Kopiowanie podpisów wiadomości e-mail na inny komputer

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu podpisów wiadomości e-mail w celu dodawania ich do wiadomości wychodzących można skopiować te podpisy na inny komputer. Po wykonaniu tej operacji można korzystać z podpisów w programie Outlook na innym komputerze.

Krok 1. Kopiowanie podpisów wiadomości e-mail z komputera pierwotnego

 1. Zamknij program Outlook.

 2. Otwórz folder, w którym są zapisane podpisy.

Ponieważ folder podpisów jest folderem ukrytym, najprostszym sposobem, aby otworzyć folder jest za pomocą polecenia %APPDATA%\Microsoft\Signatures w Start menu.

 • System Windows 7    Kliknij przycisk Start. Obok przycisku Zamknij w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz %APPDATA%\Microsoft\Signatures , a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Menu Start systemu Windows 7 z polem Wyszukaj

 • System Windows Vista    Kliknij przycisk Start. Obok przycisku Zamknij w polu wyszukiwania wpisz %APPDATA%\Microsoft\Signatures , a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Przycisk Start oraz pole Wyszukaj systemu Windows Vista

 • System Windows XP    Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz %APPDATA%\Microsoft\Signatures , a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Przycisk Start oraz polecenie Uruchom systemu Windows XP

 • Skopiuj pliki podpisów.

Istnieją trzy pliki dla każdego podpisu wiadomości e-mail — dokument w formacie HTML (htm), plik RTF (RTF) lub dokument tekstu (txt).

Początek strony

Krok 2. Kopiowanie podpisów na komputer docelowy

 1. Zamknij program Outlook.

 2. Na komputerze docelowym otwórz folder %APPDATA%\Microsoft\Podpisy.

Ponieważ folder podpisów jest folderem ukrytym, najprostszym sposobem, aby otworzyć folder jest za pomocą polecenia %APPDATA%\Microsoft\Signatures w Start menu.

 • System Windows 7    Kliknij przycisk Start. Obok przycisku Zamknij w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz %APPDATA%\Microsoft\Signatures , a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Menu Start systemu Windows 7 z polem Wyszukaj

 • System Windows Vista    Kliknij przycisk Start. Obok przycisku Zamknij w polu wyszukiwania wpisz %APPDATA%\Microsoft\Signatures , a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Przycisk Start oraz pole Wyszukaj systemu Windows Vista

 • System Windows XP    Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz %APPDATA%\Microsoft\Signatures , a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Przycisk Start oraz polecenie Uruchom systemu Windows XP

 • Uruchom program Outlook.

Papeteria użytkownika jest teraz dostępna w programie Outlook na komputerze docelowym.

Początek strony

Krok 3. Aktualizowanie starszych podpisów

Podpisów utworzone we wcześniejszych wersjach programu Outlook należy zaktualizować podpisów, tak aby używały poprawiony kodu HTML, która używa kaskadowych arkuszy stylów (CSS). Pomaga to zapobiegać potencjalne problemy podczas przełączania lub usuwania podpisów do wiadomości.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta.

 4. W obszarze Redagowanie wiadomości kliknij pozycję Podpisy.

 5. W oknie dialogowym Podpisy i papeterie na liście Wybierz podpis do edycji kliknij wybrany podpis.

 6. Kliknij pole Edytuj podpis, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×