Konwertowanie liczb na wyrazy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Excel 2013 i Excel 2016 nie mają domyślnej funkcji, który wyświetla liczby jako wyrazów angielskich w komórce arkusza kalkulacyjnego, ale można dodać tę funkcję wklejając kod funkcji SpellNumber w arkuszu modułu. Ta funkcja umożliwia konwertowanie kwota i procent sumy wyrazy.

Jeśli chcesz przekonwertować wartości liczbowe na format tekstu bez wyświetlania ich jako słowa, należy użyć funkcji tekst .

W tym artykule

Utwórz funkcję SpellNumber, aby przekonwertować liczby wyrazów

 1. Za pomocą skrótu klawiaturowego Alt + F11, aby otworzyć Edytor Visual Basic.

  Uwaga: Można także przejść edytora Visual Basic, wyświetlając kartę Deweloper na wstążce programu.

 2. Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij polecenie Module.

  W menu Wstaw kliknij polecenie Module.
 3. Skopiuj następujące wiersze kodu.

  Uwaga: Znany jako funkcję makro, kod zautomatyzowanie zadań konwersji liczb do tekstu w całym arkuszu kalkulacyjnym.

  Opcja jawne

  "Główna funkcja

  Funkcja SpellNumber (ByVal MyNumber)

  Dim Temp złotych, grosze,

  Dim DecimalPlace, liczba

  ReDim Place(9) jako ciąg

  Place(2) = "Tysiąc"

  Place(3) = "milionów"

  Place(4) = "Miliard"

  Place(5) = "bln"

  "Ciąg reprezentacja kwoty.

  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

  "Położenie miejsc dziesiętnych, 0, jeśli brak.

  DecimalPlace = InStr (MyNumber, ".")

  "Konwertowanie groszy i ustaw MyNumber walutowym.

  Jeśli DecimalPlace > 0 to

  Groszy = GetTens (lewej (Mid (MyNumber, DecimalPlace + 1) & _ "00"; 2))

  MyNumber = Usuń.zbędne.odstępy (w lewo (MyNumber, DecimalPlace - 1))

  Jeżeli zamknięte

  Liczba = 1

  Podczas MyNumber <> ""

  Temp = GetHundreds (w prawo (MyNumber, 3))

  Jeśli Temp <> "" następnie złotych = Temp i Place(Count) & złotych

  Jeśli Len(MyNumber) > 3 następnie

  MyNumber = lewy (MyNumber, Len(MyNumber) - 3)

  Else

  MyNumber = ""

  Jeżeli zamknięte

  Liczba = liczba + 1

  W pętli

  Wybierz pozycję złotych wielkości liter

  Litery ""

  Złotych = "Brak złotych"

  Litery "Jeden"

  Złotych = "Kwota jednego"

  Jeszcze wielkość liter

  Złotych = złotych & "Zł"

  Wybierz pozycję Zakończ

  Wybierz pozycję groszy wielkości liter

  Litery ""

  Groszy = "i grosze nr"

  Litery "Jeden"

  Groszy = "i jeden %"

  Jeszcze wielkość liter

  Groszy = "i" & groszy & "Groszy"

  Wybierz pozycję Zakończ

  SpellNumber = złotych i grosze

  Funkcja zakończenia

  "Konwertuje liczbę z 100 999 na tekst

  Funkcja GetHundreds (ByVal MyNumber)

  Dim wynik w postaci ciągu

  Jeśli Val(MyNumber) = 0 następnie Zakończ funkcji

  MyNumber = prawy ("000" & MyNumber, 3)

  "Umieść setki Konwertuj.

  Jeżeli Mid (MyNumber, 1, 1) następnie <> "0"

  Wynik = GetDigit (Mid (MyNumber, 1, 1)) & "sto"

  Jeżeli zamknięte

  "Konwertowanie miejsce dziesiątki i z nich.

  Jeżeli Mid (MyNumber, 2, 1) następnie <> "0"

  Wynik = wynik & GetTens (Mid (MyNumber, 2))

  Else

  Wynik = wynik & GetDigit (Mid (MyNumber, 3))

  Jeżeli zamknięte

  GetHundreds = wynik

  Funkcja zakończenia

  "Konwertuje liczby od 10 do 99 na tekst.

  Funkcja GetTens(TensText)

  Dim wynik w postaci ciągu

  Wynik = "" "Null się wartość funkcji tymczasowe.

  Jeśli Val (w lewo (TensText, 1)) = 1, następnie "Jeśli wartość między 10 – 19...

  Wybierz pozycję Val(TensText) wielkości liter

  Przypadku 10: Wynik = "10"

  Przypadku 11: Wynik = "Jedenaście"

  Przypadku 12: Wynik = "12"

  Przypadku 13: Wynik = "Trzunastu"

  Przypadku 14: Wynik = "Czternastu"

  Przypadku 15: Wynik = "Piętnastki"

  Przypadku 16: Wynik = "Sixteen"

  Przypadku 17: Wynik = "Siedemnastu"

  Przypadku 18: Wynik = "W 18 lat"

  Przypadku 19: Wynik = "Nineteen"

  Jeszcze wielkość liter

  Wybierz pozycję Zakończ

  Jeszcze "Jeśli wartość między 20 – 99...

  Wybierz pozycję Val wielkości liter (w lewo (TensText, 1))

  Przypadku 2: Wynik = "20"

  Przypadek 3: Wynik = "Trzydzieści"

  Przypadku 4: Wynik = "Forty"

  Przypadku 5: Wynik = "Pięćdziesięciu"

  Przypadku 6: Wynik = "Sixty"

  Przypadku 7: Wynik = "Siedemdziesiąt"

  Przypadku 8: Wynik = "Eighty"

  Przypadku 9: Wynik = "Dziewięćdziesiąt"

  Jeszcze wielkość liter

  Wybierz pozycję Zakończ

  Wynik = wynik & GetDigit _

  (W prawo (TensText, 1)) "Pobrać te miejsca.

  Jeżeli zamknięte

  GetTens = wynik

  Funkcja zakończenia

  "Konwertuje liczby od 1 do 9 na tekst.

  Funkcja GetDigit(Digit)

  Wybierz pozycję Val(Digit) wielkości liter

  W przypadku 1: GetDigit = "Jeden"

  W przypadku 2: GetDigit = "Dwa"

  W przypadku 3: GetDigit = "3"

  W przypadku 4: GetDigit = "Cztery"

  W przypadku 5: GetDigit = "5"

  W przypadku 6: GetDigit = "6"

  W przypadku 7: GetDigit = "7"

  W przypadku 8: GetDigit = "8"

  W przypadku 9: GetDigit = "9"

  Przypadek jeszcze: GetDigit = ""

  Wybierz pozycję Zakończ

  Funkcja zakończenia

 4. Wklej wiersze kodu do Module1 (kod) pola.

  Kod wklejony w module Module1 w polu (kod).
 5. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij przycisk Zamknij i wróć do programu Microsoft Excel. Funkcja SpellNumber jest teraz gotowy do użycia.

  Uwaga: Ta funkcja działa tylko dla bieżącego pliku Excel otwartych. Aby użyć tej funkcji w innym skoroszycie Excel, należy powtórzyć kroki, aby skopiować i wkleić kod w tym pliku.

Początek strony

Należy użyć funkcji SpellNumber w poszczególnych komórkach

 1. Wpisz formułę = SpellNumber (wartość) w komórce, w której mają być wyświetlane numeru, zamieniając wartość numeru wybór.

 2. Na klawiaturze naciśnij klawisz Enter.

  Na przykład po wpisaniu =SpellNumber(22.50) komórki należy przeczytać Dwadzieścia dwa złotych i pięćdziesiąt groszy.

  Porada: Konwertuje liczby na tekst w różnych komórkach, Zamień wartości liczbowej odwołanie do komórki w formule SpellNumber. Na przykład wpisz =SpellNumber(A1), aby wyświetlić wartość pisanych od komórki A1.

Początek strony

Zapisz swój skoroszyt funkcji SpellNumber

Excel nie można zapisać skoroszytu przy użyciu funkcji makr w formacie standardowy skoroszyt z obsługą makr. Jeśli klikniesz pozycję plik > Zapisz. Zostanie otwarte okno dialogowe Projekt VB. Kliknij przycisk nie.

W oknie dialogowym projektu VB kliknij przycisk nie.

Możesz zapisać plik jako Szablon programu, aby zachować plik w bieżącym formacie.

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Kliknij menu rozwijane Zapisz jako typ, a następnie wybierz pozycję Excel Macro-Enabled Template.

  Wybierz szablon z obsługą makr programu Excel.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Zobacz też

TEKST

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×