Konwertowanie dat przechowywanych jako tekst na daty

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Czasami daty mogą być sformatowane i przechowywane w komórkach jako tekst. Może to się zdarzyć na przykład przy wprowadzaniu daty w komórce, która była sformatowana jako tekst, albo przy importowaniu lub wklejaniu danych z zewnętrznego źródła jako tekst.

Dat, które zostały sformatowane jako tekst są wyrównane w komórce (zamiast wyrównane do prawej). Po włączeniu Funkcji sprawdzania błędów dat tekstowych z rokiem wyrażonym dwiema cyframi mogą być również oznaczone wskaźnikiem błędu: Komórka z błędną formułą .

Ponieważ sprawdzanie błędów w programie Excel można określić daty w formacie tekstowym z rokiem wyrażonym dwiema cyframi, można użyć opcji korekty automatycznej je przekonwertować na daty w formacie daty. Funkcja DATEVALUE umożliwia konwertowanie dat większości pozostałych typów dat tekstowych.

W przypadku importowania danych do programu Excel z innego źródła lub wprowadź daty z rokiem wyrażonym dwiema cyframi do komórek, które już zostały sformatowane jako tekst, zobaczysz mały zielony trójkąt w lewym górnym rogu komórki. Wskaźnik błędu zawiera informację, że daty są przechowywane jako tekst, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Komórki z zielonym wskaźnikiem błędu w lewym górnym rogu

Za pomocą wskaźnika błędu można przekonwertować daty z tekstu na format daty.

Uwagi: Najpierw upewnij się, że sprawdzanie błędów jest włączona w programie Excel. Aby to zrobić:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Formuły.

  W Excel 2007, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel > formuły.

 2. Sprawdzanie błędów Sprawdź Włącz sprawdzanie błędów w tle. Wszelkie błąd, który zostanie znaleziony, zostaną oznaczone z trójkątem w lewym górnym rogu komórki.

 3. W obszarze Reguły sprawdzania błędów zaznacz pole wyboru Komórki zawierające lata przedstawione w postaci dwucyfrowej.

Wykonaj poniższą procedurę, aby przekonwertować daty w formacie tekstowym normalny datę:

 1. W arkuszu zaznacz dowolną komórkę lub zakres przylegających komórek z zielonym wskaźnikiem błędu w lewym górnym rogu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w arkuszu.

  Porada: Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę w arkuszu.

 2. Kliknij przycisk błędu wyświetlany obok zaznaczonej komórki.

  Przycisk błędu

 3. W menu kliknij polecenie Konwertuj datę z XX na 20XX lub Konwertowanie XX na 19XX. Jeśli chcesz odrzucić wskaźnikiem błędu bez konwertowania numer, kliknij przycisk Ignoruj błąd.

  Polecenia umożliwiające konwertowanie dat

  Konwertowanie dat tekstowych z rokiem wyrażonym dwiema cyframi na standardowe daty z rokiem wyrażonym czterema cyframi.

  Przekonwertowane daty

  Po przekonwertowaniu komórek z postaci dat w formacie tekstowym można zmienić sposób wyświetlania dat w komórkach przez zastosowanie formatowania daty.

Aby przekonwertować daty w postaci tekstowej w komórce na liczbę kolejną, należy użyć funkcji Data. Następnie skopiuj formuły, zaznacz komórki zawierające daty tekstowe i użyj Wklej specjalnie, aby zastosować format daty do nich.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz pustą komórkę i sprawdź, czy jej format liczb to ogólne.

  Jak sprawdzić format liczbowy: na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij strzałkę obok pola Format liczby, a następnie kliknij pozycję Ogólne.

 2. W pustej komórce:

  1. Wprowadź = Data.wartość (

  2. Kliknij komórkę zawierającą datę w formacie tekstowym, którą chcesz przekonwertować.

  3. Wprowadź )

  4. Naciśnij klawisz ENTER, a funkcja DATEVALUE zwraca liczbę kolejną daty w formacie tekstowym.

   Co to jest numer seryjny programu Excel?

   Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, tak aby mogą być używane w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 ma numer 1, a 1 stycznia 2008, jest liczba kolejna 39448, ponieważ jest 448 po 1 stycznia 1900.To kopii formuła konwersji do zakresu sąsiadujących komórek, zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą można wprowadzić , a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania Uchwyt wypełnienia przez zakres pustych komórek pasujący rozmiarem zakres komórek zawierających daty tekstowe.

 3. Po przeciągnięciu uchwytu wypełnienia powinien pojawić się zakres komórek z liczbami seryjnymi, które odpowiadają zakresowi komórek zawierających daty tekstowe.

 4. Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierających liczby kolejne, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

  Skrót klawiaturowy:  Możesz również nacisnąć klawisze CTRL + C.

 5. Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierających daty tekstowe, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej i kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 6. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej wybierz opcję Wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno podręczne obok pozycji Liczba.

 8. W polu Kategoria kliknij pozycję Data, a następnie kliknij odpowiedni format daty na liście Typ.

 9. Aby po przekonwertowaniu wszystkich dat usunąć liczby kolejne, zaznacz wszystkie zawierające je komórki, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×