Kontrolowanie witryny sieci Web przy użyciu programu Visio

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli zarządzasz witryny sieci Web, codzienne operacje wiadomo, że koniecznie Wyczyść obraz witryny ogólna struktura przepływu danych, śledzić zmiany projektu i monitorowanie i naprawianie przerwanych hiperłączy. Możesz skorzystać z tych zadań i innych za pomocą narzędzi Mapa witryny sieci Web programu Microsoft Office Visio Professional.

Co chcesz zrobić?

Mapowanie zawartości witryny

Automatyczne sprawdzanie błędów w witrynie

Śledzenie pracy do witryny

Mapowanie zawartości witryny

Zarządzanie witryną rozpoczyna się od analizy jej bieżącego stanu. Podczas mapowania witryny, możesz utworzyć aktualnego graficznego obrazu jej zawartości i struktury.

Mapa witryny sieci Web przedstawiająca rzeczywistą strukturę hierarchiczną łączy

Każdy kształt na mapie witryny reprezentuje łącze w witrynie sieci Web, a każdy kształt zawiera informacje o lokalizacji oraz typie połączenia. Klikając prawym przyciskiem myszy kształt, można przejść bezpośrednio z kształtu do jego lokalizacji w sieci Web.

 1. W programie Visio, w menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij Mapa witryny sieci Web.

 2. W oknie dialogowym Generowanie mapy witryny wprowadź adres witryny dla jednej z następujących czynności:

  • W przypadku serwera HTTP w polu adres wprowadź adres witryny sieci Web, którą chcesz zamapować.

  • Na serwerze sieciowym lub lokalnym dysku twardym kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do pliku, który ma być w katalogu głównym mapy witryny, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Generowanie mapy witryny kliknij pozycję Ustawienia, aby przejrzeć ustawienia maksymalnej liczby poziomów oraz liczby łączy, które mogą zostać odnalezione.

 4. Aby zmienić ustawienia, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Na karcie Układ zmienić styl układu mapy witryny sieci Web, takie jak liczba liczbę poziomów do odnalezienia lub czy na rysunku pokazano Kompaktuj drzewa lub Schemat blokowy.

  • Na karcie rozszerzenia wybierz typ plików (na przykład doc, jpg lub .exe), które chcesz zamapować.

  • Na karcie protokoły wybierz protokoły (na przykład mailto, ftp lub NNTP), które chcesz zamapować.

  • Na karcie atrybuty zaznacz atrybuty HTML (na przykład odwołanie, SRC lub kod), które chcesz przeszukać łącza.

  • Na karcie Zaawansowane zaznacz opcje, które Zawęź dodatkowo kryteria wyszukiwania.

  • Kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Generowanie mapy witryny kliknij przycisk OK.

 6. Aby zapisać mapy witryny, w menu plik, kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Automatyczne sprawdzanie błędów w witrynie

Zachowanie łączy witryny aktywne i błędów jest najważniejszych zadań zarządzania witryny sieci Web.

Podczas mapowania witryny program Visio sprawdza każde łącze w parametrach wybrane i śledzi wszystkie błędy, które napotkania. Łącza z błędami są wyświetlane na mapie witryny, w oknie Filtr, a następnie w oknie Lista jako kształtów za pomocą czerwone symbole x zgodnie z ich. Jeśli nie widzisz tych systemu windows, w menu Mapa witryny sieci Web, wskaż polecenie systemu Windows, a następnie kliknij Okno listy lub Okno Filtr. Można szybko wygenerować listę przerwanych łączy z ich skojarzone błędami ułatwiające śledzenia pracy i wprowadzić niezbędnych napraw.

Mapa witryny sieci Web prezentująca strukturę witryny. Kształty wyróżnione czerwonym znakiem X oznaczają przerwane łącza.

Tworzenie raportu łączy z błędami w witrynie

 1. Otwórz mapę witryny, dla której chcesz utworzyć raport o błędach.

 2. W menu Mapa witryny sieci Web wskaż polecenie Raporty, kliknij Łącza mapy witryny sieci Web zawierające błędy, a następnie kliknij Uruchom.

 3. Wybierz rodzaj pliku (na przykład programu Excel lub plik XML), którym chcesz zapisać informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Visio tworzy raport z listą wszystkich łączy zawierających błędy hiperłączy.

 4. Jeśli raport zostanie otwarty w programie spoza programu Visio, takich jak Microsoft Office Excel, nazwę i Zapisz raport.

Naprawianie przerwanych łączy

Niektóre przerwanych łączy są spowodowane przez błędy Przekroczono limit czasu. Aby usunąć te błędy, kliknij prawym przyciskiem myszy łącze, a następnie kliknij Odśwież lub Odśwież obiekt nadrzędny.

Inne przerwanych łączy są spowodowane nie można odnaleźć witryny, odmowa dostępu lub wymagane hasło lub nieprawidłowe nazwy, nieprawidłowe lokalizacje plików i brakujące pliki, które może spowodować 404 lub nie można odnaleźć pliku komunikat o błędzie. Dowolną z następujących muszą być ustalone w witrynie sieci Web.

Mapa witryny sieci Web i witryny sieci Web nie są dynamicznie połączone; Zmiana jedną automatycznie wpływa na drugi. Po usunięciu przerwanych łączy w witrynie sieci Web można zaktualizować mapę witryny klikając prawym przyciskiem myszy kształt reprezentujący przerwane łącze, a następnie klikając polecenie Odśwież hiperłącze. Czerwony znak X zniknie.

Początek strony

Śledzenie pracy do witryny

Jeśli masz kilka deweloperów pracujących w witrynie, śledzenie ich pracy może szybko stać się czasochłonnym zadaniem. Raport Porównanie mapy witryny sieci Web umożliwia porównywanie dwóch wersji witryny określenie zmian wprowadzonych w danym okresie czasu. Porównuje dwie wersje w raporcie i generuje listę różnice. Go nie tylko zidentyfikowanie łączy, które są wyświetlane w tylko w jednej z witryn, a także obejmuje następujące zmiany łączy wprowadzone w obu mapach:

 • Stan błędu

 • Nazwa pliku

 • Rozmiar pliku

 • Data modyfikacji pliku

Załóżmy, że chcesz oszacowanie pracy w witrynie co tydzień. Wystarczy zamapować witrynę na początku tygodnia i ponownie na końcu. Następnie należy porównać obie mapy i wygenerować raport zmian. Można również zastosować miary raportu w harmonogramie pracy tygodniowa czy projektu witryny sieci Web jest w miejscu docelowym.

Porównywanie map witryn sieci Web

 1. Otwórz najbardziej aktualną mapę witryny sieci Web.

 2. W menu Mapa witryny sieci Web kliknij pozycję Porównaj z poprzednim dokumentem.

 3. Przejdź do mapy witryny sieci Web, który chcesz porównanie z wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Program Visio różni się dwie mapy i wygeneruje raport HTML zawierający listę różnic.

 4. Określ nazwę i Zapisz raport.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×