryginalnym arkuszem. (Jeśli zdecydujesz się chcesz odłączyć dane, musisz go skopiować i wkleić je ponownie, jako danych niepołączonych lub obrazu.) Gdy dane są połączone z oryginalnym arkuszem danych w dokumencie programu Word zostanie zaktualizowany po zaktualizowaniu źródłowym arkuszu programu Excel.

  • Obraz To wkleja dane jako obraz. Nie można edytować ani zaktualizowane dane.

  • Zachowaj tylko tekst To wkleja dane jako tekst z każdym wierszem w osobnym akapicie i spacjami kartę wyodrębniania wartości komórek.

Co chcesz skopiować?

 1. W programie Excel kliknij wykres, który chcesz skopiować do innego programu pakietu Office, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+C.

 2. Otwórz inne programy pakietu Office, kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić wykres, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku obok dolnej części wykresu i wybierz, jak chcesz wkleić go:

  • Aby wkleić wykres za pomocą łącza do danych źródłowych, kliknij pozycję Wykres (połączony z danymi programu Excel). (Jeśli zdecydujesz się chcesz odłączyć na wykresie, musisz go skopiować i wkleić je ponownie, jako wykres osadzony, czy jako obrazu.)

  • Aby wkleić wykres i obejmują dostęp do całego skoroszytu w prezentacji, kliknij Wykres programu Excel (cały skoroszyt). (Jeśli zdecydujesz się chcesz odłączyć na wykresie, musisz go skopiować i wkleić je ponownie, jako niepołączonych wykresu lub obrazu.)

  • Aby wkleić wykres jako statyczny obraz, kliknij polecenie Wklej jako obraz.

  • Aby wkleić wykres w oryginalnym formacie, kliknij przycisk Zachowaj formatowanie źródłowe.

  • Aby wkleić wykres i sformatuj ją przy użyciu motywu z dokumentu, który zostanie zastosowany do prezentacji, kliknij przycisk Użyj motywu docelowego.

 1. W programie Excel zaznacz dane, które chcesz skopiować, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + C.

 2. Otwórz inne programy pakietu Office, kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić dane, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku obok danych, a następnie wybierz, jak chcesz wkleić go:

  W programach Word i Outlook

  • Aby wkleić dane jako tabelę i korzystania z oryginalnym formacie skopiowane dane, kliknij przycisk Zachowaj formatowanie źródłowe

  • Aby wkleić dane jako tabelę i użyj stylu nowego miejsca docelowego, kliknij pozycję Uwzględnij styl tabeli docelowej.

  • Aby wkleić dane jako statyczny obraz, kliknij polecenie Wklej jako obraz.

  • Aby wkleić łącze do danych programu Excel, co umożliwi aktualizowanie danych w pliku docelowym po zmianie oryginalne dane w skoroszycie programu Excel, kliknij przycisk Zachowaj formatowanie źródłowe i łącze do programu Excel lub Uwzględnij styl tabeli docelowej i łącze do programu Excel. (Jeśli zdecydujesz się chcesz odłączyć dane, musisz go skopiować i wkleić je ponownie, jako niepołączonych tabeli lub obrazu.)

  • Aby wkleić dane jako tekst z każdym wierszem w osobnym akapicie i spacjami kartę wyodrębniania wartości komórek, kliknij przycisk Zachowaj tylko tekst.

  W programie PowerPoint

  • Aby użyć oryginalnego formatu skopiowane dane, kliknij przycisk Zachowaj formatowanie źródłowe.

  • Aby użyć motywu z dokumentu, który zostanie zastosowany do prezentacji programu PowerPoint, kliknij pozycję Użyj motywu docelowego.

  • Aby wkleić dane tabeli, który został skopiowany jako tekst, kliknij przycisk Zachowaj tylko tekst.

Uwagi: 

 • Jeśli nie widzisz przycisku Opcje wklejania, należy ją włączyć. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word. W kategorii Zaawansowane w obszarze Wycinanie, kopiowanie i wklejanie zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski opcji wklejania.

 • Jeśli wklejasz dane do tabeli programu Word lub PowerPoint, przycisk Opcje wklejania wyświetla różne opcje wklejania. Można wstawić skopiowane dane jako tabelę zagnieżdżoną, scalić je z istniejącej tabeli, Wstaw go jako nowe wiersze w istniejącej tabeli, Zastąp komórki w istniejącej tabeli lub go wkleić jako obraz statyczny.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×