Kopiowanie formatowania warunkowego formantu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Formatowanie warunkowe umożliwia określenie różnych formatów dla formantu (np. koloru tekstu, koloru tła, podkreślenia czy pogrubienia) na podstawie zawartości formantu. Więcej informacji na temat dodawania formatowania warunkowego do formantu można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Co chcesz zrobić?

Kopiowanie formatowania warunkowego z jednego formantu do innego

Kopiowanie formatowania warunkowego z jednego formantu do wielu kontrolek

Kopiowanie formatowania warunkowego jednego formantu do drugiego

Po ustawieniu formatowania warunkowego dla formantu można skopiować je do innego formantu za pomocą poniższej procedury:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok układu lub Widok projektu.

 2. Wybierz pozycję kontrolka, który ma formatowanie warunkowe, który chcesz skopiować.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Malarz formatów Obraz przycisku .

 4. Kliknij formant, do którego chcesz skopiować formatowanie.

 5. Zapisz formularz lub raport, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij przycisk Widok formularza lub Widok raportu, aby przetestować formatowanie.

Początek strony

Kopiowanie formatowania warunkowego jednego formantu do wielu formantów

Procedura kopiowania formatowania warunkowego jednego formantu do wielu formantów jest podobna do opisanej w poprzedniej sekcji:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok układu lub Widok projektu.

 2. Wybierz pozycję kontrolka z formatowaniem warunkowym, który chcesz skopiować.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowekkliknij dwukrotniePrzycisk Malarz formatów Obraz przycisku .

 4. Kliknij wszystkie formanty, do których chcesz skopiować formatowanie.

 5. Ponownie kliknij przycisk Malarz formatów, aby zakończyć proces malowania formatu.

 6. Zapisz formularz lub raport, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij przycisk Widok formularza lub Widok raportu, aby przetestować formatowanie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×