Kopiowanie linku do pliku lub folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Kopiowanie linku do pliku lub folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, skopiować link do pliku lub folderu w bibliotece dokumentów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Kopiowanie linku do pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już ze środowiska usługi SharePoint Online.

 3. Aby przenieść fokus do listy elementów w bibliotece dokumentów, naciskaj klawisz Tab do momentu, aż:

  • w czytniku zawartości ekranu JAWS usłyszysz słowa „Wszystkie dokumenty, Nagłówki kolumn siatki”;

  • w Narratorze usłyszysz słowa „Tabela, nazwa”, a następnie pozostałe nazwy obecnie używanych kolumn.

 4. Aby przenieść fokus do pliku, do którego link chcesz skopiować, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę pliku.

 5. Aby otworzyć menu skrótów dla danego pliku, naciśnij klawisze Shift + F10.

  • W czytniku zawartości ekranu JAWS usłyszysz słowa „Menu kontekstowe”.

  • W Narratorze usłyszysz słowo „Otwórz” oraz nazwy pozostałych poleceń w menu skrótów.

 6. Aby przenieść fokus do polecenia Uzyskaj link w menu, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz słowa „Uzyskaj link”. Naciśnij klawisz Enter.

 7. Gdy fokus zostanie przeniesiony do okna dialogowego Udostępnianie, usłyszysz słowa „Uzyskaj link”. Aby uzyskać link do pliku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Utwórz”. Naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Utwórz”, to znaczy, że ktoś utworzył już link do tego pliku. Przejdź do następnego kroku w tej procedurze.

 8. Aby skopiować link, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Kopiuj”. Naciśnij klawisz Enter.

 9. Gdy fokus zostanie przeniesiony do okna dialogowego programu Internet Explorer, usłyszysz słowa „Okno dialogowe programu Internet Explorer”. Aby zezwolić witrynie na uzyskanie dostępu do Schowka, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Zezwalaj na dostęp”. Naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli nie słyszysz słów „Okno dialogowe programu Internet Explorer”, to znaczy, że witryna internetowa ma już dostęp do Schowka. Fokus pozostaje na przycisku Kopiuj.

 10. Po skopiowaniu linku fokus zostaje z powrotem przeniesiony do okna dialogowego Udostępnianie i przycisku Kopiuj. Usłyszysz słowa „Przycisk Kopiuj”.

Kopiowanie linku do folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już ze środowiska usługi SharePoint Online.

 3. Aby przenieść fokus do listy elementów w bibliotece dokumentów, naciskaj klawisz Tab do momentu, aż:

  • w czytniku zawartości ekranu JAWS usłyszysz słowa „Wszystkie dokumenty, Nagłówki kolumn siatki”;

  • w Narratorze usłyszysz słowa „Tabela, nazwa”, a następnie pozostałe nazwy obecnie używanych kolumn.

 4. Aby przenieść fokus do folderu, do którego link chcesz skopiować, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę folderu.

 5. Aby otworzyć menu skrótów dla danego folderu, naciśnij klawisze Shift + F10:

  • W czytniku zawartości ekranu JAWS usłyszysz słowa „Menu kontekstowe”.

  • W Narratorze usłyszysz słowo „Otwórz” oraz nazwy pozostałych poleceń w menu skrótów.

 6. Aby przenieść fokus do polecenia Uzyskaj link w menu, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz słowa „Uzyskaj link”. Naciśnij klawisz Enter.

 7. Gdy fokus zostanie przeniesiony do okna dialogowego Udostępnianie, usłyszysz słowa „Uzyskaj link”. Aby skopiować istniejący już link do folderu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Kopiuj”. Naciśnij klawisz Enter.

 8. Aby skopiować link, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Kopiuj”. Naciśnij klawisz Enter.

 9. Gdy fokus zostanie przeniesiony do okna dialogowego programu Internet Explorer, usłyszysz słowa „Okno dialogowe programu Internet Explorer”. Aby zezwolić witrynie na uzyskanie dostępu do Schowka, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Zezwalaj na dostęp”. Naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli nie słyszysz słów „Okno dialogowe programu Internet Explorer”, to znaczy, że witryna internetowa ma już dostęp do Schowka. Fokus pozostaje na przycisku Kopiuj.

 10. Po skopiowaniu linku fokus zostaje z powrotem przeniesiony do okna dialogowego Udostępnianie i przycisku Kopiuj. Usłyszysz słowa „Przycisk Kopiuj”.

Zobacz też

Wyewidencjonowywanie lub ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów w aplikacji SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×