Konwertowanie dokumentów na nowszy format

Jeśli używasz wersji programu Word, która jest nowsza niż wersja używana do utworzenia dokumentu, zazwyczaj na pasku tytułu jest wyświetlany tryb zgodności . Tryb zgodności tymczasowo wyłącza nowe lub ulepszone funkcje programu Word, aby umożliwić innym użytkownikom edytowanie tego dokumentu przez osoby korzystające z wcześniejszej wersji programu Word. W trybie zgodności jest również zachowywany układ dokumentu.

Przekonwertowanie dokumentu na nowszy format umożliwia korzystanie z nowszych funkcji, ale konwersja może powodować problemy dla osób korzystających ze starszych wersji programu Word do edytowania dokumentu. Jeśli przekonwertujesz dokument, może on nie być w stanie pracować z określonymi fragmentami dokumentu, które zostały utworzone w nowszych wersjach programu Word.

Po otwarciu dokumentu w programie Word 2016 lub Word 2013 utworzonym w programie Word 2007 lub Word 2010 jest wyświetlany tryb zgodności na pasku tytułu okna dokumentu. Jeśli otworzysz dokument programu Word 2013 w programie Word 2016, nie widzisz trybu zgodności , ponieważ programy Word 2013 i Word 2016 są już zgodne.

Programy Word 2016 i Word 2013 umożliwiają otwarcie dokumentu w jednym z następujących trybów:

 • Tryb programu Word 2013–2016

 • Tryb programu Word 2013

 • Tryb zgodności z programem Word 2010

 • Tryb zgodności z programem Word 2007

Jeśli na pasku tytułu jest wyświetlany tekst Tryb zgodności, oto jak ustalić, który tryb jest używany:

 1. Wybierz pozycję Plik > Informacje.

 2. W sekcji Inspekcja dokumentu wybierz pozycję wyszukaj problemy , > Sprawdź zgodność.

 3. Kliknij pozycję Wybierz wersje do pokazania. Znacznik wyboru wyświetlany obok nazwy trybu, w którym znajduje się dokument.

Możesz pracować w trybie zgodności lub przekonwertować dokument na format pliku Word 2016 lub Word 2013. Użycie polecenia Konwertuj w programie Word powoduje wyczyszczenie opcji zgodności, dzięki czemu układ dokumentu wygląda tak, jakby dokument został utworzony w programie Word 2016 lub Word 2013.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przekonwertować dokument bez zapisywania jego kopii, kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Konwertuj.

  • Aby utworzyć nową kopię dokumentu w trybie programu Word 2016 lub Word 2013, kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie wybierz lokalizację i folder, w którym chcesz zapisać nową kopię. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę dokumentu, a następnie na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję dokument programu Word . Upewnij się, że pole wyboru Zachowaj zgodność z poprzednimi wersjami programu Word jest puste.

Po otwarciu dokumentu w programie Word 2010 jest on w jednym z dwóch trybów:

 • Word 2010

 • Tryb zgodności z programem Word 2007

Jeśli pracujesz w trybie zgodności z programem Word 2007, po nazwie pliku pojawią się słowa (tryb zgodności) na pasku tytułu dokumentu.

Jeśli na pasku tytułu nie jest wyświetlany napis (Tryb zgodności), oznacza to, że jest włączony tryb programu Word 2010 i wszystkie funkcje są dostępne.

Uwaga: W przypadku używania programu Microsoft Word Starter 2010 należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje podane dla programu Word 2010 są obsługiwane w programie Word Starter. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w programie Word Starter, zobacz Obsługa funkcji w programie Word Starter.

Możesz pracować w trybie zgodności lub przekonwertować dokument na format pliku Word 2010. Użycie polecenia Konwertuj w programie Word powoduje wyczyszczenie opcji zgodności, dzięki czemu układ dokumentu wygląda tak, jakby dokument został utworzony w programie Word 2010.

Przekonwertowanie dokumentu umożliwia uzyskanie dostępu do nowych i rozszerzonych funkcji programu Word 2010.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przekonwertować dokument bez zapisywania jego kopii, kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Konwertuj.

  • Aby utworzyć nową kopię dokumentu w trybie programu Word 2010, kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie wybierz lokalizację i folder, w którym chcesz zapisać nową kopię. Wpisz nową nazwę dokumentu w polu Nazwa pliku i kliknij pozycję Dokument programu Word na liście Zapisz jako typ.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×