Kopiowanie i wklejanie w aplikacji Excel Online

Proste kopiowanie i wklejanie może okazać się pewnym problemem w programie opartym na przeglądarce. Kopiować i wklejać tekst można tylko przy użyciu skrótów klawiaturowych. Ponadto tekst, który został skopiowany poza aplikacją Excel Online, prawdopodobnie zostanie wklejony jako zwykły tekst, co oznacza, że trzeba będzie ponownie zastosować formatowanie (na przykład pogrubienie, kursywę lub hiperłącza).

Najlepiej jest korzystać ze skrótów klawiaturowych, a nie z menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy czy z poleceń Schowka w aplikacji Excel Online.

Naciśnij klawisze Ctrl+C w celu skopiowania, klawisze Ctrl+X w celu wycięcia lub klawisze Ctrl+V w celu wklejenia tekstu (w systemie Windows) albo naciśnij klawisze ⌘+C, ⌘+X lub ⌘+V (na komputerze Mac).

Porada: Jeśli wklejanie nie działa, prawdopodobnie jest aktywny widok do czytania. Przejdź do widoku do edycji: wybierz pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w aplikacji Excel Online.

Ponowne stosowanie formatowania

Aby ponownie zastosować formatowanie tekstu (na przykład pogrubienie lub kursywę), zaznacz wklejony test, kliknij pozycję Narzędzia główne, a następnie kliknij formatowanie, które chcesz zastosować.

Polecenia formatowania czcionki

W przypadku wklejania hiperłącza będzie trzeba je ponownie utworzyć:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij polecenie Hiperłącze.

  2. W polu Tekst do wyświetlenia wpisz tekst, który ma być pokazywany w komórce.

  3. W polu Adres wpisz adres internetowy łącza (URL).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×