Konwertowanie bazy danych na format accdb

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie w programach Access 2010 i Access 2007 bazy danych są tworzone w formacie accdb, który zwykle jest nazywany formatem plików programu Access 2007. Ten format obsługuje nowe funkcje, takie jak pola wielowartościowe, makra danych oraz publikowanie w usługach Access Services. Bazy danych utworzone w programie Microsoft Office Access 2003, Access 2002, Access 2000 lub Access 97 można przekonwertować na format pliku accdb. Należy jednak pamiętać, że bazy danych w formacie pliku accdb nie można otworzyć ani nawiązać z nią połączenia za pomocą programu Access w wersji starszej niż Access 2007. Dodatkowo format accdb nie obsługuje funkcji replikacji ani zabezpieczeń na poziomie użytkownika. Jeśli baza danych będzie udostępniana osobom używającym programu Access 2003 lub starszego oraz jeśli istnieje potrzeba korzystania z replikacji bądź zabezpieczeń na poziomie użytkownika, należy użyć formatu pliku mdb.

Uwaga: 

Niektórych nowych funkcji programu Access 2010 nie można używać w programie Access 2007, mimo że oba te programy korzystają z tego samego formatu plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Używanie programu Access 2007 do otwierania bazy danych utworzonej lub zmodyfikowanej w programie Access 2010 .

W tym artykule

Konwertowanie bazy danych programu Access 2000 lub Access 2002–2003 na format accdb

Konwertowanie bazy danych programu Access 97 na format accdb

Używanie programu Access 2007 do otwierania bazy danych utworzonej lub zmodyfikowanej w programie Access 2010

Konwertowanie bazy danych programu Access 2000 lub Access 2002–2003 na format accdb

Aby przekonwertować bazę danych programu Access 2000 lub Access 2002–2003 (mdb) na format pliku accdb, należy najpierw otworzyć bazę danych za pomocą programu Access 2007 lub Access 2010, a następnie zapisać ją w formacie pliku accdb.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych programu Access 2000 lub Access 2002–2003 (mdb), którą chcesz przekonwertować.

  Uwaga: Wyświetlenie okna dialogowego Rozszerzanie bazy danych oznacza, że baza danych używa formatu pliku starszego niż format programu Access 2000. Aby kontynuować, zobacz sekcję Konwertowanie bazy danych programu Access 97 na format accdb.

 3. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz i publikuj, a następnie w obszarze Typy plików bazy danych kliknij pozycję Baza danych programu Access (*.accdb).

 4. Kliknij polecenie Zapisz jako.

  Jeśli w momencie kliknięcia polecenia Zapisz jako są otwarte jakiekolwiek obiekty bazy danych, program Access wyświetli monit o zamknięcie ich przed utworzeniem kopii. Należy kliknąć przycisk Tak, aby program Access zamknął te obiekty, lub przycisk Nie, aby anulować cały proces. W razie potrzeby program Access wyświetli monit o zapisanie zmian.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Program Access utworzy kopię bazy danych, a następnie otworzy ją, jednocześnie automatycznie zamykając oryginalną bazę danych.

Początek strony

Konwertowanie bazy danych programu Access 97 na format accdb

Poniższa procedura umożliwia przekonwertowanie bazy danych programu Access 97 (mdb) na nowy format pliku (accdb).

 1. W programie Access 2010 na karcie Plik kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych programu Access 97 (mdb), którą chcesz przekonwertować.

 3. W oknie dialogowym Rozszerzanie bazy danych kliknij przycisk Tak.

  Program Access utworzy kopię bazy danych w formacie pliku accdb i automatycznie zamknie oryginalną bazę danych.

Uwaga: Utworzonego pliku accdb nie można używać w programie Access w wersjach starszych niż Access 2007.

Początek strony

Używanie programu Access 2007 do otwierania bazy danych utworzonej lub zmodyfikowanej w programie Access 2010

Programy Access 2010 i Access 2007 używają tego samego formatu plików, więc za pomocą programu Access 2007 można otworzyć bazę danych utworzoną w programie Access 2010 bez konieczności wcześniejszego użycia polecenia Zapisz jako. Jednak program Access 2010 zawiera kilka nowych funkcji, których można używać tylko w tym programie. W zależności od funkcji podczas próby użycia bazy danych w programie Access 2007 może wystąpić jedna z następujących sytuacji:

 • Nie można zmodyfikować obiektu korzystającego z nowej funkcji.

 • Nie można otworzyć obiektu korzystającego z nowej funkcji.

 • Nie można otworzyć bazy danych w programie Access 2007.

Aby uzyskać pełną listę funkcji programu Access 2010, które mogą powodować problemy ze zgodnością z programem Access 2007, zobacz artykuł Zgodność z poprzednimi wersjami programu Access 2010 i programu Access 2007.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×