Kopiowanie i wklejanie w aplikacjach Office Web Apps

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ze względu na ograniczenia dotyczące technologii przeglądarki sieci web kopiowanie i wklejanie tekstu w Microsoft Office Online różni się od kopiowanie i wklejanie tekstu w aplikacjach klasycznych pakietu Office. Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące kopiowania i wklejania w każdej z aplikacji Office Web Apps.

Kopiowanie i wklejanie zachowanie różni się od czy przeglądania lub edytowania w przeglądarce i czy wklejania zawartości z zewnętrznego Word Online.

Wyświetlanie w przeglądarce

Po otwarciu dokumentu w widoku do czytania można wybierać tekstu znaku, wyraz, zdanie lub nawet linii naraz przy użyciu myszy. Naciśnij klawisze CTRL + C (Windows) lub klawisze ⌘ + C (Mac), aby skopiować tekst. Można wkleić zawartość Schowka poza dokumentem. Po wykonaniu tekst zostanie wstawiony w nowej lokalizacji bez jej formatowanie, takie jak pogrubienie, kursywa lub określony kolor. Można ponownie zastosować je w nowe miejsce.

Porada: Aby szybko zaznaczyć jednego wyrazu tekstu, kliknij dwukrotnie plik przy użyciu myszy.

Aby móc wkleić zawartość w dokumencie, należy kliknąć pozycję Edytuj w przeglądarce.

Edytowanie w przeglądarce

W widoku do edycji można wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu oraz obrazów w dokumencie, zaznaczając tekst lub obraz, tak samo jak w aplikacji klasycznej Word. Naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować, CTRL + X, aby wyciąć lub klawisze CTRL + V, aby wkleić tekst lub obraz (Windows); lub naciśnij klawisze ⌘ + C, klawisze ⌘ + X, lub klawisze ⌘ + V (Mac).

Wklejanie spoza Word Online

Podczas wklejania tekstu z zewnętrznego Word OnlineWord próbuje zachować możliwie największą część formatowania możliwie źródła. Sporadycznie w właściwości tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa, określonego rozmiaru lub koloru, nie są zachowywane i należy je ponownie w Word Online.

Wyświetla listę    Podczas wklejania tekstu, który jest w formacie poza Word Online podrzędne elementów na liście hierarchicznej struktury nie jest wyświetlana w wklejanego tekstu. Najlepszym rozwiązaniem jest aby wkleić takich elementów o jeden poziom w danej chwili. Lub, podczas wklejania listy, usuń numer formatowania, a następnie Zastosuj ponownie w Word Online, za pomocą przycisków Numerowanie i Zwiększ wcięcie (kartaNarzędzia główne ), aby uzyskać pożądany wynik.

Kopiowanie i wklejanie zachowanie różni się w zależności od tego, czy przeglądania lub edytowania w przeglądarce, i tego, czy jest wklejany tekst spoza Excel Online.

Wyświetlanie w przeglądarce

Przy pierwszym otwarciu skoroszytu w przeglądarce można wybrać komórek, tak samo jak w aplikacji klasycznej Excel. Naciśnij klawisze CTRL + C (Windows) lub klawisze ⌘ + C (Mac), aby skopiować zawartość komórek. Można wkleić zawartość Schowka spoza skoroszytu. Jeśli chcesz wkleić w skoroszycie, kliknij przycisk Edytuj w przeglądarce.

Edytowanie w przeglądarce

Podczas edytowania skoroszytu w przeglądarce można wycinać, kopiować i wklejać tekst w obrębie skoroszytu, zaznaczając komórki tak jak w aplikacji klasycznej Excel. Należy nacisnąć klawisze CTRL+C w celu skopiowania, klawisze CTRL+X w celu wycięcia lub klawisze CTRL+V w celu wklejenia tekstu (w systemie Windows) albo nacisnąć klawisze ⌘+C, ⌘+X lub ⌘+V (na komputerze Mac). Wklejona zawartość komórki dziedziczy cechy nowej lokalizacji, takie jak pogrubienie, kursywa lub określony kolor.

Wklejanie spoza Excel Online

Podczas wklejania tekstu z zewnętrznego Excel Online tekst zostanie wstawiony do skoroszytu jako zwykły tekst. Innymi słowy właściwości tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa, określonego rozmiaru lub koloru, nie są zachowywane i należy je ponownie w Excel Online. Podczas wklejania komórek z innego skoroszytu lub tabeli struktury wierszy i kolumn komórek są zachowywane w Excel Online.

Hiperłącza    Hiperłącza są wklejane jako tekst statyczny. Aby odtworzyć łącze, po wklejeniu go wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz tekst.

  2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Łącze.

  3. W polu Adres wpisz adres internetowy (URL) łącza.

  4. W polu Tekst wyświetlany wpisz tekst łącza i kliknij pozycję Wstaw.

Kopiowanie i wklejanie zachowanie różni się w zależności od tego, czy przeglądania lub edytowania w przeglądarce, i tego, czy jest wklejany tekst spoza OneNote Online.

Wyświetlanie w przeglądarce

Po otwarciu notesu w widoku do czytania można zaznaczać tekst tak jak w aplikacji klasycznej OneNote. Należy skopiować tekst, naciskając klawisze CTRL+C (w systemie Windows) lub ⌘+C (na komputerze Mac). Zawartość schowka można wkleić poza notesem. W takim przypadku wklejany tekst jest wstawiany w nowej lokalizacji bez formatowania, takiego jak pogrubienie, kursywa czy określony kolor. Takie właściwości można zastosować ponownie w nowej lokalizacji.

Aby móc wkleić zawartość w notesie, należy kliknąć pozycję Edytuj w przeglądarce.

Edytowanie w przeglądarce

W widoku do edycji można wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu oraz obrazów w notesie, zaznaczając tekst lub obraz, tak samo jak w aplikacji klasycznej OneNote. Naciśnij klawisze CTRL + C, aby skopiować, CTRL + X, aby wyciąć lub klawisze CTRL + V, aby wkleić tekst lub obraz (Windows); lub naciśnij klawisze ⌘ + C, klawisze ⌘ + X, lub klawisze ⌘ + V (Mac).

Wklejanie spoza OneNote Online

Podczas wklejania tekstu z zewnętrznego OneNote Online tekst zostanie wstawiony do notesu jako zwykły tekst. Innymi słowy właściwości tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa, określonego rozmiaru lub koloru, nie są zachowywane i należy je ponownie w OneNote Online.

Uwaga: Obrazy nie można wkleić do notesów z zewnętrznego OneNote Online przed zamknięciem je na komputerze. Następnie przejdź do pozycji Wstawianie > obraz, umieść je w notesie.

Tabele i listy    Po wklejeniu tekst sformatowany spoza OneNote Online jako wierszy i kolumn lub podrzędne elementów na liście, tabeli lub hierarchicznej struktury nie jest wyświetlana w wklejanego tekstu. Najlepiej jest Wklej takich elementów jednej komórce lub poziom — naraz. Lub, podczas wklejania listy, usuń numer formatowania, a następnie Zastosuj ponownie w OneNote Online, za pomocą przycisków Numerowanie i Zwiększ wcięcie (kartaNarzędzia główne ), aby uzyskać pożądany wynik.

Hiperlinki    Hiperlinki są wklejane jako tekst statyczny. Aby odtworzyć link, po wklejeniu go wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz tekst.

  2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Łącze.

  3. W polu Adres wpisz adres internetowy (URL) łącza.

  4. Wartość w polu Tekst wyświetlany pozostaw bez zmian, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

Zobacz też

Kopiowanie i wklejanie w aplikacji PowerPoint Online

Szybki dostęp do plików pakietu Office w przeglądarce

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×