Konwertowanie skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niektóre organizacje służy skoroszyty programu Microsoft Office Excel jako formularze do zbierania danych. Tych skoroszytów zwykle zawiera puste komórki służący do wprowadzania danych. Za pomocą Kreatora importu w programie InfoPath, można przekonwertować skoroszyt do szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath. Konwertując skoroszytu do szablonu formularza, użytkownicy mogą korzystać z funkcji programu InfoPath, takich jak sprawdzanie poprawności schematu, dynamiczne kontrolek, takich jak powtarzające się sekcje i warunków logicznych, takich jak sprawdzanie poprawności danych. Ponadto można udostępnić szablonu formularza do większej liczby osób przez tworzenie szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce. Aby utworzyć szablon formularzy obsługiwanych w przeglądarce, możesz opublikować szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami na serwerze z systemem InfoPath Forms Services. Za pomocą przeglądarki sieci Web można wypełniać formularze oparte na szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce.

Po przekonwertowaniu skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath przy użyciu domyślnej w Kreatorze importu wyniku szablon formularza zawiera układ skoroszytu programu Excel. Ponadto komórek w skoroszycie programu Excel, które spełniają określone warunki są automatycznie konwertowane na kontrolkach pola tekstowego, które użytkownicy mogą wprowadzać dane. Na przykład jeśli komórka jest sformatowana pokazujący obramowanie ze wszystkich stron, tej komórki jest konwertowane na formantu pola tekstowego w celu utworzenia szablonu formularza. Jeśli jednak nie chcesz użyć domyślnego ustawienia tego kreatora importu, możesz wybrać, aby uwzględnić tylko układ podczas importowania skoroszytu programu Excel lub przekonwertować tylko niektórych rodzajów komórek do kontrolek.

W tym artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia i procedury dotyczące konwertowania skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath, w tym funkcji i ustawień, które nie są obsługiwane w procesie konwersji.

W tym artykule

Konwertowanie skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

Funkcji i ustawień, które nie są w pełni obsługiwane podczas konwersji

Konwertowanie skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

Konwertowanie skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

Po przekonwertowaniu skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath skoroszyt jest używany podobny do planu do utworzenia nowego szablonu formularza. Strukturę tabeli skoroszytu zostanie ponownie utworzony jako tabela układu w szablonie formularza. Jeśli chcesz dołączyć komórki, które są używane do zbierania danych po przekonwertowaniu skoroszytu kontrolkach pola tekstowego zostaną dodane do szablonu formularza w komórkach tabeli układu, które odpowiadają lokalizacji pola w skoroszycie. Rozmiar i położenie obsługiwane komórek, komórki obramowanie i cieniowanie, i czy scalone lub dzielenie komórek są zachowywane w celu utworzenia szablonu formularza.

Jeśli skoroszyt zawiera kilka arkuszy, dane i formatowanie pierwszego arkusza są dodawane do domyślnego widok nowego szablonu formularza i dodatkowe arkuszy są konwertowane na odpowiednie widoki w szablonie formularza. Tytuły każdego widoku dodatkowe odpowiadać tytuły arkuszy.

Aby lepiej zrozumieć zależności między skoroszyt, który możesz przekonwertować przy użyciu Kreatora importu programu InfoPath i wyniku szablonu formularza, załóżmy jest ubezpieczeniowych agenta w skoroszycie o nazwie Claims.xls, która zawiera dwóch arkuszy. Dla użytkowników domowych nosi pierwszego arkusza, a drugi nosi nazwę samochodów. Między kolumnami w poszczególnych arkuszach są z nagłówkami kolumn, typ, opis, kwota pożyczki i cena zakupu. Kwota pożyczki i cena zakupu kolumn w każdym arkuszu są sformatowane przy użyciu typ danych Waluta. Wszystkie nagłówki kolumn są formatowane pogrubioną niebieski. Arkusz Narzędzia główne zawiera formułę do obliczania harmonogram. Pojedynczą komórkę, z zastosowanym ze wszystkich stron, formatowaniem obramowania służy do wprowadź nazwę klienta.

Jeśli korzystasz z Kreatora importu, aby przekonwertować Claims.xls do szablonu formularza można utworzyć szablon formularza o nazwie Claims.xsn.

Skoroszyt programu Excel przed konwertowaniem na szablon formularza programu InfoPath i po konwertowaniu.
Konwertowania skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath, układ i inne elementy są zachowywane.

Ten nowy szablon formularza zawiera dwa widoki. Widok domyślny, nazywane główne (ustawienie domyślne), zawiera układ i formatowanie z arkusza Narzędzia główne. Drugi widok, o nazwie samochód, zawiera układ i formatowanie z arkusza samochodów. Każdy widok zawiera tabelę z nagłówkami kolumn, typ, opis, kwota pożyczki i cena zakupu, sformatowane pogrubiony niebieski, tak jak oryginalny skoroszyt. Jednak w zależności od ustawień, które można wybrać w Kreatorze importu, niektóre funkcje mogą się różnić w celu utworzenia szablonu formularza:

 • Jeśli korzystasz z Kreatora importu, aby przekonwertować Claims.xls do szablonu formularza przy zachowaniu tylko układ    Wynikowa szablon formularza zawiera tabeli układu odpowiadający tabeli w skoroszycie programu Excel. Szablon formularza nie zawiera wszystkie formanty pól tekstowych.

 • Jeśli korzystasz z Kreatora importu, aby zaimportować Claims.xls zarówno przy zachowaniu układu i konwertując komórek do formantów     Wynikowa szablon formularza zawiera tabelę powtarzaną. Komórki, które spełniają określone warunki, takie jak komórki z obramowaniem formatowania stosowane do wszystkich stron i komórki, które zawierają lub odwoływać się formuła do obliczania harmonogram, są konwertowane na kontrolkach pola tekstowego.

  Uwaga: Mimo że komórki, które zawierają lub odwołanie formuły są konwertowane na kontrolkach pola tekstowego, formuły nie są zachowywane w celu utworzenia szablonu formularza. Należy ponownie utworzyć funkcji dostarczonego przez formułę za pomocą odpowiednich funkcji w programie InfoPath.

Początek strony

Funkcji i ustawień, które nie są w pełni obsługiwane podczas konwersji

Formatowanie w skoroszytach programu Excel i niektóre ustawienia nie są obsługiwane za pomocą programu InfoPath. Po przekonwertowaniu skoroszytu zawierającego takie ustawienia wyniku szablon formularza programu InfoPath nie będzie zawierać tych funkcji lub ustawień. Na przykład jeśli skoroszyt zawiera nagłówek, który zawiera obraz, obraz nie zostaną zachowane w celu utworzenia szablonu formularza programu InfoPath, ponieważ program InfoPath nie obsługuje obrazów w nagłówkach i stopkach.

Poniżej przedstawiono listę funkcji i ustawień, które nie są zachowywane po przekonwertowaniu skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath:

 • Komórki z "Zmniejszaj, aby dopasować" formatowania

 • Obrazy tła komórek

 • Desenie tła komórek

 • Gradienty komórki

 • Formatowanie warunkowe

 • Sprawdzanie poprawności danych

 • Formuły

 • Makra.

 • Drukowanie ustawienia (A4 papieru zmiany rozmiaru, czarno-biały, Centrum na stronie, numer pierwszej strony, kolejność stron, obrazów, drukowanie linii siatki, jakość wydruku, wiersz i nagłówki kolumn, wierszy i kolumn na każdej stronie, skalowania, w tym i ustaw obszar wydruku)

 • Wyrównanie tekstu pionowego

 • Wiersze, które jest mniejsza niż wysokość czcionki domyślnej 10 pkt

 • WordArt

Poniżej wyjaśniono, funkcji i ustawień, które jest częściowo obsługiwane po przekonwertowaniu skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath:

Komórki zawierające formatowanie danych     Style i kolory zastosowane do komórek z formatowaniem danych nie są konwertowane. Na przykład jeśli komórka jest sformatowana do wyświetlania liczb ujemnych w kolorze czerwonym, wartość liczbowa wyświetlana jest konwertowany, ale formatowania tekstu w kolorze czerwonym.

Hiperłącza, które odwołanie Nieobsługiwane protokoły     Wszystkie hiperłącza są konwertowane, ale jeśli hiperłącze używa protokołu innego niż http:, https:, ftp:, lub mailto:, hiperłącze nie będzie działać, gdy użytkownik kliknie łącze.

Nagłówek i stopka wyrównanie i formatowania     Nagłówek lub stopkę w skoroszycie programu Excel mogą zawierać sekcji po lewej stronie, drugie imię i prawy. Są one łączone podczas importu do programu InfoPath. Na przykład skoroszytu z nagłówkiem po lewej stronie zawierającą nazwę "Aneta Wiśniewska," środkowym nagłówek zawierający tytuł "Raport o stanie" i Prawy nagłówek zawierające datę "13 października 2007" zostanie przekonwertowana na szablon formularza programu InfoPath zawierających pojedynczy nagłówka z następujący tekst: "Aneta WheelerStatus ReportOctober 13, 2007." Jeśli tylko jedna sekcja w nagłówku lub stopce, w tym skoroszycie zawiera tekst, zostanie odpowiednio wyrównany wyniku tekstu w szablonie formularza. Na przykład jeśli tylko w prawej części nagłówka zawiera tekst w skoroszycie, odpowiedni tekst w szablonie formularza będzie prawo wyrównane. W przeciwnym razie cały tekst nagłówka lub stopki jest wyrównany lewo, po zaimportowaniu. Ustawienia czcionki zastosowane do pierwszej sekcji nagłówka lub stopki w skoroszycie jest stosowana do całego nagłówka lub stopki w celu utworzenia szablonu formularza programu InfoPath.

Konwersji czcionek    Mimo że programu InfoPath importowania czcionki ze skoroszytu podczas tworzenia nowego szablonu formularza, jeśli czcionki w skoroszycie nie są dostępne na komputerze, gdzie możesz wykonać importowanie, czcionek alternatywny zostanie wybrana automatycznie dla szablonu formularza.

Niejawnie scalone komórki     W programie Excel jeśli wpiszesz więcej tekstu, niż mieści się w bieżącej komórki, tekst pojawi się u góry kolejnych komórkach tak, jakby były zostały scalone komórki. Program InfoPath nie obsługuje tę funkcję. Jeśli konwertowany komórka zawiera więcej tekstu niż można dostosować szerokość komórki, to tekst będzie zawijany do następnego wiersza w programie InfoPath. Aby zapobiec, zanim zaimportujesz skoroszytu, zaznacz komórkę i możliwie jak najwięcej kolejne komórki są konieczne zawierać tekst i scalać komórki, tak aby tekst przekraczał scaloną komórkę.

Raporty w formie tabeli przestawnej     Raporty w formie tabeli przestawnej są konwertowane na tabele układu.

Bardzo dużych tabel     Program InfoPath obsługuje tabel, które są maksymalnie 63 szerokości kolumn i wierszy 999 długa. Jeśli skoroszyt programu Excel przekracza te limity, tylko pierwszy 63 kolumn i wierszy 999 zostaną przekonwertowane.

Uwaga: Nie można otworzyć niektórych skoroszytów programu Excel bez użycia hasła. Jeśli jest to wielkość liter w skoroszycie, nie można pomyślnie zaimportować do programu InfoPath. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj usunąć wymaganie hasła dla skoroszytu, przed zaimportowaniem ich. Ponadto niektóre skoroszyty są przeznaczone do uniemożliwić użytkownikom, przenoszenie, usuwanie, ukrywanie lub zmienianie nazwy arkuszy i zmienianie innych elementów strukturalnych w skoroszycie. Jeśli jest to w przypadku arkusza nie można pomyślnie zaimportować do programu InfoPath. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj usunąć strukturalnych przed zaimportowaniem ich do edycji ograniczeń dla skoroszytu.

Początek strony

Konwertowanie skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

 1. W menu plik kliknij pozycję Importuj formularz.

 2. W oknie dialogowym Kreator importu kliknij importer programu InfoPath dla skoroszytów programu Excel, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij pozycję Przeglądaj.

 4. Znajdź i kliknij skoroszyt programu Excel, który chcesz przekonwertować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Aby zmienić domyślne zachowanie importu, kliknij pozycję Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 6. Kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga: W zależności od układu i złożoności skoroszytu programu Excel niektóre elementy układu lub kontrolki mogą być wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami w celu utworzenia szablonu formularza programu InfoPath. W wyniku może być konieczne zmiany nowego szablonu formularza po przekształceniu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×