Konwertowanie bazy danych programu Access 2007 do formatu pliku wcześniejszej wersji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli zachodzi potrzeba udostępnienia bazy danych utworzonej w formacie pliku programu Microsoft Office Access 2007 (accdb) użytkownikom korzystającym z wcześniejszych wersji programu Access, w większości przypadków można przekonwertować tę bazę do formatu pliku wcześniejszej wersji, używając polecenia Zapisz jako. W tym artykule opisano procedurę konwertowania bazy danych do formatu pliku wcześniejszej wersji oraz omówiono niektóre czynniki uniemożliwiające konwersję bazy danych.

W tym artykule

Konwertowanie bazy danych programu Access 2007 w starszym formacie pliku

Czynniki, które uniemożliwiają konwersji w starszym formacie pliku

Konwertowanie bazy danych programu Access 2007 do formatu pliku wcześniejszej wersji

Aby utworzyć kopię bazy danych programu Access 2007 w określonym formacie pliku, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie wskaż polecenie Zapisz jako.

  Uwaga: Jeśli żaden obiekt nie jest zaznaczony w okienko nawigacji, polecenie Zapisz jako może być niedostępne (jest wyświetlane jako wygaszone). Jednak pozycje w podmenu są mimo to dostępne.

 2. W obszarze Zapisz bazę danych w innym formacie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać kopię bazy danych w formacie, który można otworzyć przy użyciu programu Access 2002 lub nowszego, kliknij pozycję Baza danych programu Access 2002 - 2003.

  • Aby zapisać kopię bazy danych w formacie, który można otworzyć przy użyciu programu Access 2000 lub nowszego, kliknij pozycję Baza danych programu Access 2000.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę pliku bazy danych w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Program Access zamknie oryginalną bazę danych i otworzy jej nową kopię w podanym formacie. Wszelkie zmiany wprowadzone w tej bazie danych będą uwzględniane tylko w nowej kopii. Aby wprowadzić zmiany w oryginalnej bazie danych, należy ją najpierw ponownie otworzyć.

Uwaga: Aby przekonwertować bazę danych programu Access 2007 do formatu pliku zgodnego z programem Access 97 lub starszym, należy najpierw użyć programu Access 2007 w celu przekonwertowania tej bazy danych do formatu pliku programu Access 2000 lub Access 2002 - 2003. Następnie można użyć wcześniejszej wersji programu Access w celu przekonwertowania bazy danych do żądanego formatu pliku. Na przykład przy użyciu polecenia Konwertuj bazę danych w programie Access 2003, można przekonwertować bazę danych programu Access 2000 lub Access 2002 - 2003 do formatu pliku programu Access 97.

Początek strony

Czynniki uniemożliwiające konwersję do formatu pliku wcześniejszej wersji

Niektóre nowe typy danych i funkcje mogą być używane tylko w formacie pliku programu Access 2007 i nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Access. Jeśli baza danych zawiera dowolne z tych funkcji, próba zapisania jej w formacie wcześniejszej wersji spowoduje wyświetlenie w programie Access komunikatu i konwersja nie zostanie przeprowadzona. Poniżej wymieniono czynniki uniemożliwiające konwersję do formatu pliku wcześniejszej wersji:

 • Użycie nowych typów danych lub ustawień właściwości pól    Wymienione poniżej nowe typy danych i ustawienia właściwości pól nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Access:

  • Wielowartościowe pola odnośników (pola odnośników, dla których właściwość Zezwalaj na wiele wartości ma wartość Tak)

  • Typ danych Załącznik

  • Pola typu Nota ze śledzeniem historii (pola typu Nota, dla których właściwość Tylko dołącz ma wartość Tak)

   Konwersja bazy danych będzie niemożliwa, dopóki baza danych nie zostanie zmodyfikowana w taki sposób, aby nie korzystała z tych funkcji.

   Uwaga: Można przekonwertować bazę danych, która zawiera pola typu Nota z tekstem sformatowanym (pola typu Nota, dla których właściwość Format tekstu ma wartość Tekst sformatowany). Jednak wersje programu Access wcześniejsze niż Access 2007 nie interpretują tych pól jako tekstu sformatowanego. Jeśli do danych programu Access 2007 zastosowano formatowanie RTF, zamiast tego formatowania we wcześniejszych wersjach programu Access są wyświetlane tagi HTML, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Oryginalny tekstu sformatowanego t

Tekst wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Access

This is an example.

<div><strong><em>This is an example.</em></strong></div>

 • Łącza do plików zewnętrznych nieobsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Access    W programie Access 2007 można dodawać łącza do kilku typów danych, które nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Access. Są to między innymi:

  • Tabele w innych bazach danych programu Access 2007

  • Arkusze programu Microsoft Office Excel 2007

  • Listy programu Windows SharePoint Services

   Jeśli baza danych zawiera łącza do źródeł danych wymienionych typów, konieczne jest usunięcie tych łączy, aby można było przekonwertować bazę danych do formatu pliku wcześniejszego niż format programu Access 2007. Jednym z rozwiązań jest zaimportowanie danych zamiast tworzenia do nich łączy, dzięki czemu dane będą znajdować się w tej samej bazie danych programu Access. Aby uzyskać więcej informacji o importowaniu danych do bazy danych programu Access 2007, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też tego artykułu.

 • Szyfrowanie bazy danych    W programie Access 2007 jest używana nowa metoda ochrony za pomocą haseł, która jest niezgodna z wcześniejszymi wersjami programu Access. Jeśli baza danych programu Access 2007 została zabezpieczona hasłem przy użyciu polecenia Szyfruj przy użyciu hasła (dostępnego na karcie Narzędzia bazy danych), konieczne jest usunięcie tego hasła, aby można było przekonwertować bazę danych do formatu pliku wcześniejszej wersji.

  Aby odszyfrować bazę danych, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij pozycję Odszyfruj bazę danych.

  2. W oknie dialogowym Cofanie ustawienia hasła bazy danych wpisz hasło użyte do zaszyfrowania bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×